Ds. M. A. Kempeneers

Nieuws

17 november 2017 door Jeffrey Schipper

"Ons christelijk erfgoed is in de uitverkoop gedaan"

“De progressief-liberale beweging is voor een groot deel schuldig aan een beweging als Pegida. Hun ‘evangelie’ is doorgedrukt, en dat roept in toenemende mate tegenreacties op,” zegt ds. M. A. Kempeneers naar aanleiding van een omstreden protestactie op de bouwlocatie van een grote moskee. Met de christelijke gereformeerde predikant uit Katwijk aan Zee bespreken we deze week drie nieuwsberichten.

Kerkruzie Kruiningen: Ds. Bredeweg stapt op en verlaat GerGem
Ds. G. Bredeweg stapt op als dominee van de gereformeerde gemeente in Kruiningen. Ook zegt hij zijn lidmaatschap op van het landelijke kerkgenootschap. Een deel van de kerkenraadsleden heeft zijn functie eveneens neergelegd.

“Bij mij roept dit een déjà vu-gevoel op,” vertelt Kempeneers. “Binnen mijn kerkverband (de Christelijke Gereformeerde Kerken, red.) hebben wij dit vaker meegemaakt. Dit gebeuren in Kruiningen is heel ingewikkeld, omdat er inmiddels vier partijen zijn ontstaan: de familie Jansen, ds. Bredeweg, de kerkenraad en de classis. Opvallend is dat Bredeweg zijn roeping in Kruiningen loskoppelt van de Gereformeerde Gemeenten. Kerkrechtelijk is dat niet in de haak. Hij is kennelijk voor zijn eigen positie aan het strijden. Dat zie je ook aan zijn bewering dat er in de gemeente steeds minder plaats is voor ‘de waarheid’. En door de Gereformeerde Gemeenten te verlaten, krijgt heel dat kerkverband daarmee een motie van afkeuring te verwerken. Dat hebben wij in het verleden ook meegemaakt. Men grijpt alles aan om zichzelf te verdedigen en te legitimeren. Vooral binnen Bewaar het Pand (het conservatieve deel van de CGK, red.) werd het als heel pijnlijk ervaren toen voor deze predikanten de deur naar de (Oud) Gereformeerde Gemeenten openging. Ik hoop dat de Gereformeerde Gemeenten hiervoor zelf bewaard worden, want ik draag hen een warm hart toe. Ik heb er veel geestelijke vrienden.

Dit gebeuren in Kruiningen, waar mensen onder hetzelfde Woord zitten, vraag ik mij af: waar is het gebed gebleven? Ik ben ervan overtuigd dat met en voor elkaar bidden veel leed had voorkomen. Van dichtbij heb ik gezien dat kerkscheuringen hebben plaatsgevonden, omdat er niet met elkaar is gesproken en gebeden. In gebed vraag je samen of de Heere de weg wil wijzen. Op die plek, in ootmoed voor Gods aangezicht, worden mensenharten zacht gemaakt en smelten keiharde standpunten. Maar men vertrouwde elkaar kennelijk niet meer.

"Ds. Bredeweg is kennelijk voor zijn eigen positie aan het strijden. Dat zie je ook aan zijn bewering dat er in de gemeente steeds minder plaats is voor ‘de waarheid’."

Dit doet afbreuk aan hoe de kerk zou moeten zijn: een plaats waar mensen geroepen worden de Heere lief te hebben boven alles en elkaar als zichzelf. Dit hele gebeuren is natuurlijk koren op de molen van mensen buiten de kerk. Men grijpt dit aan om op de kerk te schelden. Het erge is dat Gods Naam op deze manier wordt gelasterd. Het doet mij denken aan de misstanden in de Rooms-Katholieke Kerk. Na een kritisch commentaar van mijn kant op het WK-voetbal, kreeg ik ineens ook allerlei reacties die betrekking hadden op het seksueel misbruik dat daar heeft plaatsgevonden. Alles wordt kennelijk op één hoop gegooid en te doen alsof dit de schuld is van het geloof. De laatste jaren is duidelijk geworden dat deze schandalen echter overal voorkomen: in de jeugdzorg, de sportwereld en in Hollywood. Maar dat komt kennelijk dichterbij en nu hoor je die mensen in hun praatprogramma’s heel wat minder fel hun gal spuwen.

Dat neemt niet weg dat de schuld in Kruiningen binnen de kerk zelf ligt. Uit ervaring kan ik helaas vertellen dat de wonden erg diep zijn. Een kerkscheuring levert altijd frustratie, pijn en weglopende kerkgangers op.”

Ruim twintig agenten Brussel gewond na rellen WK-kwalificatie Marokko
Bij rellen in Brussel zijn laat op zaterdagavond 22 agenten gewond geraakt. De rellen ontstonden nadat Marokko zich in een wedstrijd tegen Ivoorkust had geplaatst voor het wereldkampioenschap voetbal in Rusland. Er werden ook enkele auto's in brand gestoken en winkels geplunderd.

“Laat ik vooropstellen dat dit wangedrag niet per se gebonden is aan jongeren met een Marokkaanse achtergrond, al zijn zij helaas wel oververtegenwoordigd in de straatcriminaliteit. Maar hooligangedrag is universeel, vooral binnen grote groepen. Als grote groepen bij elkaar komen, kan het altijd uit de hand lopen. Daaronder zijn mensen die anarchistische trekken vertonen en gelegenheden misbruiken. In dit geval wordt een WK-kwalificatie misbruikt om zich te verzetten tegen de westerse maatschappij die zij in bepaald opzicht verafschuwen.”

Tijdens ongeregeldheden in Amsterdam kreeg de politie kritiek omdat het weigerde in te grijpen, ondanks dat Marokkaanse jongeren met vuurwerk gooiden. “Ik denk dat de politie voor deze weg heeft gekozen, omdat hardhandig ingrijpen tot verdere escalatie zou leiden. Normaal gesproken is vuurwerk gooien verboden. In deze context – het grote aantal jongeren en mogelijke escalatie – koos men ervoor om de situatie gecontroleerd te laten uitbranden. Soms is dat de beste methode. ‘Laat ze maar even gaan.’ De grens ligt volgens mij bij vernielingen en gewelddadige acties. Al blijft het lastig, want ik snap dat hierdoor het beeld ontstaat dat je alles kunt maken, omdat de politie weigert in te grijpen.”

"De progressief-liberale beweging is voor een groot deel schuldig aan een beweging als Pegida. Hun ‘evangelie’ is doorgedrukt, en dat roept in toenemende mate tegenreacties op."

Kempeneers heeft voldoende vertrouwen in de Nederlandse politie. “Burgers zien vaak niet waar de politie op de achtergrond mee bezig is. Ze denken dat er weinig agenten zijn ingezet, maar weten niet dat er grote groepen klaarstaan om in te grijpen als het écht uit de hand loopt. In grote lijnen is de politie in ons land nog steeds de baas. Als rellende jongeren te ver gaan, zullen ze er echt van langs krijgen. We zien dat de overheid ook ingrijpt in als woonwagenkampen over de wettelijke grenzen gaan of als motorclubs een bedreiging worden voor de openbare orde en veiligheid.”

Pegida voert met kruis actie tegen bouw grote moskee in Enschede
In Enschede hebben aanhangers van Pegida Nederland actie gevoerd tegen de bouw van een grote moskee. In een tweet zegt de anti-islambeweging op de bouwlocatie een 'kerk' met een kruis neergezet te hebben, laat de NOS weten.

“Een verwerpelijke actie,” vindt Kempeneers. “Maar achter deze gebeurtenis gaat natuurlijk een diepliggend probleem schuil. Als Nederland hebben we het Woord van God de rug toegekeerd in de lijn van de Verlichting en het socialisme. Mensen zijn in grote getalen van God losgeraakt. De laatste decennia is door toedoen van liberaal-progressieve bewegingen het christelijk erfgoed in de uitverkoop gedaan. Dit heeft ertoe geleid dat groepen andere groepen, waaronder moslims, een toenemende invloed hebben gekregen op onze samenleving.

Als christen en Nederlander zie ik dit met lede ogen aan. We hebben nu een heel ander land dan pakweg 30 jaar geleden. Om ons heen verschijnen steeds meer moskeeën. En met de liberale islam komt ook de radicale islam ons land binnen. Daardoor zijn het populisme, de PVV en Pegida groot geworden. De linkse, progressieve beweging is daar voor een groot deel zelf schuldig aan. Jarenlang hebben zij hun ‘evangelie’, in de vorm van een liberaal-progressieve agenda, doorgedrukt. In de Verenigde Staten heeft dat er mede toe geleid dat Donald Trump president is geworden.

Voor de duidelijkheid: ik sta absoluut niet achter Pegida. Een tegenbeweging begint op de knieën, in gebed. Alleen God kan verandering brengen en honger naar het evangelie opwekken. Daarom verwacht ik het van Hem en niet van een protestbeweging. Eén ding is zeker. Niet de islam of het liberalisme zal het laatste woord hebben, maar de Heere Jezus Christus die Zijn koninkrijk ook op deze aarde gaat vestigen.”

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher