God

06 december 2017 door Arie-Jan Mulder

Wat de Bergrede van Jezus tot ons te zeggen heeft

'Toen Jezus de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen' (Matteüs 5:1-2). Zo begint de Bergrede, die beroemde toespraak van Jezus.

Jezus ziet de mensenmassa die achter hem aankomt. Al die mensen komen naar Hem toe omdat ze ziek zijn en genezen willen worden. Vlak hiervoor (Matteüs 4:23-24) staat dat alle zieken uit de verre omtrek naar hem toekwamen. En Jezus genas hen allemaal. Geweldig!
Maar nu gaat Jezus iets heel anders doen: Hij trekt zich terug. Hij verzamelt zijn leerlingen en geeft hen onderricht. Hij spreekt dus tegen zijn leerlingen, maar tegelijk spreekt Hij over hun hoofden heen ook tegen de menigte die Hem gevolgd is. Zouden die mensen niet teleurgesteld zijn? Ze verwachten daden, maar nu krijgen ze woorden. Als je bij Jezus komt voor genezing en je krijgt te horen dat je gelukkig bent als je treurt en als je lijdt ... wie zit er op zo’n boodschap te wachten?

Jezus vindt zijn toespraak belangrijker dan het genezen van mensen. Blijkbaar is het genezen van mensen niet zijn hoofddoel.

Maar Jezus vindt zijn toespraak belangrijker dan het genezen van mensen. Blijkbaar is het genezen van mensen niet zijn hoofddoel. Hij heeft voor de mensen een boodschap die belangrijker is dan hun lichamelijke gezondheid. Dit onderwijs is blijkbaar van levensbelang. De relatie met God - het feitelijke onderwerp van deze toespraak - gaat vóór hun lichamelijke welzijn.

Om deze toespraak te houden, beklimt Jezus een berg. Daar is een aantal redenen voor. Ten eerste zal Hij zich een beetje hebben willen terugtrekken van de mensenmenigte, om rustig met zijn leerlingen te kunnen spreken. Maar het kost ook inspanning om een berg beklimmen. De leerlingen moeten er dus moeite voor doen om naar Jezus te kunnen luisteren.

En tegelijk doet het beklimmen van een berg ook denken aan omhoog gaan, richting God. We lezen dan ook herhaaldelijk dat Jezus een berg beklimt om te gaan bidden.
Maar vooral, en dat is misschien nog wel het belangrijkste, herinnert dit spreken van Jezus op de berg ook aan het spreken van God op de berg Sinaï. Toen God de Israëlieten had bevrijd van de slavernij van Egypte, gaf Hij zijn volk op die berg onderwijs over hun nieuwe leven. En hier, in dit bijbelgedeelte, doet Jezus net zoiets. Eerst bevrijdt Hij mensen van het juk van ziekte en pijn, en daarna geeft Hij hen onderwijs over het nieuwe leven. En uiteindelijk wordt die toespraak een soort marsroute voor een nieuw volk dat zal ontstaan: de kerk van Jezus Christus. En zo herinnert het spreken van Jezus op deze berg in veel opzichten aan het spreken van God op de Sinaï.

Als we deze zaligsprekingen lezen, dan zien we dat de visie van Jezus behoorlijk dwars staat op onze ‘natuurlijke’ gedachten en neigingen.

Jezus geeft dus ‘onderricht’. Dat is een heel belangrijk begrip. Onderricht is wat in het Oude Testament ‘thora’ genoemd wordt. Dat wordt meestal vertaald als ‘wet’. In het Nederlands denken we bij het woord 'wet’ vooral aan voorschriften, dwang en straf. Maar het Hebreeuwse woord thora heeft zulke associaties niet. Het heeft meer te maken met ergens op wijzen, een richting aangeven. Helaas heeft het Nederlands geen woord dat die lading precies dekt. Maar termen als ‘richtlijn’ of ‘onderricht’ komen er wel bij in de buurt. In de thora wijst God als het ware de weg. En dat is dan ook wat Jezus hier in het Nieuwe Testament gaat doen als Hij ‘onderricht’ geeft aan Zijn leerlingen.

De thora van Jezus in de Bergrede begint dan ook niet met opdrachten of voorschriften, maar met onderwijs in de vorm van diepe inzichten. Hij begint met laten zien hoe de wereld eruit ziet in Gods ogen. Deze uitspraken worden de zaligsprekingen genoemd. Die term komt uit oudere vertalingen, die het hadden over 'zalig degenen die ... , enz.’. Als we deze zaligsprekingen lezen, dan zien we dat de visie van Jezus behoorlijk dwars staat op onze ‘natuurlijke’ gedachten en neigingen. Daarom vallen de uitspraken van de Bergrede ons in eerste instantie ook bepaald niet mee. Je kan er zelfs het gevoel bij krijgen dat dat voor jou te hoog gegrepen is. Of dat ook echt zo is, zullen we later nog zien.

Maar voor de kerk geldt in elk geval hetzelfde als voor het volk Israël in de woestijn: de aanwezigheid van God kan je leven veranderen. Als God in je leven komt, dan krijg je heel veel nieuwe mogelijkheden. Met God maak je een nieuwe start. Dat is uiteindelijk de inspirerende boodschap van de Bergrede: het leven kan opnieuw beginnen! Durven we dat aan?

Arie-Jan Mulder is spreker en schrijver. Klik hier om zijn website te bezoeken.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen

De oudste praktiserend huisarts van Nederland is overleden - en kon zich de hemel moeilijk voorstellen

De oudste praktiserend huisarts van Nederland, Nico van Hasselt, is overleden op 93-jarige leeftijd. In een dodencel van de nazi’s zwoer Nico van Hasselt (92) zichzelf ooit een eed: ‘Als ik hier ooit uitkom, dien ik de rest van mijn leven als huisarts.’ En die belofte deed hij gestand. Ondanks zijn zeer hoge leeftijd bleef hij werkzaam als dokter in Amsterdam. Hij deed zelfs nog huisbezoeken. In een interview met De Nieuwe Koers vertelde de arts over zijn geloof ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. “In de dodencel aan d...
CIP+

Albert verklaarde de biddende Martin Koornstra voor gek - en kan nu weer lopen

“Het was een wonderlijke zaterdag.” Albert Bos is nog altijd onder de indruk van wat hem op Urk is overkomen. En wat hem is overkomen kunnen we allemaal zien in dit filmpje. In het inmiddels veelbesproken filmpje dat op social media vaak werd bekeken en gedeeld zou te zien zijn dat hij wonderbaarlijk werd genezen van pijn in z’n been. Er werd triomfantelijk met krukken gezwaaid vanwege de gebedsgenezing. Mensen juichten van blijdschap. CIP.nl sprak maandagmiddag met Albert en zijn vrouw Carla. Wat is er precies gebeur...

Israël zal leven!

Onlangs las ik dat het aantal Joodse mensen in Israël dat gelooft in de Heere Jezus, de Messias, inmiddels wordt geschat op rond de 30.000. Het zijn niet alleen de immigranten waardoor dat aantal stijgt, maar ook doordat mensen in Israël tot geloof komen. God werkt. Het zijn de ritselingen, die zullen uitlopen op Romeinen 11:26 – ‘En zo zal heel Israel zalig worden’. De profeet Ezechiël schrijft daar zo prachtig over in hoofdstuk 37. Ik ben er vast van overtuigd dat hij hier verwijst naar gebeurtenissen die zullen...
CIP+

"Oprechte christenen kunnen kerk en geloof niet combineren"

“Ik heb de laatste tijd meerdere keren de opmerking gehoord: ‘Sinds ik niet meer naar de kerk ga, heb ik meer ruimte om te geloven.’ Dat klinkt als vloeken in de kerk, maar toch gebeurt het.” Theoloog Remmelt Meijer sprak het afgelopen jaar verschillende kerkverlaters. Zelf noemt hij ze liever grensgangers, omdat de kerkdeur voor velen niet definitief dicht is. “Oprechte christenen kunnen kerk en geloof niet combineren,” merkt de pionier op. Je sprak een groep kerkverlaters/grensgangers en schreef...

Waarom God Zijn volk de opdracht gaf om de sabbat te houden

"In Deuteronomium 5:15 wordt de reden gegeven waarom God Zijn volk gebiedt de sabbat (rustdag) te houden, namelijk: omdat de Heere Zijn slavenvolk uit Egypte bevrijd heeft. Ik zie de link, de reden, niet in. Kunt u deze relatie met ons duidelijk maken?," aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl. Kandidaat G. K. Terreehorst geeft antwoord."Het rusten op de sabbat is een gebod van de HEERE," antwoordt de hersteld hervormde kandidaat uit Apeldoorn. "Elke Israëliet moet zich daaraan houden. Men moch...

Baby Lisa genas van een ernstige huidaandoening

Baby Lisa wordt geboren met een ernstige huidaandoening, Collodion. Artsen zijn verbaasd dat de huid van baby Lisa binnen no-time geneest, schrijft Xpedition Glory. Bekijk het indrukwekkende verhaal van moeder Kim. Bekijk de video en klik hier voor meer fragmenten van Xpedition Glory:
CIP+

"De Bijbel zegt niets zegt over duurzame relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht"

Homoseksueel. Je mag het wel zijn, maar niet in de praktijk brengen, is een veelvoorkomende opvatting in christelijk Nederland. Is dat terecht? Wat zegt de Bijbel daarover? Is homoseksualiteit inderdaad een gruwel in de ogen van God? In de tweede video beantwoordt John Lapré dit soort vragen, naar aanleiding van zijn boek De veilige kerk, in gesprek met Rik Bokelman. Hoe wordt er doorgaans gereageerd op een coming out? “Je ziet over het algemeen dat daar redelijk goed mee om wordt gegaan, maar dat het wat moeilijke...

Tommie Christiaan speelt Jezus in The Passion 2018

Tommie Christiaan en Glennis Grace vervullen dit jaar de rollen van Jezus en Maria in de achtste editie van The Passion. Het muzikale paas-evenement vindt op donderdag 29 maart plaats in de Bijlmer. Zanger Jeangu Macrooy en rapper Brainpower (Gertjan Mulder) vertolken de rollen van de discipelen Judas en Petrus. Bert van Leeuwen zal verslag doen van de processie. Tommie Christiaan speelt Jezus. Deze namen werden gisteren onthuld door fans van The Passion via een livestream op Facebook. Bij Jinek werd bekendgemaakt dat Arjan Ede...

Kans op Oscar film over christenvervolging

De film ‘Watu Wote: All of us’, over het moedige antwoord van moslims in Kenia op de vervolging van christenen door Al-Shabaab maakt kans op een Oscar. De 22 minuten durende film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal over passagiers tijdens een busreis naar Mandera, een klein stadje aan de grens met Somalië in het noordoosten van Kenia. In december 2015 werd hun bus aangevallen door leden van de terroristische organisatie al-Shabaab. Die hadden als doel de christelijke passagiers te scheiden van de moslims om hen t...
CIP+

Refoweb-boys: "De reformatorische gezindte is volwassen geworden"

“We zien steeds minder oppervlakkige vragen over tv-kijken of een hoed dragen. De reformatorische gezindte is volwassen geworden,” zegt Gert Janssen. Samen met Henk Aalbers is hij initiatiefnemer van Refoweb.nl. Daar kunnen mensen, binnen en buiten de reformatorische gezindte met bijna al hun vragen terecht. CIP.nl zocht het duo op. “Het zou mooi zijn dat er een moment komt dat we onszelf kunnen opheffen.” Wat begon met een chatbox is uitgegroeid tot een vragenrubriek met een enorm archief. Ook is...

SGP en ChristenUnie opnieuw bezorgd over positie eenverdieners

Eenverdieners zijn de laatste jaren relatief flink meer belasting gaan betalen. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) loopt hun belastingdruk komende tijd waarschijnlijk alleen maar verder op, terwijl die voor tweeverdieners is gedaald. Politiek leiders Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Kees van der Staaij (SGP) uiten hun bezorgdheid. -De meeste eenverdieners stemmen geen SGP, maar VVD-Er zijn net zoveel eenverdieners die D66 stemmen als SGP-In totaal zijn eenverdieners goed voor 20 zetels-Onder SGP stemmers is maar 20% eenverdiener...

Lastercampagne tegen Messiaans-Joodse christenen in Israël

Stenen gooien, lastercampagnes in de media, chantage. Ultra-orthodoxe joden doen er alles aan om een ontmoetingscentrum van Messias-belijdende joden in Dimona, Israël, opnieuw te laten sluiten. Het centrum is net weer geopend en dat levert weer nieuwe protesten op, meldt Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK). Het centrum is een ontmoetingsplaats voor joden die in Jezus geloven. Ze drinken en koffie en thee en voeren gesprekken met elkaar. Vorig jaar werd de ontmoetingsplek kortdurend gesloten, na protesten van ultra-or...
Vakanties
Hier adverteren?

Ds. J. J. ten Brinke aan de slag in hervormd Oud-Beijerland

De hervormde gemeente in Oud-Beijerland verwelkomt binnenkort een nieuwe predikant. Ds. J. J. ten Brinke heeft het beroep aanvaard. De kerkenraad zocht een opvolger voor de vorig jaar naar Polsbroek vertrokken ds. C. Boele. Ten Brinke bedankte vorig jaar voor beroepen uit Bodegraven, Giessendam-Neder-Hardinxveld en Woudenberg.
CIP+

Moeten we nou vóór of tegen de mogelijk nieuwe Donorwet zijn?

Dezer dagen hebben we het allemaal weer over orgaandonors omdat de initiatiefwet van D66 voor een actief donorregistratiesysteem (ADR), die in september 2016 was aangenomen door de Tweede Kamer. Aanstaande dinsdag wordt het wetsvoorstel in stemming gebracht in de Eerste Kamer. Wat moeten we hopen dat er uitkomt? Moeten de christelijke partijen bij voorbaat tegen zijn omdat het wetsvoorstel van D66 kwam? Of moeten zij het op zijn eigen merites beoordelen? Eerlijk gezegd ben ik nogal geschokt door allerlei gevoelsmatige argum...

Wat gisteren ‘normaal’ was, is nu ‘vreemd’

"De tijd is een raar iets. Wat gisteren ‘normaal’ was, is nu ‘vreemd’. Wat gisteren ‘vreemd’ was, is nu ‘hip’. Wij wisten niet hoe snel wij van de percolator af konden komen. Nu is het ‘cool’ om met zo’n ding je koffie te zetten. ‘Het milieu’ was in mijn jeugd links en ‘geitenwollen sok’," vertelt ds. Jan Rinzema in een nieuwe overdenking."Nu is het ‘milieu’ mainstream. ‘Vegetarisch’ riep 20 jaar geleden argwaan, achterdocht...
CIP+

Is orgaandonatie Bijbels?

Is orgaandonatie Bijbels? Theoloog Jos de Keijzer beantwoordt deze vraag in dit artikel. De Eerste Kamer heeft de nieuwe donorwet aangenomen. Sommigen blij, anderen niet. Wel raar, een overheid die grossierder wordt in de lijken van haar dode onderdanen. Ik heb er ambivalente gevoelens bij. Aan de ene kant mag de overheid niet zomaar beschikken over de lichamen van haar onderdanen; ook niet na hun dood. Dat kan gewoon helemaal niet. Aan de andere kant is er een schreeuwende behoefte aan orgaandonatie. Er gaan let...

Abele Reitsma is tegenstander van de nieuwe donorwet en legt uit waarom

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een nieuwe donorwet. De nieuwe norm is dat je standaard donor bent, tenzij je aangeeft dat niet te willen. Welke bezwaren zijn er op de nieuwe wet? Abele Reitsma van Stichting Bezinning Orgaandonatie geeft antwoord in het Family7-programma Uitgelicht. Bekijk het volledige gesprek en klik hier voor meer video's van Family7:

Misbruik tierde welig in zorgcentrum van voormalig geestelijk leider pinksterkerk

Een 'geestelijk leider' en een medewerkster/cliënte van de Jedidja Hoeve, een evangelisch zorgcentrum in Meerkerk, worden verdacht van ontucht van een in 2016 gestorven jonge vrouw. Dagblad Trouw schrijft deze week over deze zaak.Aaldert van E. (77) kreeg twee jaar cel voor seksueel misbruik van bewoners. Deze week moest de Belgische Marjos H. zich voor de Rotterdamse rechter verantwoorden voor haar betrokkenheid bij door Van E. gepleegde ontucht. De omstreden en charismatische Van E., ooit leider van...