Ds. Henk Poot

God

08 december 2017 door Ds. Henk Poot

Het gaat niet om Jeruzalem!

President Trump van de Verenigde Staten erkent Jeruzalem als de hoofdstad van Israël en de hele wereld valt over hem heen. Westerse politici grijpen naar de microfoon om te zeggen dat het onverstandig is en de moslimwereld is woedend.

Christenen voor Israël stelt zich ten doel christenen in Nederland bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld. Zij doet dit door het geven van betrouwbare informatie over Israël.

Ik ben geen politicus en ook geen deskundige op het gebied van de islam, al is me niet ontgaan dat vooraanstaande moslimleiders zowel in Egypte als in Saoedi-Arabië het belang van Jeruzalem in twijfel trekken. Volgens een traditie zou de profeet Mohammed daar, bij de uiterste moskee naar de hemel gevaren zijn, maar het probleem is dat er in zijn tijd in Jeruzalem helemaal nog geen moskee was. Maar goed, dat terzijde. Ik weet alleen dat er op dit punt de laatste tijd wat frictie is tussen Palestijnen en het Saoedische vorstenhuis.
Nogmaals, ik ben geen politicus, maar iemand die zich geroepen weet om vanuit de Bijbel naar zichzelf en naar de wereld te kijken. Wat voor mij het belangrijkste is, is wat God over Jeruzalem zegt.

Maar eerst iets anders: Een paar weken geleden hebben 151 landen in de VN uitgesproken dat Jeruzalem niets met Israël te maken heeft en dat het Joodse volk daar dus niets te zoeken heeft. Dat is veel! En daar is niemand over heen gevallen. Men heeft niet duidelijk gezegd of het om een deel van Jeruzalem gaat of om heel de stad, immers de meeste Arabieren wonen in het oostelijke deel ervan. Maar dat onderscheid schijnt niet zo belangrijk te zijn voor de meeste naties.

Jeruzalem wordt in de Bijbel de navel van de aarde genoemd, daar is het begonnen, daar was het paradijs en daar zal straks de heilsgeschiedenis voltooid worden.

Zelf denk ik dat Jeruzalem alles met Israël te maken heeft. Het is de stad van David, waar de koningen van Israël en Juda eeuwenlang geresideerd hebben. Daar hebben profeten als Jesaja en Jeremia gesproken, en daar is het grootste deel van het Woord van God geopenbaard. Daar heeft de Messias van Israël zijn leven gegeven als een offer voor de zonde, daar is Hij opgestaan, daar is Hij ten hemel gevaren en daar komt Hij ook terug, in Jeruzalem en nergens anders. Jeruzalem wordt in de Bijbel de navel van de aarde genoemd, daar is het begonnen, daar was het paradijs en daar zal straks de heilsgeschiedenis voltooid worden. Jeruzalem is de stad waar Gods aanwezigheid tastbaar was in de tempel. Mozes spreekt over Gods erfdeel (Exodus 15) en Psalm 46 noemt het de heiligste onder de woningen van de Allerhoogste. En dat is niet veranderd. God heeft Jeruzalem niet opgegeven. Er staat nergens in de Bijbel dat Jeruzalem er voor God niet meer toe doet.

Jezus noemt Jeruzalem de stad van de grote Koning en profeteert dat Hij daar Zijn volk ooit weer ontmoeten zal. En Israël? Israël hoort in Jeruzalem als eerste kring rond haar God. De Here zelf zegt: ‘Dit is de plaats van mijn troon, dit is de plaats van mijn voetzolen en hier zal Ik wonen in het midden van de kinderen van Israël tot in eeuwigheid’ (Ezechiël 43:7). Jeruzalem heeft alles met Israël te maken. Daar is eeuwenlang het verlangen, de hunkering van het Joodse volk op gericht. ‘Indien ik u vergete, o Jeruzalem, zo vergete mij mijn rechterhand’ (Psalm 137). Wie vergeet nu zijn rechterhand? Jeruzalem, daar draait het in het zionisme om. Daarin gaat het niet om Askelon of Haifa maar om Sion.

God heeft voorzegd dat in het einde der tijden de volkeren van de wereld zich zullen stoten aan de status van Jeruzalem. We lezen over de laatste dingen in Zacharia 12 en dat begint met te zeggen dat de volkeren Jeruzalem zullen tillen als een lastige steen. Ze kunnen er niet vanaf blijven. Jeruzalem is als een beker sterke drank. Het is een verslaving van de volkeren om Jeruzalem te bestrijden. En natuurlijk zullen de volken Jeruzalem niet fysiek optillen. Het is geen kwestie van hijskranen! Wat zij zullen doen is Jeruzalem een andere bestemming geven, losmaken van Israël en van de God van Israël, van zijn plaats duwen. Zacharia 12 zegt dat dat niet zal lukken, dat God de volken rondom met verbijstering en blindheid zal slaan, het wordt één grote chaos om Sion heen ‘en Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem’.
Nu is het niet nieuw: de bemoeienis van de volken met Jeruzalem. Psalm 2 klaagt erover en Psalm 83: God, wat is er met ons aan de hand dat de volken zo tekeer gaan tegen ons? Waarom willen ze ons daar niet alleen weghebben, maar willen ze ons het liefst helemaal weg hebben! En dan klinkt telkens hetzelfde antwoord uit de hemel: Het gaat niet om Jeruzalem, het gaat niet om jullie. Het gaat om Mij en Mijn Gezalfde! Psalm 83: Ze willen in bezit nemen de woningen van God!

God heeft voorzegd dat in het einde der tijden de volkeren van de wereld zich zullen stoten aan de status van Jeruzalem.

We leven in een bijzondere tijd. Na het dal van de dorre doodsbeenderen heeft God een keer gebracht in het lot van Juda en Jeruzalem. De kinderen van Israël keren terug, maar wat meer is: God keert terug! Het evangelie heeft zijn reis door de wereld voltooid. Nu is de tijd van de heidenen vol en het moment is aangebroken, dat het Licht zal opgaan in Jeruzalem en dat de heerlijkheid van God daar gezien zal worden (Jesaja 60, Zacharia 8). En het is in deze dagen dat 151 naties zeggen dat de God van Israël er niets te zoeken heeft. Dat moet je niet verbazen. Als je de wereld inkijkt zou het je verbazen als de wereld nu al zijn knieën buigt voor JHWH. Maar wat wel opmerkelijk is, is dat de Bijbel zegt dat het Israël en God allemaal niet wordt aangedaan en overkomt. God leidt het zo, omdat God aan de wereld die net doet en spreekt alsof Hij er niet is, wil laten wie Hij is.
God staat op het punt Zijn glorie en majesteit te laten zien en waar anders dan in zijn eigen stad! En Hij zal het laten zien aan een wereld die in de duisternis leeft. En dat betekent niet dat de energie op is of zo, maar dat de verenigde naties van de wereld zich tegen hun eigen schepper keren.
Zacharia 12 loopt uit in de komst van de Messias die de volkeren zal richten. Dat is het eerste wat Hij doet!

Sommige mensen, misschien wel veel, vinden Trump maar een rare, dwaze man. Maar Trump doet wat Poetin al in april deed en wat meer is: hij volgt in de erkenning van Jeruzalem het spoor van de Bijbel. Soms, dat kom je wel vaker tegen, verkiest God het dwaze om de zogenaamde wijsheid van de wereld te beschamen. De media en de pers haasten zich om te zeggen dat het de vrede niet dient. Waar hebben ze het over, over de vrede die God gaat geven? Misschien is het de opmaat voor een nog veel grote verzet tegen Jeruzalem, maar dat is toch wat de profeten zeggen! Zo zal het gaan voordat Hij komt. En ik denk: In de dagen van Advent, 70 jaar na het uitroeping van de staat Israël: HET IS BEGONNEN!

Wat Trump heeft gedaan is een zegen voor de Verenigde Staten. God belooft dat wie Israël zegent, zelf gezegend zal worden en dat is geen belofte die verjaard is. En de vraag is nu: wat doet de kerk?

Bekijk ook de lezing van ds. Henk Poot, Jeruzalem, stad van de grote Koning:

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen

De oudste praktiserend huisarts van Nederland is overleden - en kon zich de hemel moeilijk voorstellen

De oudste praktiserend huisarts van Nederland, Nico van Hasselt, is overleden op 93-jarige leeftijd. In een dodencel van de nazi’s zwoer Nico van Hasselt (92) zichzelf ooit een eed: ‘Als ik hier ooit uitkom, dien ik de rest van mijn leven als huisarts.’ En die belofte deed hij gestand. Ondanks zijn zeer hoge leeftijd bleef hij werkzaam als dokter in Amsterdam. Hij deed zelfs nog huisbezoeken. In een interview met De Nieuwe Koers vertelde de arts over zijn geloof ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. “In de dodencel aan d...
CIP+

Albert verklaarde de biddende Martin Koornstra voor gek - en kan nu weer lopen

“Het was een wonderlijke zaterdag.” Albert Bos is nog altijd onder de indruk van wat hem op Urk is overkomen. En wat hem is overkomen kunnen we allemaal zien in dit filmpje. In het inmiddels veelbesproken filmpje dat op social media vaak werd bekeken en gedeeld zou te zien zijn dat hij wonderbaarlijk werd genezen van pijn in z’n been. Er werd triomfantelijk met krukken gezwaaid vanwege de gebedsgenezing. Mensen juichten van blijdschap. CIP.nl sprak maandagmiddag met Albert en zijn vrouw Carla. Wat is er precies gebeur...

Israël zal leven!

Onlangs las ik dat het aantal Joodse mensen in Israël dat gelooft in de Heere Jezus, de Messias, inmiddels wordt geschat op rond de 30.000. Het zijn niet alleen de immigranten waardoor dat aantal stijgt, maar ook doordat mensen in Israël tot geloof komen. God werkt. Het zijn de ritselingen, die zullen uitlopen op Romeinen 11:26 – ‘En zo zal heel Israel zalig worden’. De profeet Ezechiël schrijft daar zo prachtig over in hoofdstuk 37. Ik ben er vast van overtuigd dat hij hier verwijst naar gebeurtenissen die zullen...

Waarom God Zijn volk de opdracht gaf om de sabbat te houden

"In Deuteronomium 5:15 wordt de reden gegeven waarom God Zijn volk gebiedt de sabbat (rustdag) te houden, namelijk: omdat de Heere Zijn slavenvolk uit Egypte bevrijd heeft. Ik zie de link, de reden, niet in. Kunt u deze relatie met ons duidelijk maken?," aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl. Kandidaat G. K. Terreehorst geeft antwoord."Het rusten op de sabbat is een gebod van de HEERE," antwoordt de hersteld hervormde kandidaat uit Apeldoorn. "Elke Israëliet moet zich daaraan houden. Men moch...

Baby Lisa genas van een ernstige huidaandoening

Baby Lisa wordt geboren met een ernstige huidaandoening, Collodion. Artsen zijn verbaasd dat de huid van baby Lisa binnen no-time geneest, schrijft Xpedition Glory. Bekijk het indrukwekkende verhaal van moeder Kim. Bekijk de video en klik hier voor meer fragmenten van Xpedition Glory:
CIP+

"Oprechte christenen kunnen kerk en geloof niet combineren"

“Ik heb de laatste tijd meerdere keren de opmerking gehoord: ‘Sinds ik niet meer naar de kerk ga, heb ik meer ruimte om te geloven.’ Dat klinkt als vloeken in de kerk, maar toch gebeurt het.” Theoloog Remmelt Meijer sprak het afgelopen jaar verschillende kerkverlaters. Zelf noemt hij ze liever grensgangers, omdat de kerkdeur voor velen niet definitief dicht is. “Oprechte christenen kunnen kerk en geloof niet combineren,” merkt de pionier op. Je sprak een groep kerkverlaters/grensgangers en schreef...

Tommie Christiaan speelt Jezus in The Passion 2018

Tommie Christiaan en Glennis Grace vervullen dit jaar de rollen van Jezus en Maria in de achtste editie van The Passion. Het muzikale paas-evenement vindt op donderdag 29 maart plaats in de Bijlmer. Zanger Jeangu Macrooy en rapper Brainpower (Gertjan Mulder) vertolken de rollen van de discipelen Judas en Petrus. Bert van Leeuwen zal verslag doen van de processie. Tommie Christiaan speelt Jezus. Deze namen werden gisteren onthuld door fans van The Passion via een livestream op Facebook. Bij Jinek werd bekendgemaakt dat Arjan Ede...

Kans op Oscar film over christenvervolging

De film ‘Watu Wote: All of us’, over het moedige antwoord van moslims in Kenia op de vervolging van christenen door Al-Shabaab maakt kans op een Oscar. De 22 minuten durende film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal over passagiers tijdens een busreis naar Mandera, een klein stadje aan de grens met Somalië in het noordoosten van Kenia. In december 2015 werd hun bus aangevallen door leden van de terroristische organisatie al-Shabaab. Die hadden als doel de christelijke passagiers te scheiden van de moslims om hen t...
CIP+

"De Bijbel zegt niets zegt over duurzame relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht"

Homoseksueel. Je mag het wel zijn, maar niet in de praktijk brengen, is een veelvoorkomende opvatting in christelijk Nederland. Is dat terecht? Wat zegt de Bijbel daarover? Is homoseksualiteit inderdaad een gruwel in de ogen van God? In de tweede video beantwoordt John Lapré dit soort vragen, naar aanleiding van zijn boek De veilige kerk, in gesprek met Rik Bokelman. Hoe wordt er doorgaans gereageerd op een coming out? “Je ziet over het algemeen dat daar redelijk goed mee om wordt gegaan, maar dat het wat moeilijke...

SGP en ChristenUnie opnieuw bezorgd over positie eenverdieners

Eenverdieners zijn de laatste jaren relatief flink meer belasting gaan betalen. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) loopt hun belastingdruk komende tijd waarschijnlijk alleen maar verder op, terwijl die voor tweeverdieners is gedaald. Politiek leiders Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Kees van der Staaij (SGP) uiten hun bezorgdheid. -De meeste eenverdieners stemmen geen SGP, maar VVD-Er zijn net zoveel eenverdieners die D66 stemmen als SGP-In totaal zijn eenverdieners goed voor 20 zetels-Onder SGP stemmers is maar 20% eenverdiener...

Lastercampagne tegen Messiaans-Joodse christenen in Israël

Stenen gooien, lastercampagnes in de media, chantage. Ultra-orthodoxe joden doen er alles aan om een ontmoetingscentrum van Messias-belijdende joden in Dimona, Israël, opnieuw te laten sluiten. Het centrum is net weer geopend en dat levert weer nieuwe protesten op, meldt Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK). Het centrum is een ontmoetingsplaats voor joden die in Jezus geloven. Ze drinken en koffie en thee en voeren gesprekken met elkaar. Vorig jaar werd de ontmoetingsplek kortdurend gesloten, na protesten van ultra-or...
CIP+

Refoweb-boys: "De reformatorische gezindte is volwassen geworden"

“We zien steeds minder oppervlakkige vragen over tv-kijken of een hoed dragen. De reformatorische gezindte is volwassen geworden,” zegt Gert Janssen. Samen met Henk Aalbers is hij initiatiefnemer van Refoweb.nl. Daar kunnen mensen, binnen en buiten de reformatorische gezindte met bijna al hun vragen terecht. CIP.nl zocht het duo op. “Het zou mooi zijn dat er een moment komt dat we onszelf kunnen opheffen.” Wat begon met een chatbox is uitgegroeid tot een vragenrubriek met een enorm archief. Ook is...
Vakanties
Hier adverteren?

