Piet Vergunst

God

14 december 2017 door Piet Vergunst, De Waarheidsvriend

Zingend over Hem is de kerk op weg naar de wederkomst

"De weken van Advent – en met name de zondagen – zijn een geschenk voor de kerk. Voor de lijdensweken geldt dit niet in mindere mate. Het zijn weken van verstilling, van concentratie, van een vooruitzien naar het heilsfeit," schrijft Piet Vergunst in De Waarheidsvriend.

Over de drukte waaronder menigeen in Nederland gebukt gaat, hebben we het nu even niet. Dat driekwart van de jongeren in ons land last heeft van stress, typeert onze samenleving. Burn-out en kinderen, het is zelfs geen onlogische combinatie meer. Laat je dit echt doordringen, dan raakt het je. Meer dan ooit mag onze liefde tot kinderen en jongeren uitgaan, juist om hen te leren wat het leven is, om hen te begeleiden, om gericht te zijn op hun karaktervorming.

Algerijnse monniken
In die context – die ook een context van terreur is, van dreiging, van leed in mijn kleine bestaan – leeft de kerk, ja víert de kerk. Als ik dat opschrijf, denk ik spontaan aan de zeven monniken in het klooster van Tibhirine, in Algerije. In de bekende film ‘Des Hommes et des Dieux’ is hun leven én hun volharding verbeeld. Ondanks de komst van de Gewapende Islamitische Groep (1996) blijven ze op hun post, houden ze de lofzang op God gaande. Niet vluchten, maar zingen over Hem. Daarin oefent de kerk zich, op én op weg naar Kerst, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren.

Zó wachtend op de wederkomst.

‘Uw komst’

Het is of de tonen van het Oude Testament harder klinken gaan, roepend om het Nieuwe Testament. Beter gezegd, roepend om de Messias. Zingen doe je ook als je weet wat Psalm 70 bidt:

O God, mijn Helper uit ellenden,
haast U tot mij; wil bijstand zenden;
Uw komst is het die mijn heil volmaakt.

Het verwachten van de Heere heeft niets van achterover leunen, van wel zien wat er gebeurt, van passiviteit omdat we afhankelijk zijn.

Het verwachten van de Heere heeft niets van achterover leunen, van wel zien wat er gebeurt, van passiviteit omdat we afhankelijk zijn. Nee, juist omdát we afhankelijk zijn, zijn we geheel en intens betrokken bij het verwachten van God. Redding wacht je niet rustig af. In een geconcentreerd uitzien kijk je of de hulpverlener nadert. ‘Haast U tot mij.’ Als de dreiging van de vijanden groot is, als je leven gevaar loopt, als je ziel zomaar weggetrokken kan worden van de dienst aan de God van Israël, dan is wachten op de Heere heel actief. In Psalm 70 staat twee keer het centrale woordje ‘spoedig’:

Maar ik ben ellendig en arm;

o God, kom spoedig tot mij.

Verwachten, je doet het vooral in je gebed.

Reikhalzend
Het is een rode draad die we in de Psalmen als liederen van verwachting zien. Neem ook Psalm 40: ‘Laat het U behagen mij te redden; Heere, kom mij spoedig te hulp’ en ‘U bent mijn Helper en mijn Bevrijder; mijn God, wacht niet langer.’ Zo beleven we deze weken van Advent in de donkerte van december, beter: in de duisternis van deze wereld.

Kijkend naar de verdrukking van de lijdende kerk, naar de vraagstukken van rijkdom en armoede (er hebben in de wereld meer mensen toegang tot een mobiele telefoon dan tot een toilet), naar een geliefde die we missen of moeten gaan missen – dan reiken we onze hals om te zien of de Messias komt, Hij Die de wet van God diep in Zijn binnenste draagt.

Maria
De Heilige Geest heeft mensen geleerd wat de komst van die Messias betekent. Overigens, dat waren niet de wereldleiders, niet de mensen van de voorpagina’s. Het was een meisje uit Nazareth dat begon te zingen over wat er gebeurt als Advent Kerst wordt: ‘Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft Hij verhoogd. Hongerigen heeft Hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft Hij met lege handen weggezonden.’

Bij Maria, in haar lofzang, vinden we de inhoud van de adventsverwachting. Hij Die machtig is, is tegelijk barmhartig, genadig, trouw. In het geloof ziet Maria wat God doen gaat, wat Zijn komst teweegbrengt. Zijn daden gaan de verhoudingen in de wereld veranderen.

Vrolijk zingen
Daar ga je inderdaad van zingen, zoals er altijd gezongen wordt als de heere aan het werk is. Als Psalm 98 verhaalt dat ‘Hij heeft gedacht aan Zijn goedertierenheid en trouw voor het huis van Israël’, dat ‘alle einden der aarde het heil van onze God hebben gezien’, klinkt het appèl om voor de Heere een nieuw lied te zingen. ‘Breek uit in gejuich, zing vrolijk en zing psalmen.’

Een stille verwachting wordt tot een luid psalmgezang, met trompetten en bazuingeschal. ‘Want Hij komt om de aarde te oordelen.’ Advent doet ons uitzien naar de tijd dat er rechtgesproken zal worden, dat gerechtigheid op aarde de boventoon voert, zoals mijn leven door het geloof in Jezus, de Messias, gekomen is in de rechte verhouding tot God.

Piet Vergunst is hoofdredacteur van De Waarheidsvriend. Lees hier het volledige artikel en klik hier om De Waarheidsvriend te ontvangen.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher