Teus van Vliet

God

08 december 2017 door Jeffrey Schipper

"God wil niet dat we ons oude leven oppoetsen"

“Vaak weten we wel dat we in Christus een nieuwe schepping zijn of opnieuw geboren zijn. Maar het blijft lastig om dat nieuwe leven te leven. God wil niet dat we ons oude leven oppoetsen,” zegt Teus van Vliet. Hij is één van de initiatiefnemers van de cursus ‘Levend in Christus’ van het Evangelisch Werkverband. Binnenkort worden op diverse plaatsen in het land acht avonden georganiseerd over onder andere de gaven van de Heilige Geest, het gebed, genezing en bevrijding.

Het EW verlangt intens naar een krachtige herleving van de kerk. Als protestants-evangelische beweging zetten we ons in voor geestelijke vernieuwing van de traditionele kerk en met name de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Wat is het doel van de cursus?
“De cursus Levend in Christus is een verdiepingscursus voor ieder die meer wil leren over de gaven van de Heilige Geest, het gebed, genezing en bevrijding. De cursus maakt christenen bewust van hun identiteit in Hem en hun positie in het koninkrijk van God. Tijdens de cursus merk ik op dat dit niet bij iedereen duidelijk is. Te vaak vragen gelovigen zich af of ze wel of niet een kind van God zijn. Die zekerheid is nodig voor iedereen die meer wil weten over bidden in de kracht van de Heilige Geest en dit ook wil toepassen in zijn/haar eigen leven.”

Bidden in de kracht van de Heilige Geest heeft een belangrijke plaats in de cursus. Wat wordt hiermee bedoeld?
“Gebed is niet alleen een kwestie van vragen, maar ook van luisteren wat God, door gedachten, woorden of beelden tegen je zegt. Als je voor iemand bidt en naar God hebt geluisterd mag je dit vertellen in de verwachting dat God daardoor spreekt. Zelf heb ik bijvoorbeeld tijdens een gebed voor iemand in mijn gedachten een beeld gezien van een poppetje dat aan een touwtje hangt en heen en weer wordt geslingerd. Vervolgens zag ik een meisje weglopen, terwijl achter haar Iemand wachtte met een uitgestoken hand. Op het moment dat ze zich omdraaide, zag ze die hand. De persoon voor wie ik bad, herkende zich hierin: ‘Dit gaat over mij!’ Dit soort gebedsmomenten gebruikt de Heilige Geest om te laten zien dat God ons persoonlijk kent en weet wat wij nodig hebben, maar ook om zonden aan het licht te brengen die beleden moeten worden.”

Volgens Teus is het een kwestie van ontdekken hoe God tot ons spreekt en daarin oefenen. “Ik was een keer te gast in een gemeente om met ‘luisterend bidden’ aan de slag te gaan. Eén mevrouw liet voor zich bidden. Verschillende bidders spraken goede woorden over haar uit, maar die woorden waren gebaseerd op hoe zij haar kenden. Toen we gericht op zoek gingen naar woorden van God ontving een aantal mensen een beeld of woord voor haar, niet gebaseerd op kennis, maar openbaring door de Heilige Geest. Als je met een ander in gebed gaat mag je God vragen wat Hij tot hem of haar te zeggen heeft.”

"Vaak weten we wel dat we in Christus een nieuwe schepping zijn of opnieuw geboren zijn. Maar het blijft lastig om dat nieuwe leven te leven."

De cursus is breder dan alleen ‘luisterend bidden’. Wat komt er nog meer aan de orde?
“We bespreken ook wat een leven in het koninkrijk van God inhoudt en maken duidelijk dat dit gepaard gaat met beloften. Als zonen en dochters van Hem zijn we zijn erfgenamen. Dat is een hele bijzondere positie die ook bepaalde rechten met zich meebrengt. Als bijvoorbeeld een van je kinderen angstige nachtmerries heeft mag je als ouder van je kind en als kind van God die positie innemen en de vrede van God en Zijn bescherming over je kind uitspreken. Ook gaan we in op de werken van het rijk van de duisternis, waardoor deelnemers gaan zien hoe reëel de geestelijke strijd is.”

New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Als cursusleiders stellen jullie dat de cursus christenen effectiever maakt in hun dienende taak. Wat wordt hiermee bedoeld?
“Het helpt je om meer bewust te zijn van Gods leiding in je leven. Ik ben twaalf jaar lid geweest van een kerkenraad. Voordat ik ambtsdrager werd, werd ik mij bewust dat God van mij vroeg om Hem iedere vergadering te danken dat mijn taak Zijn verantwoording was. Deze afhankelijkheid maakte het werk tot een grote vreugde. Eén keer heb ik mij laten verleiden tot een discussie om mijn gelijk te krijgen, waarin over en weer beschuldigingen werden geuit. Hier heb ik in de volgende vergadering vergeving voor gevraagd omdat ik de vreugde van God was kwijtgeraakt, Hem niet de eer had gegeven, en mensen had beschadigd. Dit laat zien hoe belangrijk het is om met Hem te leven en God overal bij te betrekken.”

Wanneer is de cursus wat jou betreft geslaagd?
“Als mensen leren zien wie ze zijn in Christus en dat ook kunnen toepassen. Het valt mij op dat we vaak wel weten dat we in Christus een nieuwe schepping zijn en dat het oude voorbij is, maar het lastig vinden dit nieuwe leven als het ware aan te trekken. God wil niet dat we ons oude leven oppoetsen, maar heeft iets nieuws op het oog, niet alleen in de toekomst maar ook in het heden.”

Klik hier voor meer informatie over de cursus ‘Levend in Christus’.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher