Ds. Henk Poot

God

08 december 2017 door Ds. Henk Poot

Het gaat niet om Jeruzalem!

President Trump van de Verenigde Staten erkent Jeruzalem als de hoofdstad van Israël en de hele wereld valt over hem heen. Westerse politici grijpen naar de microfoon om te zeggen dat het onverstandig is en de moslimwereld is woedend.

Christenen voor Israël stelt zich ten doel christenen in Nederland bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld. Zij doet dit door het geven van betrouwbare informatie over Israël.

Ik ben geen politicus en ook geen deskundige op het gebied van de islam, al is me niet ontgaan dat vooraanstaande moslimleiders zowel in Egypte als in Saoedi-Arabië het belang van Jeruzalem in twijfel trekken. Volgens een traditie zou de profeet Mohammed daar, bij de uiterste moskee naar de hemel gevaren zijn, maar het probleem is dat er in zijn tijd in Jeruzalem helemaal nog geen moskee was. Maar goed, dat terzijde. Ik weet alleen dat er op dit punt de laatste tijd wat frictie is tussen Palestijnen en het Saoedische vorstenhuis.
Nogmaals, ik ben geen politicus, maar iemand die zich geroepen weet om vanuit de Bijbel naar zichzelf en naar de wereld te kijken. Wat voor mij het belangrijkste is, is wat God over Jeruzalem zegt.

Maar eerst iets anders: Een paar weken geleden hebben 151 landen in de VN uitgesproken dat Jeruzalem niets met Israël te maken heeft en dat het Joodse volk daar dus niets te zoeken heeft. Dat is veel! En daar is niemand over heen gevallen. Men heeft niet duidelijk gezegd of het om een deel van Jeruzalem gaat of om heel de stad, immers de meeste Arabieren wonen in het oostelijke deel ervan. Maar dat onderscheid schijnt niet zo belangrijk te zijn voor de meeste naties.

Jeruzalem wordt in de Bijbel de navel van de aarde genoemd, daar is het begonnen, daar was het paradijs en daar zal straks de heilsgeschiedenis voltooid worden.

Zelf denk ik dat Jeruzalem alles met Israël te maken heeft. Het is de stad van David, waar de koningen van Israël en Juda eeuwenlang geresideerd hebben. Daar hebben profeten als Jesaja en Jeremia gesproken, en daar is het grootste deel van het Woord van God geopenbaard. Daar heeft de Messias van Israël zijn leven gegeven als een offer voor de zonde, daar is Hij opgestaan, daar is Hij ten hemel gevaren en daar komt Hij ook terug, in Jeruzalem en nergens anders. Jeruzalem wordt in de Bijbel de navel van de aarde genoemd, daar is het begonnen, daar was het paradijs en daar zal straks de heilsgeschiedenis voltooid worden. Jeruzalem is de stad waar Gods aanwezigheid tastbaar was in de tempel. Mozes spreekt over Gods erfdeel (Exodus 15) en Psalm 46 noemt het de heiligste onder de woningen van de Allerhoogste. En dat is niet veranderd. God heeft Jeruzalem niet opgegeven. Er staat nergens in de Bijbel dat Jeruzalem er voor God niet meer toe doet.

Jezus noemt Jeruzalem de stad van de grote Koning en profeteert dat Hij daar Zijn volk ooit weer ontmoeten zal. En Israël? Israël hoort in Jeruzalem als eerste kring rond haar God. De Here zelf zegt: ‘Dit is de plaats van mijn troon, dit is de plaats van mijn voetzolen en hier zal Ik wonen in het midden van de kinderen van Israël tot in eeuwigheid’ (Ezechiël 43:7). Jeruzalem heeft alles met Israël te maken. Daar is eeuwenlang het verlangen, de hunkering van het Joodse volk op gericht. ‘Indien ik u vergete, o Jeruzalem, zo vergete mij mijn rechterhand’ (Psalm 137). Wie vergeet nu zijn rechterhand? Jeruzalem, daar draait het in het zionisme om. Daarin gaat het niet om Askelon of Haifa maar om Sion.

God heeft voorzegd dat in het einde der tijden de volkeren van de wereld zich zullen stoten aan de status van Jeruzalem. We lezen over de laatste dingen in Zacharia 12 en dat begint met te zeggen dat de volkeren Jeruzalem zullen tillen als een lastige steen. Ze kunnen er niet vanaf blijven. Jeruzalem is als een beker sterke drank. Het is een verslaving van de volkeren om Jeruzalem te bestrijden. En natuurlijk zullen de volken Jeruzalem niet fysiek optillen. Het is geen kwestie van hijskranen! Wat zij zullen doen is Jeruzalem een andere bestemming geven, losmaken van Israël en van de God van Israël, van zijn plaats duwen. Zacharia 12 zegt dat dat niet zal lukken, dat God de volken rondom met verbijstering en blindheid zal slaan, het wordt één grote chaos om Sion heen ‘en Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem’.
Nu is het niet nieuw: de bemoeienis van de volken met Jeruzalem. Psalm 2 klaagt erover en Psalm 83: God, wat is er met ons aan de hand dat de volken zo tekeer gaan tegen ons? Waarom willen ze ons daar niet alleen weghebben, maar willen ze ons het liefst helemaal weg hebben! En dan klinkt telkens hetzelfde antwoord uit de hemel: Het gaat niet om Jeruzalem, het gaat niet om jullie. Het gaat om Mij en Mijn Gezalfde! Psalm 83: Ze willen in bezit nemen de woningen van God!

God heeft voorzegd dat in het einde der tijden de volkeren van de wereld zich zullen stoten aan de status van Jeruzalem.

We leven in een bijzondere tijd. Na het dal van de dorre doodsbeenderen heeft God een keer gebracht in het lot van Juda en Jeruzalem. De kinderen van Israël keren terug, maar wat meer is: God keert terug! Het evangelie heeft zijn reis door de wereld voltooid. Nu is de tijd van de heidenen vol en het moment is aangebroken, dat het Licht zal opgaan in Jeruzalem en dat de heerlijkheid van God daar gezien zal worden (Jesaja 60, Zacharia 8). En het is in deze dagen dat 151 naties zeggen dat de God van Israël er niets te zoeken heeft. Dat moet je niet verbazen. Als je de wereld inkijkt zou het je verbazen als de wereld nu al zijn knieën buigt voor JHWH. Maar wat wel opmerkelijk is, is dat de Bijbel zegt dat het Israël en God allemaal niet wordt aangedaan en overkomt. God leidt het zo, omdat God aan de wereld die net doet en spreekt alsof Hij er niet is, wil laten wie Hij is.
God staat op het punt Zijn glorie en majesteit te laten zien en waar anders dan in zijn eigen stad! En Hij zal het laten zien aan een wereld die in de duisternis leeft. En dat betekent niet dat de energie op is of zo, maar dat de verenigde naties van de wereld zich tegen hun eigen schepper keren.
Zacharia 12 loopt uit in de komst van de Messias die de volkeren zal richten. Dat is het eerste wat Hij doet!

Sommige mensen, misschien wel veel, vinden Trump maar een rare, dwaze man. Maar Trump doet wat Poetin al in april deed en wat meer is: hij volgt in de erkenning van Jeruzalem het spoor van de Bijbel. Soms, dat kom je wel vaker tegen, verkiest God het dwaze om de zogenaamde wijsheid van de wereld te beschamen. De media en de pers haasten zich om te zeggen dat het de vrede niet dient. Waar hebben ze het over, over de vrede die God gaat geven? Misschien is het de opmaat voor een nog veel grote verzet tegen Jeruzalem, maar dat is toch wat de profeten zeggen! Zo zal het gaan voordat Hij komt. En ik denk: In de dagen van Advent, 70 jaar na het uitroeping van de staat Israël: HET IS BEGONNEN!

Wat Trump heeft gedaan is een zegen voor de Verenigde Staten. God belooft dat wie Israël zegent, zelf gezegend zal worden en dat is geen belofte die verjaard is. En de vraag is nu: wat doet de kerk?

Bekijk ook de lezing van ds. Henk Poot, Jeruzalem, stad van de grote Koning:

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Start je gratis maand!