Voltooid leven

Dagelijks leven

09 januari 2018 door Jeffrey Schipper

Discussie ‘voltooid leven’ wordt gevoeld op de werkvloer

D66 wil haast maken met de wet ‘voltooid leven’. De discussie over vrijwillige levensbeëindiging kan leiden tot gewetensconflicten, bijvoorbeeld bij mensen die werken in de gezondheidszorg. Gerenommeerde sprekers zullen binnenkort tijdens het symposium 'Op de grens van leven en dood' hun licht over deze kwestie laten schijnen. Ook Jan Schreuders zal er zijn bijdrage leveren. De Manager Juridische Dienstverlening van RMU blikt vooruit.

De RMU is een actieve, professionele organisatie die werkt vanuit een bijbelse visie en opkomt voor uw belangen. Een vakorganisatie met eigen specialisten op alle terreinen van werk en arbeidsrecht.

Het thema van het symposium is 'Op de grens van leven en dood'. Hoe ervaar je dit thema zelf in het dagelijks leven?
“De discussie over vrijwillige levensbeëindiging en voltooid leven is nog steeds gaande. Die discussie gaat mij niet voorbij, integendeel. Je merkt dat dit thema moeilijk van de politieke agenda te krijgen is, en helaas zijn het vaak de voorstanders die het weer actueel maken. Heel recent zagen we dat weer: D66-Kamerlid Dijkstra die het kabinet oproept om haast te maken met een onderzoek en een wetsvoorstel: het zet de verhoudingen – ook binnen de coalitie – weer op scherp.

Naast deze discussie speelt natuurlijk de praktijk van alle dag. In de eerste plaats de pijn en de moeiten van mensen die zich persoonlijk met deze vraag bezig houden. Maar ook, en dan spreek ik vanuit de ervaringen die wij bij de RMU opdoen, gaat het om de vragen waar mensen die werken in de gezondheidszorg mee worstelen, situaties waarmee ze in hun werk geconfronteerd worden. Deze vragen worden door onze leden ook bij ons neergelegd. Soms niet meer dan om mee te denken, maar soms ook om concreet te adviseren hoe te handelen.”

Zelf geef je een workshop over de rechten die we als werknemer hebben met betrekking tot dit thema. Aan welk recht moet ik dan denken?
“Ik denk dan aan de rechten en plichten die voortvloeien uit de Nationale beroepscode voor werkers in de gezondheidszorg. De RMU heeft meegedaan in de totstandkoming van deze code. De code geeft niet alleen kaders voor een over all professionele attitude, maar is ook leidraad voor het handelen van werkers in de gezondheidszorg wanneer er op hun werk een gewetensconflict voor hen dreigt. Hoe maak je dat conflict kenbaar? Hoe maak je het bespreekbaar met je cliënt, je collega’s en je leidinggevende? Maar ook: hoe zorg je ervoor dat de zorgverlening voortgang kan vinden, en wat wordt jouw rol daarin?”

"Je merkt dat dit thema moeilijk van de politieke agenda te krijgen is, en helaas zijn het vaak de voorstanders die het weer actueel maken."

Waarom kan dit op de werkvloer als lastig worden ervaren? Wat hoor jij hierover?
“Wat ik wel hoor is dat het in de praktijk van de werkvloer nog wel eens een stuk lastiger is om met rechten en plichten om te gaan dan wat de theorie ons leert in de boeken. Je kunt wel rechten hebben, maar hoe voorkom je dat het schermen met rechten zich tegen je keert? Maar denk ook aan al de schemergebieden. Denk eens aan een cliënt die aan jouw zorg is toevertrouwd, en die niet meer wil eten of drinken.”

Welke handreiking kun je meegeven aan christenen die op het werk met dit thema te maken hebben?
“Voor een christen is Gods Woord de belangrijkste Leidraad. Wanneer je, als je deze leidraad wilt volgen, in gewetensnood komt, is het goed te weten dat je daarin niet alleen hoeft te staan. Niet dat je het van mensen moet verwachten, maar mensen kunnen wel gebruikt worden om je te helpen en met je mee te denken. Maak het daarom altijd bespreekbaar, met de cliënt als dat kan, met collega’s en met je leidinggevende. En zorg ervoor dat je weet wat er in de beroepscode staat. Weet bijvoorbeeld dat je altijd zorg kan overdragen aan een collega, maar dat je altijd passende zorg moet blijven verlenen. Een vakorganisatie als de RMU kan je daarbij helpen. Niet alleen om die rechten in kaart te brengen, maar ook om die samen jou te vertalen in praktisch handelen op de werkvloer.”

Op dinsdag 16 januari organiseren vierdejaarsstudenten verpleegkunde van het Hoornbeeck college te Apeldoorn in samenwerking met de RMU sector Gezondheidszorg en Welzijn en de NPV een symposium. Het thema is 'Op de grens van leven en dood'. Klik hier voor meer informatie.

Foto Jan Schreuders: Judith Leroy

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher