katholiek

Zijn katholieken 'echte christenen'?

01-12-2017 door Hendriëlle de Groot

Het is een vraag die regelmatig naar voren wordt gebracht in de protestantse gemeenschap: zijn katholieken echte christenen? Protestanten geloven dat we alleen door de genade van Jezus Christus gered zijn. Je kunt dan twijfelen aan het geloof van de katholieken, die volgens buitenstaanders vertrouwen op bepaalde tradities, sacramenten en goede werken om verlossing te bereiken. Dr. Greg Wills van SBTS licht een aantal belangrijke punten uit.

“Veel rooms-katholieken zijn zonder twijfel echte christenen,” zegt Will. “Veel van hen hebben oprecht spijt van hun zonden. Ze vertrouwen op God en zijn wedergeboren door het geloof in Jezus Christus.”

“Ze gaan misschien naar een kerk, die op bepaalde fundamentele manieren in tegenspraak is met het geloof waardoor ze gered worden. Maar in dat geval worden ze toch gered, ondanks de leer van de kerk.”

Wills zegt dat het anders ligt bij sommige katholieke theologen. “Zij hebben de theologie en de Schriften bestudeerd en houden dezelfde fundamentele fouten met betrekking tot redding, genade en de sacramenten.” Maar, benadrukt hij ook: “Niemand van ons kan in het hart van een persoon kijken, en zeker weten of ze gered zijn.”

Als het gaat om protestanten die katholieken willen bereiken met het evangelie, wat is dan belangrijk? “Het is belangrijk om op de grondbeginselen te wijzen, naar Jezus, bekering en het geloof in Hem.”

Hoe kunnen wij ooit weten wie een ‘echte christen’ is? “Er zijn veel protestanten die zich hebben geïdentificeerd met de kerk, het geloof in hun kerk hebben beleden, maar geen uiterlijk bewijs tonen dat ze zich hebben bekeerd, op Christus vertrouwen en wedergeboren zijn,” zegt hij. “Dus die vraag geldt voor zowel katholieken als protestanten.”

Lees ook: Is de Rooms-Katholieke Kerk een ‘dwalende’ kerk? En bekijk onderstaande video:

De christelijke nieuwsbrief die je ook echt leest!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over Zijn katholieken 'echte christenen'?
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!