misbruik

Australië: Tienduizenden slachtoffers seksueel misbruik in kerkelijke- en overheidsinstellingen

18-12-2017 door Katholiek Nieuwsblad

Tienduizenden kinderen en tieners zijn de afgelopen decennia het slachtoffer geworden van seksueel misbruik in kerkelijke- en overheidsinstellingen in Australië. Dat blijkt uit het eindrapport dat een speciale commissie na jaren onderzoek vrijdag heeft gepubliceerd, schrijft het Katholiek Nieuwsblad.

De Royal Commission doet in het vele tienduizenden pagina’s omvattende rapport 189 aanbevelingen. In de 21 adviezen aan de Rooms-Katholieke Kerk wordt onder meer aangedrongen op afschaffing van het verplichte celibaat en aanpassing van het biechtgeheim. De katholieke bisschoppen wordt gevraagd een aantal aanbevelingen voor te leggen aan het Vaticaan. Daarbij gaat het verder onder meer om transparantie en inspraak van leken bij bisschopsbenoemingen.

Ook dringt de commissie aan op permanente uitsluiting uit de pastorale zorg van personen tegen wie gegronde misbruikklachten zijn ingediend.

Lees hier meer in het Katholiek Nieuwsblad.

Ontvang het online magazine voor christenen!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over Australië: Tienduizenden slachtoffers seksueel misbruik in kerkelijke- en overheidsinstellingen
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!