Ds. J. A. W. Verhoeven

Klassieke doopformulier krijgt toevoeging

11-12-2017 door De Waarheidsvriend

Aan de zinsnede in het klassieke doopformulier ‘aangezien nu de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen…’ zijn in 2004 tussen haken de woorden ‘onder het nieuwe verbond’ toegevoegd, laat De Waarheidsvriend weten. De wijziging vond plaats op aangeven van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Omdat de aanvulling nieuwe vragen oproept, is er nogmaals een andere formulering vastgesteld. De bedoeling van de toevoeging in 2004 was de verhouding tussen oude en nieuwe verbond te verduidelijken. Nu blijkt echter dat deze woorden tegelijk ook nieuwe vragen oproepen. Daarom is er gezocht naar een nieuwe formulering. De nieuwe zin luidt: 'Omdat nu [voor de gelovigen uit de volken] de doop in plaats van de besnijdenis is gekomen, behoort men de kleine kinderen (...) te dopen.'

Vervangingstheologie
In het klassieke doopformulier, halverwege de zestiende eeuw opgesteld door Marten Micron, predikant van de Nederlandse vluchtelingengemeente in Londen, lezen we de zinsnede: ‘aangezien nu de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen…’ . Deze formulering kan de gedachte oproepen dat het oude verbond heeft afgedaan, nu met Pinksteren het nieuwe is gekomen.

Ds. J. A. W. Verhoeven schrijft in De Waarheidsvriend: "Met deze omschrijving is tegelijk vastgehouden dat voor de gelovigen uit Israël, vaak aangeduid als Messiasbelijdende Joden, de besnijdenis als teken van het verond met Israël niet heeft afgedaan. De besnijdenis onderstreept hun band met het Joodse volk."

De christelijke nieuwsbrief die je ook echt leest!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over Klassieke doopformulier krijgt toevoeging
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!