Syrië

Open brief van 'een gewone Syriër'

18-12-2017 door EO

De Evangelische Omroep, EO Metterdaad, Dorcas, World Vision en Kerk in Actie sturen onderstaande open brief van een gewone Syriër aan Nederland. In hun kerstcampagne ‘Geloof, Hoop en Syrië’ bundelen de vijf christelijke organisaties hun krachten. "Omdat wij het niet normaal willen gaan vinden: het puin, de ellende, de uitzichtloosheid. En omdat er meer is: er ís geloof, er ís hoop op een beter leven voor deze mensen."

Beste Nederlander,

Ik ben een gewone Syriër. In de afgelopen 6 jaar oorlog ben ik gevlucht naar een van de ‘veilige gebieden’ van mijn land. Later ging ik naar mijn buurland Libanon. Niet omdat het kon, maar omdat het moest. Ik heb geen huis, laat staan een thuis. Ik heb een gezin, maar geen inkomen want ik mag hier niet werken. Ik kan dus niet voor mijn gezin zorgen. Wij wonen in een tent, met teveel mensen, te weinig eten en te weinig hygiëne. Door de oorlog ben ik vrienden en familieleden kwijtgeraakt. Ik vrees voor de toekomst van mijn kinderen. Ze hebben oorlogstrauma’s en gaan al zes jaar niet naar school. Wat moet er van ze worden?

Ik ben een gewone Syriër, en ik houd hoop. Niet omdat het kan, maar omdat het moet. Ik wil werken aan mijn toekomst. Een nieuw vak leren om voor mijn gezin te kunnen zorgen. Ik wil dat er weer een school komt, zodat mijn kinderen eindelijk les kunnen krijgen. Als het even kan wil ik terug naar het dorp waar ik vandaan kom. En zolang dat niet kan, werk ik hier iedere dag hard aan een nieuwe start, aan een nieuwe toekomst voor mijzelf en mijn gezin.

Ik ben een gewone Syriër, en mijn vraag aan u is: vergeet mij niet. Vergeet Syrië niet. Ga de puin en ellende die al 6 jaar duurt niet normaal vinden. En ga het niet normaal vinden dat gewone Syriërs als ik toch hoop houden en geloven in een nieuwe toekomst.

Ik hoop. Dat u mij niet vergeet.

Foto: EO

De christelijke nieuwsbrief die je ook echt leest!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over Open brief van 'een gewone Syriër'
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!