Wilkin van de Kamp

Het Evangelie van Jezus is geen vlucht uit de werkelijkheid

06-12-2017 door Wilkin van de Kamp

Wat is mijn motivatie om God de regie van mijn leven te geven? Vaak vraag ik God mijn omstandigheden te veranderen, in plaats van mij in mijn omstandigheden te veranderen. ‘Lieve God, wilt U mijn leven zo regisseren dat ik nooit (meer) pijn of ziekte zal voelen?’ Leven zonder pijn is een illusie. Sla met een hamer op je duim en je bent een illusie armer. Een leven zonder pijn, verdriet en teleurstelling is niet mogelijk.

Te veel mensen bidden dagelijks dat God hun bergen met moeilijkheden verzet, terwijl ze eigenlijk zouden moeten bidden om de moed deze bergen te beklimmen. Het Evangelie van Jezus is geen vlucht uit de werkelijkheid, maar het rust ons krachtig toe om de werkelijke situatie helder onder ogen te zien. Sommige predikers willen mij doen geloven dat deze wereld maakbaar en beheersbaar is als ik een kind van God ben geworden. Deze gedachte vinden we nergens terug in de Bijbel. Wel dat God voorziet in alle omstandigheden.

Voor God is het belangrijk dat we eerst gevormd worden. Hij neemt hiervoor de tijd. Datgene wat mij vormt voor de eeuwigheid is belangrijker voor Hem dan alles wat in dit bestaan slechts tijdelijk is. Daarom wil ik mijn tijden in zijn hand leggen en de juiste tijd leren onderscheiden om te weten wat ik doen moet. Ik word door God getraind om onder de moeilijkste omstandigheden en op de donkerste plaatsen van de wereld een getuige van zijn liefde te zijn.

Dit fragment is afkomstig uit 'God speelt geen enkele rol in mijn leven'. Klik hier om het boek te bekijken of te bestellen.

Ontvang het online magazine voor christenen!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over Het Evangelie van Jezus is geen vlucht uit de werkelijkheid
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!