VPE kiest vrouw als algemeen secretaris

21-11-2017 door VPE

De leden van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) hebben, afgelopen zaterdag 18 november, een nieuwe algemeen secretaris gekozen, te weten drs. Ruth Sleebos-van Otterloo (foto). Zij is de eerste vrouw in deze positie sinds het ontstaan van de VPE.

De verkiezing voor deze functie vond plaats tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Er waren twee kandidaten die zich beschikbaar hadden gesteld. De nieuw verkozen algemeen secretaris kreeg een meerderheid van 75% van de uitgebrachte stemmen.

Daarnaast werd de algemeen penningmeester, Peter Grim, opnieuw met overgrote meerderheid gekozen voor een periode van vier jaar en vond er de verkiezing plaats van twee nieuwe leden van het Dagelijks Bestuur.

Een ander belangrijk besluit, dat door het merendeel van de leden bevestigd werd, is dat de VPE-gemeenten lid worden bij de Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL). Alle persoonlijke leden (voorgangers, leidinggevende oudsten en andere geestelijke werkers) waren reeds aangesloten bij deze stichting. In het kader van De Veilige Kerk heeft de VPE ervoor gekozen, naast het Interne Meldpunt dat zij heeft, ook bij een externe partij aan te sluiten voor een volledige transparantie.

Ontvang het online magazine voor christenen!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over VPE kiest vrouw als algemeen secretaris
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!