God

01 december 2017 door Gert van Merkerk

Wat we kunnen leren van ds. J. Overduin

Ds. J. Overduin (1902-1983) was een predikant die een bijzondere gave had om de Bijbel uit te leggen en toe te passen op de praktijk van het dagelijks leven. Dit was voor hem geen kanseltaal, maar beleving. Bekend is zijn boek “Hel en Hemel van Dachau” waarin hij een persoonlijke beschrijving geeft van wat hij daar ervaren heeft. Behalve dit aangrijpende en ontroerende boek heeft ds. Overduin nog veel lezenswaardige boeken geschreven voor evangelisatie en persoonlijke toerusting.

Het bijzondere is dat ds. Overduin predikant, pastor en evangelist was die ook zelf ervaren heeft wat het betekent te lijden om de naam en wil van Christus. Dat maakt zijn woorden bijzonder geloofwaardig. Maar deze ervaring in die mate is niet iedereen gegeven. Het is echter wel een Bijbelse waarheid die Paulus aan Timotheüs schrijft: Allen die Godzalig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. In ieder geval is dit een les voor iedere christen, om in iedere situatie van het leven je af te vragen wat de wil van de Heere is en daar ook naar te handelen.

Bij alle boeken die ds. Overduin geschreven heeft, ervaar je een heldere Bijbelse uitleg met een concrete toepassing. Dat geldt vooral voor wat hij schreef over de zaligsprekingen en over het boek Jona. De manier van schrijven blijft vragen om verder te lezen. Diepe Bijbelse grondtonen komen naar boven en de eerbied voor het Woord klinkt voortdurend door met daarbij de heiligheid van God in relatie met een zondig mens.

Het pastoraat is altijd Bijbels, vermanend in liefde de Waarheid spreken als er terecht gewezen moest worden. Hiervan zijn aardige voorbeelden, soms met een zekere humor, weergegeven in het boek “Zo waren ze…” Hier komt naar voren dat echte bewogenheid met onze naaste eerlijk moet zijn, om de ander te trekken, te behouden. Want zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

Maar ook het pastoraat in zorg en ziekte deed hij op een heel directe en praktische wijze. Zo heeft hij ook een boek geschreven met pastorale handreikingen: “De kunst van het ziek zijn”. Nog een ander aspect van deze begaafde predikant is zijn Bijbels onderwijs. In zijn preken en boeken is de Bijbel van het begin tot het einde leidend en voortdurend toegespitst op de hoorders/lezers, die ook gelijk een spiegel wordt voorgehouden die zo nodig onze schuld voor God laat zien en gelijktijdig Gods genade en barmhartigheid.

Ook geeft ds. Overduin met het boek “Tact en contact” praktische lessen om getuige te zijn in eigen omgeving, verrassend van toepassing in 2017. Een les die wij ook van hem ter harte kunnen nemen is de waarschuwing om niet te proberen de kerk in stand te houden en mensen te trekken met kunst en vliegwerk. Het is een moeilijke les gebleken.

Lees hier meer op de website van Gert van Merkerk.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher