GKv gaan studeren op visie homoseksualiteit

27-11-2017 door Jeffrey Schipper

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) gaan zich bezinnen op de vraag of de klassieke kerkelijke benadering van homoseksualiteit moet worden bijgesteld. Er komt een speciaal studiedeputaatschap dat zich daarover buigt. Dit meldt het Nederlands Dagblad.

Aanleiding voor het besluit was een verzoek van twee kerken uit Hardenberg. Zij hadden zich tot de synode gewend met de vraag of mensen die een relatie hebben met iemand van hetzelfde geslacht, een volwaardige plek in de kerk mogen krijgen ‘in volle rechten en plichten’. Mogen zij wel of niet deelnemen aan het heilig avondmaal?, vragen betrokkenen zich af. Officieel is een relatie tussen mensen van hetzelfde geslacht binnen de GKv onaanvaardbaar.

Eerder dit jaar wezen de broeders en zusters van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) bezwaren over hun homostandpunt af. Een gemeentelid met een homoseksuele relatie kan binnen de CGK niet worden toegelaten tot het doen van openbare geloofsbelijdenis, de heilige doop en de viering van het heilig avondmaal.

Lees ook: 7 redenen waarom christenen homoseksualiteit zouden moeten afwijzen.

Lees ook: 5 redenen waarom christenen homoseksualiteit zouden moeten accepteren.

Ontvang het online magazine voor christenen!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over GKv gaan studeren op visie homoseksualiteit
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!