gemeentestichting Turkije

Unieke beelden: christenen stichten evangelische kerken in Turkije

04-01-2018 door Unie van Baptisten

Een groot deel van het Nieuwe Testament speelt zich af in ‘Klein Azië’, het huidige Turkije. We lezen in de brieven van Paulus over de gemeenten in Efeze, Filadelfia, Kollosse, Iconium en Lystra. Maar daar waar het christendom ontsprong is er nu weinig meer van te zien. Toch is er in de laatste tien jaar een bijzondere beweging te zien, waarin er enkele (inheems) Turkse evangelische gemeenten zijn begonnen. De Unie van Baptisten en ABC Gemeenten steunen dit proces.

Bekijk de video: 

De christelijke nieuwsbrief die je ook echt leest!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over Unieke beelden: christenen stichten evangelische kerken in Turkije
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!