Ds. J. J. ten Brinke aan de slag in hervormd Oud-Beijerland

De hervormde gemeente in Oud-Beijerland verwelkomt binnenkort een nieuwe predikant. Ds. J. J. ten Brinke heeft het beroep aanvaard. De kerkenraad zocht een opvolger voor de vorig jaar naar Polsbroek vertrokken ds. C. Boele. Ten Brinke bedankte vorig jaar voor beroepen uit Bodegraven, Giessendam-Neder-Hardinxveld en Woudenberg.

Wat gisteren ‘normaal’ was, is nu ‘vreemd’

"De tijd is een raar iets. Wat gisteren ‘normaal’ was, is nu ‘vreemd’. Wat gisteren ‘vreemd’ was, is nu ‘hip’. Wij wisten niet hoe snel wij van de percolator af konden komen. Nu is het ‘cool’ om met zo’n ding je koffie te zetten. ‘Het milieu’ was in mijn jeugd links en ‘geitenwollen sok’," vertelt ds. Jan Rinzema in een nieuwe overdenking."Nu is het ‘milieu’ mainstream. ‘Vegetarisch’ riep 20 jaar geleden argwaan, achterdocht...
CIP+

Moeten we nou vóór of tegen de mogelijk nieuwe Donorwet zijn?

Dezer dagen hebben we het allemaal weer over orgaandonors omdat de initiatiefwet van D66 voor een actief donorregistratiesysteem (ADR), die in september 2016 was aangenomen door de Tweede Kamer. Aanstaande dinsdag wordt het wetsvoorstel in stemming gebracht in de Eerste Kamer. Wat moeten we hopen dat er uitkomt? Moeten de christelijke partijen bij voorbaat tegen zijn omdat het wetsvoorstel van D66 kwam? Of moeten zij het op zijn eigen merites beoordelen? Eerlijk gezegd ben ik nogal geschokt door allerlei gevoelsmatige argum...

Abele Reitsma is tegenstander van de nieuwe donorwet en legt uit waarom

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een nieuwe donorwet. De nieuwe norm is dat je standaard donor bent, tenzij je aangeeft dat niet te willen. Welke bezwaren zijn er op de nieuwe wet? Abele Reitsma van Stichting Bezinning Orgaandonatie geeft antwoord in het Family7-programma Uitgelicht. Bekijk het volledige gesprek en klik hier voor meer video's van Family7:

Misbruik tierde welig in zorgcentrum van voormalig geestelijk leider pinksterkerk

Een 'geestelijk leider' en een medewerkster/cliënte van de Jedidja Hoeve, een evangelisch zorgcentrum in Meerkerk, worden verdacht van ontucht van een in 2016 gestorven jonge vrouw. Dagblad Trouw schrijft deze week over deze zaak.Aaldert van E. (77) kreeg twee jaar cel voor seksueel misbruik van bewoners. Deze week moest de Belgische Marjos H. zich voor de Rotterdamse rechter verantwoorden voor haar betrokkenheid bij door Van E. gepleegde ontucht. De omstreden en charismatische Van E., ooit leider van...
CIP+

Is orgaandonatie Bijbels?

Is orgaandonatie Bijbels? Theoloog Jos de Keijzer beantwoordt deze vraag in dit artikel. De Eerste Kamer heeft de nieuwe donorwet aangenomen. Sommigen blij, anderen niet. Wel raar, een overheid die grossierder wordt in de lijken van haar dode onderdanen. Ik heb er ambivalente gevoelens bij. Aan de ene kant mag de overheid niet zomaar beschikken over de lichamen van haar onderdanen; ook niet na hun dood. Dat kan gewoon helemaal niet. Aan de andere kant is er een schreeuwende behoefte aan orgaandonatie. Er gaan let...