Evangeliseren in Siberië

God

08 december 2017 door Stichting Friedensstimme

Evangeliseren in Siberië: Mag ik met u over God spreken?

Als we na twee dagen reizen aankomen bij de evangelisatieboot ‘De Blijde Boodschapper,’ staat er een stevige kerel voor op het schip. Op een roestige afvoerbuis maakt hij een zojuist gevangen snoek klaar. Het is Vladimir. ‘Noem mij maar Vova,’ zegt hij terwijl hij ons stevig de hand drukt. ‘Houd je van vis?’, vraagt hij met een ondeugende glimlach. Voor we antwoord kunnen geven zegt hij: ‘Dit is ons avondeten!’, wijzend op de grote snoek die hij zorgvuldig aan het schoonmaken is. Via de loopplank gaan we aan boord, Vova gaat verder met het reinigen van de vis.

Stichting Friedensstimme stelt honderd evangelisten in staat om zich volledig aan evangelieverkondiging te wijden en voorziet hen van lectuur en middelen voor vervoer.
Ik ontvang graag de nieuwsbrief van Stichting Friedensstimme

Het doel van de reis is het bezoeken van ‘verloren dorpen’ in Siberië. Volgens een bevolkingsonderzoek uit 2010 zijn er in Rusland ruim 130.000 (!) bewoonde dorpen en dorpjes. Vele daarvan liggen langs de grote rivieren. Elke zomer vaart evangelist Nikolaj Jasjoekovski met een evangelisatieteam over een van de zijrivieren van de grote rivier Ob. Dit jaar is de Noordelijke Soswa aan de beurt. De rivier stroomt door het gebied ChantoMansië, waar de Chanten en de Manten wonen, inheemse bevolkingsgroepen.
Na drie dagen varen, tegen het vallen van de avond, komen we bij het eerste dorp aan. De muggen komen uit de struiken tevoorschijn. Iedereen die zich nu buiten bevindt, krijgt met dit ongedierte te maken. Broeder Nikolaj verzamelt iedereen om zich heen. Hij kijkt de kring even rond. De petten en capuchons gaan af, ieder buigt het hoofd. Nikolaj gaat voor in gebed.

‘Heere God van hemel en aarde. U hebt de mensen in dit dorp geschapen. Gaat U met ons mee. Help ons met vrijmoedigheid Uw Naam bekend te maken. Raakt U de harten van de mensen aan. Trek hen uit de duisternis tot Uw wonderbaar licht. Bewaar ons voor de muggen en valse honden. Amen!’

'Mag ik met u over God spreken?’ ‘Ja hoor, dat is goed. Maar ik geloof niet in God. Wij hebben onze eigen goden.’

Ondertussen is het licht gaan regenen. Tegelijkertijd schijnt de zon. De regenboog tekent zich helder af in de lucht boven het dorp. Een bemoediging voor we op pad gaan. Elk huis gaan we langs. We gaan het dorp door, huis-na-huis. Evangelist Nikolaj loopt bij het eerste huis naar het tuinhek en kijkt of er een hond loopt. Dat is het geval. Het dier is niet aangelijnd. Beheerst stapt hij op het beest af en laat hem ruiken aan zijn hand om zo het dier gerust te stellen. ‘Braaf beest. Wij komen met een goede boodschap voor je baas.’ Het dier gromt zachtjes. De zusters lopen naar de deur en Nikolai laat de inmiddels gerustgestelde hond met rust. Hij klopt op de deur en roept: ‘Vrede aan uw huis! Mogen we binnenkomen?’ Er klinkt gestommel en een man van, schatten we, eind vijftig zegt dat we verder mogen komen.

Mag ik met u over God spreken?
Het ‘huis’ is een bouwval met één kamer. Er staat een tv in de hoek. Verder een houten ledikant en een stalen potkachel. Onder de kachel ligt lekker warm een poes te slapen. Op het ledikant zit een man met een afstandsbediening in zijn hand. ‘Hoe heet u,’ vraagt Nikolai. ‘Ik ben Vassili.’ ‘Ben je een Chant?’ ‘Ja, ik ben een Chant.’ ‘Mag ik met u over God spreken?’ ‘Ja hoor, dat is goed. Maar ik geloof niet in God. Wij hebben onze eigen goden.’ Zijn ogen blijven op de tv gericht. ‘Hoe heet bij jullie de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft?’, vraagt Nikolaj. ‘Torung is zijn naam.’ ‘Vassili, ik wil graag met je praten over Torung.’

Op allerlei manieren probeert Nikolai met Vassili in gesprek te komen. Dat is niet eenvoudig. Hij heeft een leven van extreem alcoholgebruik achter de rug, zijn hersens zijn erdoor beschadigd. Een goed gesprek is bijna niet met hem te voeren. Af en toe kijkt hij met een glazige blik naar Nikolaj. Deze vertelt over de Heiland Die de tollenaars en de zondaars ontving. Maar ook over het eeuwige oordeel dat wacht. ‘Alleen als je zonden door God Zelf zijn vergeven, ben je gered voor de eeuwigheid. Hij wacht op mensen zoals jij, Vassili.’ Deze knikt, maar dringen de woorden tot hem door? We zingen een evangelisatielied. ‘De ziel zonder God kent geen vreugde,’ klinkt het door de kamer. Dan bidt Nikolaj met Vassili. We verlaten het huis, de hond begeleidt ons tot het tuinhek.

Elke familie heeft wel iemand die gestorven is aan de gevolgen van overmatig alcoholgebruik.

We lopen het volgende tuinhek door, kloppen aan en opnieuw klinkt het ‘kom maar binnen.’ In dit huis woont een jonge moeder met twee peuters. Op de tafel staat een bord met resten van een vis die tot de graten is opgegeten. De tv staat op z’n allerhardst. Nikolaj vraagt of het wat zachter mag. Daar doet Tatjana niet moeilijk over. ‘Dat vroeg mijn moeder ook vaak!’ Tatjana is zichtbaar ontroert als Nikolaj vertelt waarom hij gekomen is. Tatjana begint telkens weer over haar moeder. ‘Zij was heel gelovig. Kijk, daar in de hoek staat haar lievelingsicoon.’ Tatjana’s vader en moeder zijn beiden gestorven. Alcohol is in deze Siberische dorpen een sluipmoordenaar. Elke familie heeft wel iemand die gestorven is aan de gevolgen van overmatig alcoholgebruik. Als Nikolaj vraagt of we mogen zingen vind Tatjana dat goed. De jonge zuster Aljona geeft aan Tatjana een briefje met de woorden van het lied. Vanaf de eerste regel zingt ze luidkeels mee. De kinderen weten niet zo goed wat ze met een zingende moeder aan moeten, ze vluchten snel een andere kamer in. Voor we vertrekken bidt Nikolaj voor de jonge vrouw en voor haar kinderen.

Voor een ander huis ligt een man te slapen, midden op het gras. Stomdronken! De muggen zwermen om hem heen. Broeder Vladimir, Vova, schiet vol. ‘Zo lag ik vroeger ook op straat.’ Direct stapt hij op de man af en helpt hem overeind. Vova brengt de man naar zijn huis. Daar wacht zijn vrouw hem op. Ook zij heeft duidelijk al gedronken. Zo goed en zo kwaad als het gaat gaan Nikolaj en Vladimir met hen in gesprek. Hoewel beiden in ‘kennelijke staat’ verkeren, gaan ze toch met hen in gebed.

Een lichtpunt: Nastja
Als alle mensen in het dorp bezocht zijn, keren de evangelisten terug naar de boot. ‘Laten we bidden,’ zegt Nikolai. Zwijgend ontbloten de mannen het hoofd. ‘Heere… wij buigen ons voor U. Ontfermt U zich over deze mensen. Ze gaan verloren. O Heere… Redt u ze uit de macht van de satan. Trek deze arme zielen uit de duisternis.’ 

Langs de noordelijke Soswa is geen huis waar geen nood is. In elke woning vertellen de mensen ons trieste verhalen over gestorven familieleden, weggelopen vaders en ander leed. Er zijn echter ook lichtpunten. In een van de dorpen woont Nastja. Ongeveer vijftig jaar oud zal ze zijn. Ze is de Bijbel gaan lezen en de Heere heeft haar hart geopend, net zoals eens bij Lydia. Al van een afstandje zien wij de vreugde van haar gezicht afstralen. Veel mensen vinden haar een beetje eng. ‘Nastja dient onze goden niet meer. Die zullen haar vast binnenkort gaan straffen.’

Evangelist Nikolai trekt geen volle zalen. Er zijn maar enkele dorpsbewoners die oor voor zijn boodschap hebben.

Maar Nastja dient de Heere. Aan iedereen die het horen wil vertelt ze over haar Zaligmaker. ‘Hij heeft mij opgezocht en nu schijnt er licht in mijn hart.’ Nastja’s man wil er niet veel van weten. Hij maakt Nastja het leven zuur. Hij heeft bovendien een hekel aan werken. Als de broeders dat horen vragen ze of ze iets voor hem kunnen doen. Wie weet kunnen ze hem zo een beetje voor zich inwinnen. Nastja zegt dat ze de wintervoorraad hout kunnen hakken. Daar zal hij vast blij mee zijn, want dat doet hij niet graag. Ze hoeft het geen twee keer te zeggen. Het hele evangelisatieteam gaat aan de slag. In een middag tijd is er een schuur vol hout voor de kachel. Nastja en haar man zijn tevreden. We nodigen hem uit voor een samenkomst op de boot, maar die avond kan hij niet, zegt hij. ‘Ik moet brood kopen.’ Om een uur of elf is de samenkomst op de boot voorbij. Nastja is blij dat ze gemeenschap kon ervaren met broeders en zusters. Maar als we, tijdens het slotgebed, het bootje van haar man aan horen komen, schiet ze vol.
De broeders bidden vurig voor de bekering van haar man en voor Nastja. Gesterkt en bemoedigd loopt Nastja even later alleen terug naar haar woning.

Nikolai en zijn team evangeliseren niet omdat ze het leuk vinden. Evangeliseren bij deze mensen is meestal niet leuk. Je wordt er eerder somber van. Dankbaar werk is het ook niet. Evangelist Nikolai trekt geen volle zalen. Er zijn maar enkele dorpsbewoners die oor voor zijn boodschap hebben. Toch stapt hij getrouw elk jaar in de boot om naar de verloren dorpen te gaan. ‘Het is een last die de Heere op mijn schouders gelegd heeft. Je ziet de mensen hier de eeuwige ondergang tegemoet gaan. En dan leven ze hier op aarde ook zonder hoop en troost. Dat grijpt me enorm aan. Jezus heeft het verlorene lief. Bidt voor deze mensen. Zodat hier het licht van het Evangelie zal schijnen en Jezus verheerlijkt wordt.’

Stichting Friedensstimme stelt honderd evangelisten in staat om zich volledig aan evangelieverkondiging te wijden in de voormalige Sovjet-Unie en voorziet hen van lectuur en middelen voor vervoer. Lees hier meer over het werk van Stichting Friedensstimme.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen

Wat gisteren ‘normaal’ was, is nu ‘vreemd’

"De tijd is een raar iets. Wat gisteren ‘normaal’ was, is nu ‘vreemd’. Wat gisteren ‘vreemd’ was, is nu ‘hip’. Wij wisten niet hoe snel wij van de percolator af konden komen. Nu is het ‘cool’ om met zo’n ding je koffie te zetten. ‘Het milieu’ was in mijn jeugd links en ‘geitenwollen sok’," vertelt ds. Jan Rinzema in een nieuwe overdenking."Nu is het ‘milieu’ mainstream. ‘Vegetarisch’ riep 20 jaar geleden argwaan, achterdocht...
CIP+

Albert verklaarde de biddende Martin Koornstra voor gek - en kan nu weer lopen

“Het was een wonderlijke zaterdag.” Albert Bos is nog altijd onder de indruk van wat hem op Urk is overkomen. En wat hem is overkomen kunnen we allemaal zien in dit filmpje. In het inmiddels veelbesproken filmpje dat op social media vaak werd bekeken en gedeeld zou te zien zijn dat hij wonderbaarlijk werd genezen van pijn in z’n been. Er werd triomfantelijk met krukken gezwaaid vanwege de gebedsgenezing. Mensen juichten van blijdschap. CIP.nl sprak maandagmiddag met Albert en zijn vrouw Carla. Wat is er precies gebeur...

Lastercampagne tegen Messiaans-Joodse christenen in Israël

Stenen gooien, lastercampagnes in de media, chantage. Ultra-orthodoxe joden doen er alles aan om een ontmoetingscentrum van Messias-belijdende joden in Dimona, Israël, opnieuw te laten sluiten. Het centrum is net weer geopend en dat levert weer nieuwe protesten op, meldt Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK). Het centrum is een ontmoetingsplaats voor joden die in Jezus geloven. Ze drinken en koffie en thee en voeren gesprekken met elkaar. Vorig jaar werd de ontmoetingsplek kortdurend gesloten, na protesten van ultra-or...
CIP+

"Homo’s mogen hun geaardheid aanvaarden, beleven en uiten"

“‘Je mag wel homo zijn maar het niet praktiseren’. Dit is een goedkope en makkelijke uitspraak,” stelt ds. M. M. van Campen. De hervormde predikant preekte onlangs over het thema ‘Hart Voor Homo’s’ in zijn gemeente in Rotterdam-Zuid. "Je mag je geaardheid aanvaarden, beleven en uiten als onderdeel van jouw unieke persoonlijkheid. Maar de Bijbel trekt een grens bij geslachtsverkeer," maakt hij duidelijk. “Probeer je eens in te denken hoe het is om nooit seksuele omgang te hebben met...

Hongaarse premier: "Christendom is de laatste hoop van Europa"

De rechts-conservatieve premier van Hongarije, Viktor Orbán, heeft gezegd dat het christendom de laatste hoop van Europa is. Hij beschuldigt politici uit Berlijn, Parijs en Brussel van het verval van het christendom en de opkomst van de islam op ons continent. Dat zegt Orbán in een jaarlijkse toespraak waarin hij reflecteert op de staat van het land. De premier vertelt dat hij zich zal blijven verzetten tegen migratie. Orbán is van mening dat de islam binnenkort op de deur van Centraal-Europa zal kloppen. Hij bew...

Abele Reitsma is tegenstander van de nieuwe donorwet en legt uit waarom

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een nieuwe donorwet. De nieuwe norm is dat je standaard donor bent, tenzij je aangeeft dat niet te willen. Welke bezwaren zijn er op de nieuwe wet? Abele Reitsma van Stichting Bezinning Orgaandonatie geeft antwoord in het Family7-programma Uitgelicht. Bekijk het volledige gesprek en klik hier voor meer video's van Family7:
Vakanties
Hier adverteren?

Henk Westbroek onthult alvast zijn grafsteen (met een hilarische tekst)

In het EO-programma De Kist onthult Henk Westbroek alvast zijn grafsteen. We konden wel lachen om de tekst die erop staat. Origineel is het in ieder geval. "De tekst is ook voor vriend en vijand geschikt," zo vertelt hij openhartig.  Bekijk hier wat voor tekst er op het graf van Henk Westbroek komt te staan. 
CIP+

"Oprechte christenen kunnen kerk en geloof niet combineren"

“Ik heb de laatste tijd meerdere keren de opmerking gehoord: ‘Sinds ik niet meer naar de kerk ga, heb ik meer ruimte om te geloven.’ Dat klinkt als vloeken in de kerk, maar toch gebeurt het.” Theoloog Remmelt Meijer sprak het afgelopen jaar verschillende kerkverlaters. Zelf noemt hij ze liever grensgangers, omdat de kerkdeur voor velen niet definitief dicht is. “Oprechte christenen kunnen kerk en geloof niet combineren,” merkt de pionier op. Je sprak een groep kerkverlaters/grensgangers en schreef...

Misbruik tierde welig in zorgcentrum van voormalig geestelijk leider pinksterkerk

Een 'geestelijk leider' en een medewerkster/cliënte van de Jedidja Hoeve, een evangelisch zorgcentrum in Meerkerk, worden verdacht van ontucht van een in 2016 gestorven jonge vrouw. Dagblad Trouw schrijft deze week over deze zaak.Aaldert van E. (77) kreeg twee jaar cel voor seksueel misbruik van bewoners. Deze week moest de Belgische Marjos H. zich voor de Rotterdamse rechter verantwoorden voor haar betrokkenheid bij door Van E. gepleegde ontucht. De omstreden en charismatische Van E., ooit leider van...
CIP+

"De Bijbel zegt niets zegt over duurzame relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht"

Homoseksueel. Je mag het wel zijn, maar niet in de praktijk brengen, is een veelvoorkomende opvatting in christelijk Nederland. Is dat terecht? Wat zegt de Bijbel daarover? Is homoseksualiteit inderdaad een gruwel in de ogen van God? In de tweede video beantwoordt John Lapré dit soort vragen, naar aanleiding van zijn boek De veilige kerk, in gesprek met Rik Bokelman. Hoe wordt er doorgaans gereageerd op een coming out? “Je ziet over het algemeen dat daar redelijk goed mee om wordt gegaan, maar dat het wat moeilijke...

Refoschool Kootwijkerbroek waarschuwt voor naakte 'horrorclown'

Een naakte 'horrorclown' zou in de afgelopen dagen meerdere kinderen hebben lastiggevallen in Kootwijkerbroek. De reformatorische Rehobothschool in Kootwijkerbroek heeft een waarschuwingsmail verstuurd naar de ouders, meldt de Barneveldse Krant. Via Facebook schrijft een bezorgde ouder dat de horrorclown haar zoontje zondagmiddag tussen 14.15 en 14.45 uur in de tuin van het huis lastigviel. Volgens haar fietste de man op een vouwfiets, die hij in de sloot gooide. "Vervolgens verrichtte hij in de tuin, naakt, rare handelingen. Hij had blau...

Hoe dominee Otto Grevink Ruud Lubbers herinnert

Deze week overleed oud-premier Ruud Lubbers op 78-jarige leeftijd. Hij was de premier van de jeugd van dominee Otto Grevink. Op zijn weblog legt de 'internetpastor' van MijnKerk.nl uit hoe hij Lubbers herinnert.Grevink: "Na zijn minister-presidentschap herinner ik me Ruud Lubbers als een warm pleitbezorger voor vluchtelingen en het klimaat. (...) Wijsheid komt blijkbaar met de jaren, dacht ik dan. Of: als je niet meer in centrum van de macht staat, zie je soms beter hoe de wereld eraan toe is. Dan kun je je invloed alsnog gebruiken om d...

Coach Els: "Je kan stress niet altijd voorkomen"

“Gun jezelf momenten dat je niet online bent. Neem ook tijd om echt tot rust te komen in je relatie met God, een mooie plek om even te onthaasten en te ontstressen,” zegt Els Kleijwegt. Stress wordt steeds vaker volksziekte nummer één genoemd. Els geeft de cursus ‘Stress, de baas?!’ en beantwoordt een aantal vragen over omgaan met stress. Wat zijn veelvoorkomende oorzaken van stress?“Vaak zie je dat er een combinatie is van verschillende factoren. Iedereen heeft te maken met st...
CIP+

Refoweb-boys: "De reformatorische gezindte is volwassen geworden"

“We zien steeds minder oppervlakkige vragen over tv-kijken of een hoed dragen. De reformatorische gezindte is volwassen geworden,” zegt Gert Janssen. Samen met Henk Aalbers is hij initiatiefnemer van Refoweb.nl. Daar kunnen mensen, binnen en buiten de reformatorische gezindte met bijna al hun vragen terecht. CIP.nl zocht het duo op. “Het zou mooi zijn dat er een moment komt dat we onszelf kunnen opheffen.” Wat begon met een chatbox is uitgegroeid tot een vragenrubriek met een enorm archief. Ook is...

Schutter opent vuur op kerkgangers Dagestan

Een schutter heeft in de Zuid-Russische regio Dagestan het vuur geopend op kerkgangers die het Russische-orthodoxe volksfeest Maslenitsa (pannenkoekenfeest) vierden. Daardoor zijn zeker vijf vrouwen gedood en vijf personen gewond geraakt, meldt het ANP.Volgens een politiebron in de stad Kizliar waar de aanslag plaatsvond is de 22-jarige schutter door beveiligingsdiensten doodgeschoten. Hij was in het bezit van een jachtgeweer en een mes. Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid voor de schietpartij opgeëist via Amaq, de persdien...
CIP+

Moeten we nou vóór of tegen de mogelijk nieuwe Donorwet zijn?

Dezer dagen hebben we het allemaal weer over orgaandonors omdat de initiatiefwet van D66 voor een actief donorregistratiesysteem (ADR), die in september 2016 was aangenomen door de Tweede Kamer. Aanstaande dinsdag wordt het wetsvoorstel in stemming gebracht in de Eerste Kamer. Wat moeten we hopen dat er uitkomt? Moeten de christelijke partijen bij voorbaat tegen zijn omdat het wetsvoorstel van D66 kwam? Of moeten zij het op zijn eigen merites beoordelen? Eerlijk gezegd ben ik nogal geschokt door allerlei gevoelsmatige argum...

Doopplaats van Jezus bevrijd van mijnen

Het Israëlische ministerie van Defensie heeft aan de Britse Halo-stichting, die wereldwijd mijnenvelden ruimt, eindelijk groen licht gegeven voor de volledige ontmijning van Qasr al-Yahud, meldt Kerknet. Volgens een overlevering is Qasr al-Yahud de authentieke plaats van de doop van Jezus. Dit gebied bevat zeven kerken en kloosters, onder meer een Grieks-orthodox klooster, en een kapel van de franciscanen. De Halo-stichting was al eerder actief in Qasr al-Yahud. In 2011 zorgde zij ervoor dat doopplaats langs een smal pad doorheen het...

Hoe je met zakken potgrond vervolgde christenen kunt helpen

Voor christenen in landen als Pakistan, Irak en Oeganda is het bijna onmogelijk om een Bijbel aan te schaffen. Om die reden startte Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) de jaarlijkse potgrondactie ‘Plant een Bijbel’. Christenen in Nederland kunnen met twee zakken potgrond vervolgde christenen helpen aan een Bijbel, vertelt Jan Dirk van Nifterik, directeur van HVC. Voor elke twee verkochte zakken potgrond kan HVC een Bijbel schenken aan een vervolgde christen. De potgrond kan tot 24 februari 2018 besteld worden via deze...