Gabrielle Drost

God

23 november 2017 door Gabrielle Drost-Stolk

Waarom gaan we eigenlijk naar de kerk?

“De kerk is aan het veranderen…”, tenminste dat is wat ik vaak hoor. Maar wat is de kerk nou eigenlijk? Een vraag waar al heel veel mensen met mij het hoofd over gebogen hebben. In mijn beleving is de stellingname dat de kerk aan het veranderen is, vaak vanuit een onvrede. Een onvrede die mensen ervaren bij de vorm van kerk-zijn die zij zelf gewend zijn. Mensen lijken onrustig, verlangend naar meer. Zijn we dan met z’n allen een stel verwende kinderen? Gaan we naar de kerk om te consumeren? Wat hebben we nodig om vrede te vinden in de kerk, niet alleen vrede onderling, maar ook zelf vrede met het format?

Er zijn tal van verschillende vormen kerk. We kennen extreem grote kerken, we kennen huiskerken. We kennen kerken met orgelmuziek in oude statige gebouwen, we kennen kerken die de buurt rondom een middelbare school op zondagmorgen wakker rocken. Al deze kerken lijken een eigen identiteit te hebben, iets waar bij hen de aandacht op ligt: de Heilige Geest, volwassen doop, evangelisatie, kringen, worship, genade, liturgie, Gods rechtvaardigheid, de terugkomst van Jezus, profetie, avondmaal, intercultureel, Israël, gedegenheid, blijmoedigheid en nog zoveel meer. Is dit fout? Nee, ik denk het niet. Het is niet fout die verscheidenheid. Integendeel, het is geweldig! Het geeft vooral aan dat onze God te groot is om tussen vier kerkmuren te passen of in een beleidsplan beschreven te worden. Dit doet een tekst in de Bijbel oplichten: Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid (Ef. 3:18-19).

Als die verscheidenheid niet fout is, wat maakt dan nog de kerk? Wat betekent dan nog het verlangen van Jezus voor de kerk in Johannes 17:21? “Opdat zij één zijn, zoals Wij één zijn”. Geïnspireerd raakte ik door de versimpeling van de kerk zoals David E. Fitch het beschrijft in zijn boek ‘Faithful Presence’ (2016). Als je al de verschillende vormen kerk afstroopt tot de kern kom je uit bij Degene waar we het allemaal voor doen, ons Doel, de Voleinder van de wereld (Hebr. 12:2).

Het gevaar is groot in onze individualistische samenleving dat we de connectie zoeken met God in onze stille tijd.

We gaan simpelweg niet in eerste instantie naar de kerk om daar liederen te zingen. We gaan niet naar de kerk om daar broers en zussen te ontmoeten. Ons doel is niet om te leren, of om iets in het kinderwerk te mogen doen, of de muziek, of… We gaan niet naar de kerk voor een religieus verenigingsleven. We gaan naar de kerk omdat we hongeren en dorsten naar iets dat ons kan vervullen. En deze Levensbron staat met armen wijdt open klaar om ons te ontvangen aan Zijn tafel. Want aan Zijn tafel ís Hij aanwezig. Het avondmaal is méér dan een symbolische herdenking van het offer. God startte 2000 jaar geleden een nieuwe gemeenschap met twaalf imperfecte jonge mensen. 'Een plek waar Hij aanwezig kon zijn en waarin Zijn aanwezigheid zichtbaar zou worden aan de wereld,' luidt een citaat uit Faithul Presence.

Zijn voorbeeld mogen wij volgen, ook thuis, ook op kringen. Wij mogen gastheren worden in navolging van onze Gastheer. We mogen mensen dienen en we mogen voedsel uitdelen. We mogen de aanwezigheid van Jezus, Hij die met ons meegaat, zichtbaar maken in onze huwelijken en families. We mogen Hem zichtbaar maken op de kringen en in onze zorg voor onze broers en zussen (Joh. 17; 1 Joh. 4:12). Deze tafel is minder intiem, meer open voor niet-gelovigen. Dat is vanzelfsprekend en natuurlijk. In deze setting kunnen we mensen leren wat het betekent om Jezus te kennen. Hier kunnen we een open brief van Christus zijn voor de mensen, die misschien geen Bijbel, maar wel christenen lezen. Waar Fitch mij vooral in inspireerde was het feit dat hij hier niet stopt. De aanwezigheid van Jezus in ons leven stopt hier namelijk ook niet. We mogen ook aanschuiven bij andere tafels, bij gastheren die anders denken dan wij. Wij mogen putten uit het moment dat we aanschuiven bij Jezus en dit meebrengen aan de tafel van een ander. Niet heersend en bepalend, niet betweterig. Maar zoals Jezus aanzat bij Zacheüs (Luk. 19). Bewust van wie Hij is, gevend en liefhebbend degene die Hem gastvrij ontvangt. Zo mogen wij bewust van Zijn aanwezigheid aanschuiven aan tafels van andere gastheren en gastvrouwen. We doen de schoenen uit in dat huis, als dat de gewoonte is, we passen ons aan.

Warren, voorganger en gemeentestichter, schrijft in zijn boek: “De snelste manier om een brug te slaan naar de ‘niet-kerkelijken’, is om belangstelling voor hen te tonen en te laten zien dat we de problemen begrijpen waarmee ze te maken hebben” (2003, pp. 37). Hij zegt dat mensen pas kunnen luisteren als er naar hen wordt geluisterd. Fitch (2016) gaat hierin naar mijn beleving verder. Het gevaar bij de luisterhouding die Warren beschrijft, is dat we ‘luisteren’ interpreteren als: Wachten tot de ander klaar is met spreken, zodat we ons verhaal kunnen doen. Bij Fitch lees ik tussen de regels door dat hij met een zodanige interesse luistert naar het verhaal van de ander dat het hem niet alleen raakt, maar dat hij zichzelf wil verbinden met de ander. Aan deze tafel zijn we te gast bij de ander, maar we mogen wel onszelf zijn. Als ons op de man af wordt gevraagd wie we dienen, wat ons drijft en waarom we soms wereldvreemd lijken, zullen we daar ook vrij over spreken. En dat brengt ons weer bij de tafel waar Jezus de Gastheer is. Dé plek bij uitstek waar we ons kunnen richten op Zijn Aanwezigheid.

besef dat het avondmaal niet stopt bij dat kwartier op zondagmorgen. Daar begint het.

Het gevaar is groot in onze individualistische samenleving dat we de connectie zoeken met God in onze stille tijd. En dat is goed, begrijp me niet verkeerd. Hoe vaak lezen we wel niet in de evangeliën dat Jezus de berg op ging om daar te bidden? Houdt u stille tijd? Stop daar niet mee! Maar laten we met z’n allen niet vergeten dat er meer is, een groter doel. We dienen een God van relaties. Hij zelf is de perfecte relatie in Zichzelf (Grenz, 1998) en Zijn gebed is het dat wij ook zo een eenheid zullen vormen. Jezus leerde zijn discipelen niet bidden: “Mijn Vader die in de hemel is”, maar: “Onze Vader die in de hemel is”. Laten we niet alleen één op één gesprekken hebben met de Vader, maar laten we Zijn aanwezigheid zoeken met elkaar. Belangrijk hierin is de tafel waar Hij ons uitnodigt. Dat is de Avondmaalstafel waar Hij aan Zijn leerlingen liet zien hoe Hij de weg vrij zou maken naar de Vader.

De discipelen waren getuigen van zo’n fenomenaal punt in geschiedenis. Fascinerend is het om slechts een paar verzen verder te lezen dat deze twaalf een discussie kregen over wie van hen de belangrijkste is in het Koninkrijk van God. Is dit niet een beschamende spiegel voor onszelf? In het klein doen we dat, we maken ons bijvoorbeeld zorgen over onze eigen positie. Maar ook groter doen we dat, we kijken neer op hele denominaties. En zelfs kunnen we ons oordeel klaar hebben over andere culturen, de Amerikanen met hun megakerken bijvoorbeeld?
Ik wil terug naar de kern, ik wil terug naar de overweldigende liefde van Jezus die geen slechte mensen goed maakt, maar dode mensen leven geeft. We zijn bedoeld voor liefde. Aan de tafel van de Heer kunnen we elkaar aankijken, kunnen we leren beseffen dat het niet gaat om de vorm of muziek. Zelfs niet om zaken als leiderschap, format, vrouwen in het ambt of hoe we het jeugdwerk aankleden. Het gaat erom dat God daar aanwezig is en wij mogen genieten en ontvangen. Mogen zíjn, met elkaar, voor Hem. Gewoon zoals we zijn, de rest verbleekt. Daar is een plek waar Hij ons kan vullen. En als Hij ons vult vloeien daar stromen van levend water uit voort. Deze plek hebben we nodig voor de keren in de week dat we zelf gastheren zijn of mogen aanzitten aan de tafels van anderen.

Ik en de meeste mensen met mij hebben behoefte aan concrete zaken. Iets kan heel mooi klinken, maar als er geen ‘hoe dan’ volgt is het lastig. Concreet adviseer ik als eerste om weer avondmaal te gaan vieren zoals het is bedoeld. Daarmee niet ‘bedoeld’ in de zin van aan tafel, in rijtjes, in een kring, matses, brood, druivensap of wijn. Laten we onze energie steken in ons gebed en vragen om een dieper besef van Zijn aanwezigheid tijdens het Avondmaal. Want Hij heeft ons beloofd aanwezig te zijn in ons midden (Mat. 18:20), maar maken wij nog plaats voor Hem? Verder is het van belang om niet aan het Avondmaal te gaan, als je niet bereidt bent de mindere te zijn in een dispuut met een broer of zus. Laten we onszelf blijven toetsen zoals Paulus ons aanbeveelt in 1 Korinthe 11:31. En zoals Jezus jou heeft verzoent met God de Vader, zo wil Hij ook verzoening onderling. Ten derde, besef dat het avondmaal niet stopt bij dat kwartier op zondagmorgen. Daar begint het. Jezus heeft gezegd dat Hij bij ons zal Zijn tot aan de voleinding van de wereld. We kunnen de grote opdracht, de wereld ingaan en discipelen maken, niet uitvoeren zonder een beginpunt (Mat. 28: 18-20; Warren, 2003). Een beginpunt waar we Jezus mogen ontmoeten en kwetsbaar mogen leren Zijn naar elkaar. Ondanks elkaars verschillen, of sterker nog, dankzij onze verschillen. Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken: Met alle heiligen samen kunnen we pas de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte van de liefde van Christus leren kennen (Ef. 3:18-19). Kortom we hebben elkaar nodig. Wat je smaak, kleur of denominatie ook is.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen

Wat gisteren ‘normaal’ was, is nu ‘vreemd’

"De tijd is een raar iets. Wat gisteren ‘normaal’ was, is nu ‘vreemd’. Wat gisteren ‘vreemd’ was, is nu ‘hip’. Wij wisten niet hoe snel wij van de percolator af konden komen. Nu is het ‘cool’ om met zo’n ding je koffie te zetten. ‘Het milieu’ was in mijn jeugd links en ‘geitenwollen sok’," vertelt ds. Jan Rinzema in een nieuwe overdenking."Nu is het ‘milieu’ mainstream. ‘Vegetarisch’ riep 20 jaar geleden argwaan, achterdocht...

Lastercampagne tegen Messiaans-Joodse christenen in Israël

Stenen gooien, lastercampagnes in de media, chantage. Ultra-orthodoxe joden doen er alles aan om een ontmoetingscentrum van Messias-belijdende joden in Dimona, Israël, opnieuw te laten sluiten. Het centrum is net weer geopend en dat levert weer nieuwe protesten op, meldt Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK). Het centrum is een ontmoetingsplaats voor joden die in Jezus geloven. Ze drinken en koffie en thee en voeren gesprekken met elkaar. Vorig jaar werd de ontmoetingsplek kortdurend gesloten, na protesten van ultra-or...
CIP+

Albert verklaarde de biddende Martin Koornstra voor gek - en kan nu weer lopen

“Het was een wonderlijke zaterdag.” Albert Bos is nog altijd onder de indruk van wat hem op Urk is overkomen. En wat hem is overkomen kunnen we allemaal zien in dit filmpje. In het inmiddels veelbesproken filmpje dat op social media vaak werd bekeken en gedeeld zou te zien zijn dat hij wonderbaarlijk werd genezen van pijn in z’n been. Er werd triomfantelijk met krukken gezwaaid vanwege de gebedsgenezing. Mensen juichten van blijdschap. CIP.nl sprak maandagmiddag met Albert en zijn vrouw Carla. Wat is er precies gebeur...

Hongaarse premier: "Christendom is de laatste hoop van Europa"

De rechts-conservatieve premier van Hongarije, Viktor Orbán, heeft gezegd dat het christendom de laatste hoop van Europa is. Hij beschuldigt politici uit Berlijn, Parijs en Brussel van het verval van het christendom en de opkomst van de islam op ons continent. Dat zegt Orbán in een jaarlijkse toespraak waarin hij reflecteert op de staat van het land. De premier vertelt dat hij zich zal blijven verzetten tegen migratie. Orbán is van mening dat de islam binnenkort op de deur van Centraal-Europa zal kloppen. Hij bew...
CIP+

"Homo’s mogen hun geaardheid aanvaarden, beleven en uiten"

“‘Je mag wel homo zijn maar het niet praktiseren’. Dit is een goedkope en makkelijke uitspraak,” stelt ds. M. M. van Campen. De hervormde predikant preekte onlangs over het thema ‘Hart Voor Homo’s’ in zijn gemeente in Rotterdam-Zuid. "Je mag je geaardheid aanvaarden, beleven en uiten als onderdeel van jouw unieke persoonlijkheid. Maar de Bijbel trekt een grens bij geslachtsverkeer," maakt hij duidelijk. “Probeer je eens in te denken hoe het is om nooit seksuele omgang te hebben met...

Abele Reitsma is tegenstander van de nieuwe donorwet en legt uit waarom

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een nieuwe donorwet. De nieuwe norm is dat je standaard donor bent, tenzij je aangeeft dat niet te willen. Welke bezwaren zijn er op de nieuwe wet? Abele Reitsma van Stichting Bezinning Orgaandonatie geeft antwoord in het Family7-programma Uitgelicht. Bekijk het volledige gesprek en klik hier voor meer video's van Family7:
CIP+

"Oprechte christenen kunnen kerk en geloof niet combineren"

“Ik heb de laatste tijd meerdere keren de opmerking gehoord: ‘Sinds ik niet meer naar de kerk ga, heb ik meer ruimte om te geloven.’ Dat klinkt als vloeken in de kerk, maar toch gebeurt het.” Theoloog Remmelt Meijer sprak het afgelopen jaar verschillende kerkverlaters. Zelf noemt hij ze liever grensgangers, omdat de kerkdeur voor velen niet definitief dicht is. “Oprechte christenen kunnen kerk en geloof niet combineren,” merkt de pionier op. Je sprak een groep kerkverlaters/grensgangers en schreef...

Henk Westbroek onthult alvast zijn grafsteen (met een hilarische tekst)

In het EO-programma De Kist onthult Henk Westbroek alvast zijn grafsteen. We konden wel lachen om de tekst die erop staat. Origineel is het in ieder geval. "De tekst is ook voor vriend en vijand geschikt," zo vertelt hij openhartig.  Bekijk hier wat voor tekst er op het graf van Henk Westbroek komt te staan. 

Misbruik tierde welig in zorgcentrum van voormalig geestelijk leider pinksterkerk

Een 'geestelijk leider' en een medewerkster/cliënte van de Jedidja Hoeve, een evangelisch zorgcentrum in Meerkerk, worden verdacht van ontucht van een in 2016 gestorven jonge vrouw. Dagblad Trouw schrijft deze week over deze zaak.Aaldert van E. (77) kreeg twee jaar cel voor seksueel misbruik van bewoners. Deze week moest de Belgische Marjos H. zich voor de Rotterdamse rechter verantwoorden voor haar betrokkenheid bij door Van E. gepleegde ontucht. De omstreden en charismatische Van E., ooit leider van...

Refoschool Kootwijkerbroek waarschuwt voor naakte 'horrorclown'

Een naakte 'horrorclown' zou in de afgelopen dagen meerdere kinderen hebben lastiggevallen in Kootwijkerbroek. De reformatorische Rehobothschool in Kootwijkerbroek heeft een waarschuwingsmail verstuurd naar de ouders, meldt de Barneveldse Krant. Via Facebook schrijft een bezorgde ouder dat de horrorclown haar zoontje zondagmiddag tussen 14.15 en 14.45 uur in de tuin van het huis lastigviel. Volgens haar fietste de man op een vouwfiets, die hij in de sloot gooide. "Vervolgens verrichtte hij in de tuin, naakt, rare handelingen. Hij had blau...
CIP+

"De Bijbel zegt niets zegt over duurzame relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht"

Homoseksueel. Je mag het wel zijn, maar niet in de praktijk brengen, is een veelvoorkomende opvatting in christelijk Nederland. Is dat terecht? Wat zegt de Bijbel daarover? Is homoseksualiteit inderdaad een gruwel in de ogen van God? In de tweede video beantwoordt John Lapré dit soort vragen, naar aanleiding van zijn boek De veilige kerk, in gesprek met Rik Bokelman. Hoe wordt er doorgaans gereageerd op een coming out? “Je ziet over het algemeen dat daar redelijk goed mee om wordt gegaan, maar dat het wat moeilijke...

Hoe dominee Otto Grevink Ruud Lubbers herinnert

Deze week overleed oud-premier Ruud Lubbers op 78-jarige leeftijd. Hij was de premier van de jeugd van dominee Otto Grevink. Op zijn weblog legt de 'internetpastor' van MijnKerk.nl uit hoe hij Lubbers herinnert.Grevink: "Na zijn minister-presidentschap herinner ik me Ruud Lubbers als een warm pleitbezorger voor vluchtelingen en het klimaat. (...) Wijsheid komt blijkbaar met de jaren, dacht ik dan. Of: als je niet meer in centrum van de macht staat, zie je soms beter hoe de wereld eraan toe is. Dan kun je je invloed alsnog gebruiken om d...
Vakanties
Hier adverteren?

Coach Els: "Je kan stress niet altijd voorkomen"

“Gun jezelf momenten dat je niet online bent. Neem ook tijd om echt tot rust te komen in je relatie met God, een mooie plek om even te onthaasten en te ontstressen,” zegt Els Kleijwegt. Stress wordt steeds vaker volksziekte nummer één genoemd. Els geeft de cursus ‘Stress, de baas?!’ en beantwoordt een aantal vragen over omgaan met stress. Wat zijn veelvoorkomende oorzaken van stress?“Vaak zie je dat er een combinatie is van verschillende factoren. Iedereen heeft te maken met st...

Schutter opent vuur op kerkgangers Dagestan

Een schutter heeft in de Zuid-Russische regio Dagestan het vuur geopend op kerkgangers die het Russische-orthodoxe volksfeest Maslenitsa (pannenkoekenfeest) vierden. Daardoor zijn zeker vijf vrouwen gedood en vijf personen gewond geraakt, meldt het ANP.Volgens een politiebron in de stad Kizliar waar de aanslag plaatsvond is de 22-jarige schutter door beveiligingsdiensten doodgeschoten. Hij was in het bezit van een jachtgeweer en een mes. Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid voor de schietpartij opgeëist via Amaq, de persdien...
CIP+

Refoweb-boys: "De reformatorische gezindte is volwassen geworden"

“We zien steeds minder oppervlakkige vragen over tv-kijken of een hoed dragen. De reformatorische gezindte is volwassen geworden,” zegt Gert Janssen. Samen met Henk Aalbers is hij initiatiefnemer van Refoweb.nl. Daar kunnen mensen, binnen en buiten de reformatorische gezindte met bijna al hun vragen terecht. CIP.nl zocht het duo op. “Het zou mooi zijn dat er een moment komt dat we onszelf kunnen opheffen.” Wat begon met een chatbox is uitgegroeid tot een vragenrubriek met een enorm archief. Ook is...
CIP+

Moeten we nou vóór of tegen de mogelijk nieuwe Donorwet zijn?

Dezer dagen hebben we het allemaal weer over orgaandonors omdat de initiatiefwet van D66 voor een actief donorregistratiesysteem (ADR), die in september 2016 was aangenomen door de Tweede Kamer. Aanstaande dinsdag wordt het wetsvoorstel in stemming gebracht in de Eerste Kamer. Wat moeten we hopen dat er uitkomt? Moeten de christelijke partijen bij voorbaat tegen zijn omdat het wetsvoorstel van D66 kwam? Of moeten zij het op zijn eigen merites beoordelen? Eerlijk gezegd ben ik nogal geschokt door allerlei gevoelsmatige argum...

Doopplaats van Jezus bevrijd van mijnen

Het Israëlische ministerie van Defensie heeft aan de Britse Halo-stichting, die wereldwijd mijnenvelden ruimt, eindelijk groen licht gegeven voor de volledige ontmijning van Qasr al-Yahud, meldt Kerknet. Volgens een overlevering is Qasr al-Yahud de authentieke plaats van de doop van Jezus. Dit gebied bevat zeven kerken en kloosters, onder meer een Grieks-orthodox klooster, en een kapel van de franciscanen. De Halo-stichting was al eerder actief in Qasr al-Yahud. In 2011 zorgde zij ervoor dat doopplaats langs een smal pad doorheen het...

Hoe je met zakken potgrond vervolgde christenen kunt helpen

Voor christenen in landen als Pakistan, Irak en Oeganda is het bijna onmogelijk om een Bijbel aan te schaffen. Om die reden startte Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) de jaarlijkse potgrondactie ‘Plant een Bijbel’. Christenen in Nederland kunnen met twee zakken potgrond vervolgde christenen helpen aan een Bijbel, vertelt Jan Dirk van Nifterik, directeur van HVC. Voor elke twee verkochte zakken potgrond kan HVC een Bijbel schenken aan een vervolgde christen. De potgrond kan tot 24 februari 2018 besteld worden via deze...