SGP: Relatietherapie hoort in basispakket

04-12-2017 door SGP

Ouders die hun relatie willen redden verdienen meer ondersteuning van de overheid. De partners, hun kinderen en de samenleving als geheel zijn erbij gebaat als relaties zoveel mogelijk intact blijven. SGP-leider Kees van der Staaij pleit daarom in aanloop naar de begrotingsbehandeling jeugd voor het opnemen van relatietherapie in het basispakket van de zorgverzekering.

Momenteel wordt relatietherapie in beginsel niet vergoed. Vergoeding is pas mogelijk indien een van de partners te kampen heeft met psychische problematiek. Daarmee valt een groot deel van de relaties dus buiten de boot. Van der Staaij: “Het is glashelder dat het verbreken van relaties tot veel psychische en sociale problemen leidt, zowel voor de partners als voor eventuele kinderen. De overheid moet laten blijken dat het welzijn van burgers haar aan het hart gaat. Ook hier geldt dat voorkomen beter is dan genezen, overigens ook financieel.”

De christelijke nieuwsbrief die je ook echt leest!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over SGP: Relatietherapie hoort in basispakket
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!