Lydia van Ginkel

God

22 december 2017 door Jeffrey Schipper

Waarom tijdens toerustingsdagen aandacht komt voor kerkverlating

“Vaak wordt kerkverlating gesignaleerd als jongeren regelmatig tijdens de bijeenkomsten van de gemeente gemist worden. Ineens valt het op… Bezinning hierover komt dan te laat op gang,” zegt Lydia van Ginkel naar aanleiding van de interkerkelijke toerustingsdagen 'Ik zie jou!' Deze dagen moeten er onder andere toe leiden dat er meer oog komt voor kinderen en jongeren binnen kerkelijke gemeenten.

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) is een jongerenorganisatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken met hart en zorg voor alle jongeren van de gemeenten.

Wat is het doel van de toerustingsdagen ‘Ik zie jou!’?
“Het doel van deze dagen is dat leidinggevenden en ambtsdragers toegerust worden op het terrein van kinder- en jeugdpastoraat,” antwoordt Lydia. “We willen hen de gelegenheid bieden om elkaar tijdens deze dagen te ontmoeten om ervaringen uit te wisselen. Het zou mooi zijn als leidinggevenden en ambtsdragers tijdens deze dagen geïnspireerd raken, bemoedigd worden en nieuwe kennis en vaardigheden opdoen! Belangstellenden kunnen zich hier aanmelden.”

Kerkverlating en randkerkelijkheid is bij veel jongeren een proces wat onzichtbaar voor de gemeente begint, stelt het LCJ. Waarom is het belangrijk om dit te beseffen?
“Vaak wordt randkerkelijkheid en kerkverlating gesignaleerd als jongeren regelmatig tijdens de bijeenkomsten van de gemeente gemist worden. Ineens valt het op… Dán gaan kerkenraadsleden en gemeenteleden zich bezinnen op de vraag waarom de jongeren wegblijven en hoe zij deze personen weer bij de gemeente kunnen betrekken. Dit zijn natuurlijk hele goede vragen, maar de bezinning komt dan vaak in een te laat stadium op gang.

"Vaak wordt kerkverlating gesignaleerd als jongeren regelmatig tijdens de bijeenkomsten van de gemeente gemist worden. Ineens valt het op. Bezinning hierover komt dan te laat op gang."

In de puberteit maken jongeren vaak al een innerlijke keuze. Die is voor anderen lang niet altijd zichtbaar, maar komt meestal pas jaren daarna tot uiting. De bezinning op de inhoud van het Evangelie, de relevantie van kerk en gemeente, de liefdevolle zorg en aandacht voor elkaar en de betrokkenheid van ieder gemeentelid moet dus al vroeg beginnen. Juist in die puberfase is persoonlijk contact bij een open Bijbel en liefdevolle betrokkenheid superbelangrijk!”

In hoeverre zijn de interkerkelijke toerustingsdagen bedoeld om kerkverlating en randkerkelijkheid te voorkomen?
“De bedoeling van de toerustingsdagen is breder. Het gaat om de liefdevolle zorg en aandacht voor elkaar in de gemeente. Niet alleen voor kinderen en jongeren die de kerk dreigen te verlaten, maar ook voor de betrokken jongeren die aandacht nodig hebben.
We denken eigenlijk in lagen. Allereerst aan de ‘potentiële kerkverlaters’, vervolgens aan jongeren die deel uitmaken van de gemeente maar niet betrokken zijn bij het georganiseerde kinder- en jeugdwerk, en tenslotte de betrokken jongeren die actief zijn in de gemeente.

De toerusting richt zich zowel op de algemene zorg en aandacht die voor alle kinderen en jongeren van belang is, als ook op doelgroepen in de gemeente die speciale zorg en aandacht nodig hebben. Zoals de kinderen en jongeren met rouw en verdriet, studenten, kinderen en jongeren met een handicap of gedragsstoornis, enzovoorts.”

Jullie pleiten voor liefdevolle zorg in de kerkelijke gemeente. Niet alleen aandacht voor zieken of eenzame ouderen maar ook voor kinderen en jongeren die volop deelnemen aan het maatschappelijke leven. Hoe kan die aandacht concreet tot uiting komen?
“Met liefdevolle zorg voor alle kinderen en jongeren bedoelen we eigenlijk het hele natuurlijke contact,” maakt de jeugdwerkadviseur duidelijk. “Concreet: wanneer zijn de kinderen en jongeren jarig? Ben jij er om ze te feliciteren? Bemoedig hen als er een belangrijke toets gemaakt moet worden. Leef mee bij de spanning rond een rijexamen. Troost hen als hun verkering uitgaat, als ze onzeker zijn of bij het verlies van een geliefde. En vooral: zoek steeds contact, op een natuurlijke manier. Probeer tot een gesprek te komen over alledaagse dingen en na verloop van tijd ook over de dingen die je bezighouden. Het zou ontzettend mooi zijn als ze bij jou als leidinggevende terecht kunnen (en ook daadwerkelijk komen!) met hun vragen, twijfels en gedachten over de Bijbel, God, geloof of andere terreinen van het leven.”

"Benut je alle momenten om een praatje aan te knopen met de jongeren? Of zoek je altijd contact met dezelfde personen?"

Hoe zie je dit terug in kerkelijke gemeenten?
“Voor veel gemeenten is de grootte een probleem. Elkaar echt kennen kost tijd. Dan moeten er voldoende contactmomenten zijn waarbij persoonlijk contact mogelijk is. In gemeenten zie ik verschillende initiatieven ontstaan om dit voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld het verdelen van jongeren onder clubleiding (elke leidinggevende onderhoudt contact met een aantal jongeren, zodat er aan relaties gebouwd kan worden); andere gemeenten kennen het ‘mentoraat’ (jongeren krijgen een volwassen ‘buddy’ die contact met hen onderhoudt) of een jeugdouderling wordt vrijgesteld van andere werkzaamheden en besteedt al zijn tijd en aandacht aan het bezoeken en spreken van de jongeren uit de gemeente. Mooie initiatieven! Daarnaast is ook gewoon je eigen houding in de kerkelijke gemeente bepalend. Benut je alle momenten om een praatje aan te knopen met de jongeren? Of zoek je altijd contact met dezelfde personen? Soms moet je gewoon even uit je comfortzone springen en het gewoon doen in plaats van blijven bedenken hoe je het wilt gaan doen. Toon interesse en échte betrokkenheid, dat kan al door hele kleine dingen. Nieuwe gemeenteleden op de koffie vragen, een praatje na de dienst, de jongere die niet naar de club komt, vragen te helpen bij het kinderkerstfeest, een gemeentemaaltijd of tijdens de gemeentedag. Praten gaat altijd makkelijker als je bezig bent. Op welke momenten kan jij actief bezig zijn met kinderen en jongeren en ondertussen een praatje hebben?”

Lees hier meer over de interkerkelijke toerustingsdagen 'Ik zie jou!

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher