SGP CU

ChristenUnie en SGP willen opheldering over anti-Israëlisch stemgedrag

05-12-2017 door SGP | ChristenUnie

ChristenUnie en SGP willen opheldering over het stemgedrag van Nederland in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Afgelopen donderdag werd tijdens deze vergadering gestemd over de status van Jeruzalem. 151 landen – waaronder Nederland – stemden voor een anti-Israël resolutie. De christelijke partijen stellen hierover schriftelijke vragen aan minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken.

Enkele weken geleden nam het parlement een motie aan van de SGP die ging over het stemgedrag binnen VN-organen. Dat voorstel beschreef dat de regering actief stelling moet nemen tegen het anti-Israëlsentiment dat aanwezig is bij VN organisaties zoals Unesco en de Mensenrechtenraad. 'Het lijkt in stemgedrag alsof ons land toch anti-Israëlmoties blijft steunen,' merkt de SGP op. De SGP heeft daarom opheldering gevraagd aan het kabinet.

ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind: Voordewind: “Nederland heeft in de stemming over de status van Jeruzalem een anti-Israël-houding aangenomen. Eerder nam de Tweede Kamer een motie aan om voortaan anti-Israël-moties niet meer te steunen. Nu dit wel gebeurd is, vraag ik de minister om opheldering. Het is van cruciaal belang dat Nederland - wat betreft het Israëlbeleid - daarin eigen keuzes maakt. De evenwichtige afspraken in het huidige regeerakkoord moeten de leidraad zijn voor het handelen van Nederland. We moeten inzetten op het versterken van de onderlinge relatie en verzoening van Israëliërs en Palestijnen. Zolang er geen vredesakkoord is, heeft Israël de rechtsmacht over Jeruzalem.”

Bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties stemden afgelopen donderdag 151 landen voor een resolutie die Israëls soevereiniteit over Jeruzalem ontkent. En dat op een moment dat de Amerikaanse president Donald Trump sterk overweegt om Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen. 

Lees ook: Dit vinden de CU en SGP van Israël

De christelijke nieuwsbrief die je ook echt leest!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over ChristenUnie en SGP willen opheldering over anti-Israëlisch stemgedrag
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!