Ds. Marius Noorloos

God

21 december 2017 door Jeffrey Schipper

Een boodschap voor kerkenraden: "Zonder Maria kun je geen Martha worden"

“In mijn leven heb ik honderden kerkelijke beleidsplannen gelezen. Hierin was vaak sprake van verzakelijking met weinig aandacht voor de geestelijke inhoud van het kerkelijk leven en beleid. Om dit te voorkomen is het nodig net als Maria eerst plaats te nemen aan de voeten van Christus.” Dit is de boodschap van ds. Marius Noorloos. In zijn memoires en testament Gaandeweg verder, via leven uit de Bron beschrijft en evalueert hij ter gelegenheid van het 50-jarig ambtsjubileum zijn loopbaan als predikant en consulent/docent gemeenteopbouw.

Buijten & Schipperheijn is een in Amsterdam gevestigde uitgeverij van non-fictie. Het kent twee fondsen: motief, dat zich bezighoudt met christelijke thema's, en recreatief, dat zich richt op toeristische routes en kaarten.
Ik ontvang graag de nieuwsbrief van Buijten & Schipperheijn

Er was een moment waarbij de boodschap van het evangelie in je hart terechtkwam. Hoe ging dat?
“Nadat mijn ouders kerkelijk dakloos waren geraakt gingen we in Gorkum naar de christelijk-gereformeerde kerk. Eén kerkdienst zal ik nooit meer vergeten. De voorganger van elders was onbekend, had weinig preektalent en ik heb hem ook niet persoonlijk gesproken. In mijn herinnering zit alleen een foto na het uitgaan van de kerk. Hierop is in de verte een in het zwart geklede oudere persoon te zien, met een zwarte hoed op. Juist hij heeft mij als vijftienjarige zó aangesproken met zijn boodschap over de betekenis van het lijden van Jezus, dat mijn leven voorgoed is veranderd. Kennelijk heeft de liefde van God mijn hart toen pas echt geraakt en kwam ik geestelijk thuis. Deze gebeurtenis is te vergelijken met wat een hoge ambtenaar uit Ethiopië overkwam vanwege zijn ontmoeting met Filippus, die hem de betekenis van Jesaja 53 duidelijk maakte. Als samenvatting van zijn uitleg over de lijdende Knecht van de Heer vertelt Lucas over Filippus: ‘Hij sprak met hem over het evangelie van Jezus’ (Handelingen 8:35). Na zijn doop moest de vreemdeling alleen verder, nog extra alleen omdat hij ontmand was, maar niettemin reisde hij zijn weg ‘met blijdschap’ (Handelingen 8:39).”

Vanaf die dag las Noorloos bijna dagelijks persoonlijk uit de Bijbel. Na schooltijd de Bijbel openslaan werd een nieuwe gewoonte. “De boodschap van het evangelie bleef mij sindsdien aantrekken als een sterke magneet. Ik ben opgegroeid in een kerk waar God centraal stond als een strenge Rechter in plaats van een liefdevolle Vader. Sinds die voor mij cruciale kerkdienst heb ik Zijn liefde pas goed leren kennen. Er is toen een knop om gezet. Met alle heilzame gevolgen van dien…”

‘Leven als volgeling van Jezus betreft en beïnvloedt alle aspecten van het bestaan.’ Wat bedoel je hiermee?
“Als je een cirkel neemt als symbool voor je leven kun je die cirkel in verschillende segmenten onderverdelen. Zo ben je een kind van je ouders, partner, een vader van je kinderen en daarnaast misschien ook nog predikant of ouderling. Dit zijn verschillende segmenten van dezelfde cirkel. Op alle gebieden mag je op een andere manier bezig zijn, maar wel met dezelfde drive. In wezen ben je steeds dezelfde persoon. De uitdaging is om die rollen niet van elkaar te scheiden, maar slechts te onderscheiden.

"In mijn leven heb ik honderden kerkelijke beleidsplannen gelezen. Hierin was vaak sprake van verzakelijking met weinig aandacht voor de geestelijke inhoud van het kerkelijk leven en beleid."

In een kring van predikanten opende de voorzitter een keer met het aanhalen van een gesprekje tussen het zoontje van de organist en het zoontje van de dominee. Op de vraag van het domineeszoontje aan het zoontje van de organist wat zijn vader deed, was zijn antwoord: ‘Mijn vader speelt orgel.’ Hierna volgde als wedervraag aan het zoontje van de dominee: ‘En wat doet jouw vader?’ Hierop luidde zijn zowel argeloze als veelzeggende antwoord: ‘Mijn vader speelt dominee.’ Als het predikantschap slechts zakelijk werk wordt, waarbij je niet met hart en ziel betrokken bent, is dat de dood in de pot. Ik moet mij, vooral als ambtsdrager dan ook voortdurend afvragen of ik nog een kloppend hart voor God en mensen heb, maar eigenlijk geldt dat voor elk aspect van het christelijk leven.”

Je hebt je veel beziggehouden met gemeente-opbouw. Wat houdt dit in?
“Het door mij ontwikkelde model, zoals beschreven in mijn boek Leven uit de Bron, houdt in de koppeling tussen de drievoudige christocentrische en de de CBA-methode, waar communicatie, bezinning en activiteiten de volgorde vormen. Dit in onderscheiding van de gangbare ABC-methode, waarin het vooral gaat over veel activiteiten, weinig bezinning en nog minder om communicatie of ontmoetingen met God en met elkaar. De C-factor gaat voorop, omdat in de kerk openhartige ontmoetingen met God en met elkaar van wezenlijk belang zijn. Deze ontmoetingen komen tot stand via geloofsgesprekken, het uitwisselen van persoonlijk wel en wee en het met elkaar danken, bidden en zingen.

Zo’n gezamenlijke opening komt de sfeer en de onderlinge verhoudingen ten goede en heeft een positieve invloed op het verdere verloop van de vergadering. Door aan de C- en B-factor voldoende ruimte op de agenda te besteden lukt het beter hierbij passende activiteiten te kiezen. Deze opzet is niet alleen van vitaal belang voor de kerkenraad, maar ook voor alle werk- of kerkgroepen.” In onderstaande ellips is dit model uitgebeeld.

Wat heb je van deze manier van werken geleerd?
“In de kerk moeten we niet in de eerste plaats bezig zijn met activiteiten. Wie van daaruit begint plant een boom zonder wortels. Dat zal geen vrucht opleveren. De verleiding om onze ‘wortels’ te verwaarlozen is groot. Daarom heb ik op kerkenraadsdagen vaak het verhaal van Martha en Maria verteld. Terwijl Martha sjouwt en sjouwt, zit Maria aan Jezus’ voeten. Jezus noemt Martha twee keer bij haar naam, wat betekent ‘extra opgelet’. Hij is bezorgd over haar, dat ze zich over van alles druk en bezorgd maakt, maar het belangrijkste vergeet: zoals Maria eerst aandacht geven aan wat Jezus haar heeft te zeggen. Dat heb ik kerkenraden voortdurend voor ogen gehouden: zonder eerst Maria te zijn kun je geen Martha worden.”

"Dat heb ik kerkenraden voortdurend voor ogen gehouden: zonder eerst Maria te zijn kun je geen Martha worden."

Wat is je boodschap aan ouderlingen of oudsten die niet aan de ‘wortels’ toe komen?
“Het enige juiste antwoord is: bekeer je ofwel kom tot inkeer en omkeer,” zegt Noorloos stellig. “Als ik weet dat er bij mij in de buurt een dokter woont die mij kan behandelen en ik weiger naar hem toe te komen, zal mijn situatie niet veranderen. Ik heb regelmatig kerkenraden ontmoet die last hadden van de agendadrukte en vergaten om net als Maria plaats te nemen bij de voeten van Christus. Meerdere gemeenten zijn veranderd door te kiezen voor de drievoudige kern en de CBA-methode te leren hanteren. Onderlinge conflicten werden soms zelfs bijgelegd. Het geheim is niet dit model, maar mensenharten die veranderen. Wanneer dit gebeurt, is de kans groot dat er nieuw leven ontstaat. Zo eenvoudig én zo moeilijk is dat”.

Noorloos verwijst naar woorden van Jezus uit Johannes 7: ‘Wie dorst heeft, kom tot Mij en drink.’ “Wie op Zijn uitnodiging ingaat, krijgt een Bron en wordt vervolgens zelf een bron. Je mag zelf leven van het evangelie en dat vervolgens doorgeven aan anderen. Paulus schrijft in Efeze 3 dat hij God dankbaar is vanwege de kracht die oneindig veel meer is dan we denken of beseffen. Ik durf hem vanuit mijn levensloop niet na te zeggen, dat de kracht van God oneindig veel meer is dan ik heb kunnen denken en beseffen, maar het is wel véél meer. De weg achter Jezus aan bevat allerlei kronkels, lastige ups en downs, maar is beslist de moeite waard!”

Klik hier om het boek ‘Gaandeweg verder’ te bekijken of te bestellen.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher