God

10 januari 2018 door Jeffrey Schipper

Ds. P. Roos legt uit wat rechtvaardige vergelding betekent

'Want indien het woord, door de engelen gesproken, vast is geweest, en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft; Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen?,' vermeldt Hebreeën 2:2. In de vragenrubriek van Refoweb.nl. legt ds. P. Roos uit wat rechtvaardige vergelding inhoudt.

"Vergelding kunnen we opvatten als 'straf'," maakt de christelijke gereformeerde emeritus-predikant duidelijk. "Loon dat we ontvangen als straf op overtreding. Onze Catechismus spreekt van tijdelijke en eeuwige straffen. Ik ben uiteraard niet bekend met de achtergrond van deze vraag bij de vraagsteller. Je hebt ongetwijfeld nagedacht over de idee van de straf. Het is een Bijbels begrip. Toch ook een zaak die bij velen vragen oproept. Het woord zou ook onterecht aanleiding tot misverstand kunnen oproepen.

Immers, wij mensen verwarren vaak kastijding met straf. Als de Heere ons wil opvoeden, denken wij aan straf. We hebben tegenslagen en moeiten. Zou dat niet een straf zijn op mijn zonden, zo vragen we? In dit aardse leven moeten we uiterst voorzichtig zijn te spreken over vergelding zonder meer. De Heere heeft er in het heden der genade altijd een positieve bedoeling mee, als Hij ons tuchtigt en bezoekt met plagen. Maar de dichter zingt er wel van: schoon ze ook om hun zonden, straffen ondervonden. Men kan dat zo zeggen, als we maar bedenken dat het nooit alleen maar vergelding is; het is altijd ook een middel tot verbetering. Daarbij komt dat we snel denken aan straf, terwijl de Heere daar een heel andere bedoeling mee heeft (Joh.9:3). Zondige daden kunnen een zekere mate van vergelding oproepen, maar het is nooit zonder meer alleen maar vergelding.

Als de Heere de zonde tegen de wet vergeldt, dan zal Hij het zeker vergelden als we op Zijn zaligheid en genade (!) geen acht geven. Hier speelt de gedachte dat het ongeloof de grootste zonde is. Dus beweegt ook dit woord tot het geloof. Als Zijn oordeel niet brengt tot geloof, dan zal Zijn “zaligheid” dat toch wel doen? Als we zelfs door Zijn zaligheid niet bewogen worden om Hem te vrezen, dan blijft er geen oordeel meer over voor de zonde.

Zo heeft deze besproken uitdrukking ten diepste een dubbele bedoeling, namelijk om heen te leiden naar Christus Jezus. Hij heeft de straf volkomen gedragen. Hij, rechtvaardig voor de onrechtvaardigen."

Lees hier de volledige beantwoording van ds. P. Roos.

Foto: Uitgeverij Den Hertog

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher