Oproep tot 'goede, leesbare Bijbelvertaling' onder de aandacht bij synode GerGem

08-01-2018 door Jeffrey Schipper

Het verzoek van een kerklid aan de Gereformeerde Gemeenten voor "voor een goede, leesbare Bijbelvertaling" krijgt aandacht tijdens de eerstvolgende vergadering van de generale synode, meldt het Reformatorisch Dagblad.

Het schrijven van een gemeentelid is door de kerkenraad van de gg te 's-Gravenpolder. voorgelegd aan de classis en vervolgens doorgestuurd naar de particuliere synode Zuid. Het kerklid uit Zeeland schreef hierover naar aanleiding van een bijdrage van drs. W. de Kloe in het Reformatorisch Dagblad. "De kloof tussen Bijbeltaal en gewone taal wordt steeds breder en straks onoverbrugbaar. Daarom moet de impasse waarin we ons bevinden doorbroken worden. Om te voorkomen dat jonge mensen vervreemden van het Woord," aldus De Kloe, lid van het college van bestuur van het Driestar College in Gouda.

De particuliere synode Zuid vergadert in april. De generale synode komt in 2019 in Gouda bijeen.

Foto: Statenvertaling.nl

De christelijke nieuwsbrief die je ook echt leest!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over Oproep tot 'goede, leesbare Bijbelvertaling' onder de aandacht bij synode GerGem
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!