God

21 december 2017 door Arie-Jan Mulder

Gelukkig ben je als Jezus in jouw leven zichtbaar wordt

Jezus begint de Bergrede met een wonderlijke opsomming:

Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.
Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.
Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.

Het eerste dat aan deze uitspraken opvalt is dat ze allemaal beginnen met het woord ‘gelukkig’. Het is belangrijk om meteen vast te stellen dat met dat woord niet een soort wens wordt uitgesproken, maar een zekerheid. Jezus stelt vast dat je gelukkig bent als je nederig van hart bent, enzovoort. Hij spreekt hier geen algemene heilwensen uit zoals wij bijvoorbeeld doen als we bij de jaarwisseling tegen elkaar zeggen: ‘gelukkig Nieuwjaar’. Dan zeggen we eigenlijk tegen elkaar dat het leven heel onzeker is, maar dat we hopen dat het goed met de ander zal gaan. Dat is niet wat Jezus hier doet als hij ons ‘gelukkig spreekt’. Hij spreekt hier over concrete feiten. Dat betekent dus ook dat het tweede deel van iedere uitspraak, dat begint met ‘want ...’, geen vage belofte is over iets dat misschien een keer gaat gebeuren, maar een waarheid die nu al vaststaat. Voor hem is het een vaststaand feit dat je gelukkig bent als je nederig bent, verdrietig bent, enzovoort. Om dat wat beter te begrijpen gaan we de komende weken de zaligsprekingen één voor één bekijken.

Jezus spreekt hier geen algemene heilwensen uit zoals wij bijvoorbeeld doen als we bij de jaarwisseling tegen elkaar zeggen: ‘gelukkig Nieuwjaar’.

Maar eerst laten we even goed tot ons doordringen hoe provocerend en tegendraads deze uitspraken van Jezus zijn. Vergelijk het maar eens met hoe er in het algemeen in de maatschappij wordt gekeken naar de dingen waar Jezus het hier over heeft.
Dominee W. R. van der Zee heeft dat eens mooi onder woorden gebracht:
Gelukkig de mensen die veel weten en alles kunnen, want zij hebben het voor het zeggen op deze aarde.
Gelukkig de mensen die zich gepantserd hebben tegen alle narigheid want zij hebben geen troost nodig.
Gelukkig de mensen die zich verweren kunnen want niemand zal over ze heen lopen.
Gelukkig de mensen die zich verzadigen aan de welvaart want zij hebben niets anders meer nodig.
Gelukkig de mensen die hard zijn en ‘nee’ kunnen zeggen want zij houden veel voor zichzelf over.
Gelukkig de mensen die compromissen kunnen sluiten want zij zullen het ver brengen met een goed geweten.
Gelukkig de mensen die op hun eer en recht staan want zij krijgen altijd gelijk.
Gelukkig de mensen die een beetje geven en nemen want ze komen nooit in moeilijkheden.
Gelukkig bent u als u daarin slaagt: positie en populariteit zullen uw deel zijn. Wees tevreden, want uw loon is groot op aarde. Alle belangrijke mensen zijn op die manier geslaagd.

Dat laat wel zien hoe tegengesteld de zaligsprekingen zijn aan onze natuurlijke neigingen. Kunnen wij die uitspraken dan wel in ons eigen leven waarmaken? Natuurlijk kunnen we dat, want Jezus geeft ons geen onmogelijke opdrachten.

Maar we moeten er wel wat moeite voor doen om te vatten waar Jezus het over heeft. Want eigenlijk kan niemand anders dan Jezus de dingen doen die hier beschreven staan. Wil er iets van deze woorden in ons leven zichtbaar worden, dan zal diezelfde Jezus dat in ons moeten doen. Als ik daarover nadenk, dan lijkt de hele Bergrede eigenlijk wel een soort portret van Jezus. Wie anders dan Jezus kon zo leven als hier beschreven wordt? Vandaar ook dat we aan het eind van de Bergrede lezen dat de mensen zwaar onder de indruk waren. Hij sprak namelijk niet als iemand die een les doorgaf maar als iemand die met gezag sprak. Hij sprak het woord van God, maar hij was ook zelf het woord van God. Wil er iets van deze woorden in ons leven zichtbaar worden, dan zal Jezus dat dus in ons moeten doen.
Om het anders te zeggen: gelukkig ben je als Jezus in jouw leven zichtbaar wordt.

Arie-Jan Mulder is spreker en schrijver. Klik hier om zijn website te bezoeken.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher