Suïcide

Ds. P. Roos beantwoordt indrukwekkende vraag van suïcidaal meisje

22-11-2017 door Jeffrey Schipper

"Ik ben vaak suïcidaal. Twee jaar geleden kwam ik tot geloof. Nu is mijn hoofdvraag: Hoe kan het zijn dat ik aan de ene kant weet dat ik een kind van God ben, maar aan de andere kant me zo somber voel?," aldus een vragensteller via Refoweb.nl. "Ik vind troost bij de Heere. Maar dat betekent niet dat ik ook niet meer somber ben, juist helemaal niet. Ik heb een keer een poging gedaan om zelfmoord te plegen, maar dat is helaas niet gelukt." Ds. P. Roos geeft antwoord.

De christelijke gereformeerde emeritus-predikant spreekt allereerst zijn begrip uit voor haar situatie. "Ieder mens heeft zijn bepaalde karakter," maakt hij duidelijk. "De ene mens is opgewekt, de ander is geneigd tot somberheid. Genade neemt je karakter en aanleg niet weg. Thomas was niet zomaar verlost van zijn neiging tot twijfel. Lees eens psalm 88 van Heman. We geloven toch dat hij een kind van God was. Zo zijn er veel namen te noemen. Ook onder gelovige mensen komt natuurlijk depressie en angst enz. voor. Bedenk dat de Heere Jezus Zelf de diepste angst gekend en gevoeld heeft!

Dat juist nadat je tot geloof kwam, de somberheid toenam, is goed mogelijk. De duivel komt juist af op mensen die door de Heere gegrepen zijn. De vijand komt niet op een leeg schip af. Denk aan Paulus die gekweld werd door een engel des satans (2 Kor.12:7-10). Denk eens aan de zware bestrijdingen van psalmdichters. Zodoende kan juist strijd en aanvechting een bewijs zijn van een levend geloof (2 Kor. 1:1-14).

Een voorbeeld: als je één euro op zak hebt, heb je daar geen zorg over. Maar stel dat je heel veel geld in je portemonnee zou hebben, dan zou je daarover veel meer bezorgd zijn. Als je de schat van de genade in Christus mag bezitten, krijg je daar veel zegen van, maar ook meer zorg. Je wilt en moet ook telkens weer nagaan of je het wel echt hebt. Geloof en bestrijding kunnen niet alleen samengaan, maar gaan juist vrijwel altijd van tijd tot tijd samen.

Hoe staat dat met suïcidale neigingen? Vertrouw er allereerst op dat de Heere echt machtig is om je daarvoor te bewaren. Over de mogelijkheid tot vergeving wordt verschillend gedacht. Misschien neem ik iets van je spanning weg door te zeggen dat het bloed van Christus reinigt van álle zonden. (...) De Heere heeft je geschapen en allerlei gaven gegeven. Ook jouw karakter heeft zijn sterke en goede kanten. Dien de Heere daarmee.

De vrouw van Luther deed het volgende toen hij door somberheid overvallen was. Ze deed de blinden dicht, alle gordijnen gingen voor de ramen. Toen hij vroeg waarom ze dat deed, zei ze: God is toch dood? Zo leef jij toch? Je doet alsof de Heere niet meer aan je denken kan. Trek jij de gordijnen ook maar eens open. Kijk naar het zonlicht, hoor de vogels. Ik hoop dat je daar veel van zult genieten," aldus de emeritus-predikant.

Lees hier de vollede beantwoording van ds. P. Roos.

Lees ook: Hoe je kunt omgaan met mensen die zelfdoding overwegen en Zelfdoding, geloof & kerk: wat kunt u doen?

Ontvang het online magazine voor christenen!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over Ds. P. Roos beantwoordt indrukwekkende vraag van suïcidaal meisje
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!