3 lessen Efeze

God

02 januari 2018 door Metta Wierenga

Drie waardevolle lessen uit Paulus’ brief aan de Efeziërs

In Nederland zijn kerkelijke eenheid en onderlinge verzoening actuele thema’s. Bij het vijfhonderd-jarig jubileum van de Reformatie werd – in het bijzijn van Koning Willem-Alexander - door Rooms-katholieken en protestanten een schuldbelijdenis over de verdeeldheid uitgesproken. Er klonk een verlangen om eens ‘een verenigde kerk’ te zijn.
Begin jaren 60 van de eerste eeuw schreef Paulus ook al over eenheid onder christenen. Wat kunnen wij als christenen bijna tweeduizend jaar later van Paulus leren op het gebied van eenheid?

1. Eenheid máák je niet, eenheid wordt gegeven: in Christus
Vol liefde heeft God de kerk uitgekozen vóór Hij de wereld grondvestte. Ook was het zijn plan om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd te brengen, en dat hoofd is Christus (1:4-10). De fundamentele eenheid van de christenen is dus een gegeven, een cadeau van God. Samen vormen christenen één lichaam, één huishouden. Met Christus als het hoofd. En deze eenheid is gebaseerd op één Geest, één Heer en één God en Vader (4:4-6), schrijft Paulus.
In Christus heeft God de mens met Zichzelf verzoend. Dit kun je verticale verzoening noemen. Maar deze verticale verzoening vormt meteen de basis voor de horizontale verzoening: vrede en eenheid van christenen onderling.

Het Evangelisch College (EC) is een interkerkelijk opleidingsinstituut dat (deeltijd)opleidingen en cursussen aanbiedt op het gebied van de Bijbel, Theologie, Missionair Werk en Pastoraat.

2. De muur van vijandschap is afgebroken
Maar in Paulus’ tijd was dat toch veel makkelijker, om als christenen een eenheid te vormen? Zij hadden tenslotte niet zo’n lange geschiedenis van kerkscheuring als wij. Dat is echter de vraag! Paulus schreef aan christenen die afkomstig waren uit totaal verschillende culturen, al woonden ze bij elkaar in de straat. Een jood en een niet-jood in die tijd deden hun best om elkaar te vermijden. Ze keurden elkaars levensstijl af en hadden het liefst zo weinig mogelijk contact. Herkenbaar?

Het is dan ook niet raar dat Paulus het heeft over twee werelden met een muur van vijandschap ertussen (2:13). Die scheidsmuur is door Christus afgebroken. Van die twee ‘soorten mensen’ heeft Hij één mens geschapen en daarmee heeft Hij vrede gebracht (2:15-18). Dus christenen uit die twee vijandige groepen zaten opeens samen aan één tafel, baden samen en bestudeerden samen de geschriften! Dankzij Christus vormen zulke verschillende mensen één groep, één tempel waar God woont (2:22). Dat Paulus dit eeuwenoude plan van God in Christus een mysterie noemt, is heel begrijpelijk!

De fundamentele eenheid van de christenen is een gegeven, een cadeau van God. Samen vormen christenen één lichaam, één huishouden.

3. Eenheid als getuigenis
Het is de taak van deze gemeenschap van christenen, de kerk, om de nieuwe realiteit in Christus overal bekend te maken, aan alles en iedereen. Hoe kunnen christenen die taak uitvoeren?

New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Paulus bidt voor kracht, liefde en geestelijke volwassenheid. Deze heeft de kerk allemaal nodig om bij te dragen aan het bekend maken van de wijsheid van God (3:10) en om zo te leven als past bij haar roeping (4:1). Paulus bidt dat zijn lezers de liefde van Christus zullen begrijpen en elkaar liefhebben, zodat ze inderdaad leven vanuit de eenheid in Christus.

Kortom, de kerk heeft in Christus alles gekregen wat nodig is voor liefde, eenheid en vrede.
De gelovigen bewaren de eenheid in de kerk door vanuit hun nieuwe identiteit in Christus te leven en samen stand te houden met de wapenrusting van God en in gebed.

Metta Wierenga is docent Nieuwe Testament bij het Evangelisch College. De ETS-Bijbelcursus van het Evangelisch College is een interkerkelijke Bijbelcursus die wordt aangeboden op 55 locaties in Nederland en online. Elke lesmaand behandelt de cursus één Bijbelboek uit het Oude Testament en één Bijbelboek uit het Nieuwe Testament. Deze maand gaat de les Nieuwe Testament over het Bijbelboek Efeziërs. Klik hier voor meer informatie.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher