'Afblazen GTU heeft geen effect op instroom theologie-opleidingen'

06-12-2017 door Reformatorisch Dagblad

Het afblazen van de Gereformeerde Theologische Universiteit (GTU) heeft geen effect gehad op de instroom van theologie-opleidingen, stellen decanen en studievoorlichters in gesprek met het Reformatorisch Dagblad.

Zo is het aantal nieuwe voltijds bachelorstudenten aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) 22, een duidelijke toename vergeleken met de 15 eerstejaarsstudenten van vorig jaar. De Theologische Universiteit Kampen (TUK) start dit jaar met 149 studenten. Het aantal is daarmee licht gegroeid, vorig jaar bedroeg het 145. Het aantal aanmeldingen van eerstejaars aan de faculteit godgeleerdheid en godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen is gestegen van 23 in 2016 naar 38 nu.

Ook het aantal studenten aan de faculteit der filosofie, theologie en religiewetenschappen van de Radboud Universiteit in Nijmegen en het aantal bachelorstudenten religiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) is gestegen. Bij de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in het Belgische Leuven is er sprake van een lichte daling in het totaalaantal studenten, van 189 naar 184.

Een trend is wel dat religiewetenschappen populairder zijn dan de klassieke opleidingen van de godgeleerdheid, zoals ze in het verleden bekendstonden.

Foto: Theologische Universiteit Apeldoorn

Ontvang het online magazine voor christenen!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over 'Afblazen GTU heeft geen effect op instroom theologie-opleidingen'
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!