Ds. M. A. Kempeneers

Nieuws

17 november 2017 door Jeffrey Schipper

"Ons christelijk erfgoed is in de uitverkoop gedaan"

“De progressief-liberale beweging is voor een groot deel schuldig aan een beweging als Pegida. Hun ‘evangelie’ is doorgedrukt, en dat roept in toenemende mate tegenreacties op,” zegt ds. M. A. Kempeneers naar aanleiding van een omstreden protestactie op de bouwlocatie van een grote moskee. Met de christelijke gereformeerde predikant uit Katwijk aan Zee bespreken we deze week drie nieuwsberichten.

Kerkruzie Kruiningen: Ds. Bredeweg stapt op en verlaat GerGem
Ds. G. Bredeweg stapt op als dominee van de gereformeerde gemeente in Kruiningen. Ook zegt hij zijn lidmaatschap op van het landelijke kerkgenootschap. Een deel van de kerkenraadsleden heeft zijn functie eveneens neergelegd.

“Bij mij roept dit een déjà vu-gevoel op,” vertelt Kempeneers. “Binnen mijn kerkverband (de Christelijke Gereformeerde Kerken, red.) hebben wij dit vaker meegemaakt. Dit gebeuren in Kruiningen is heel ingewikkeld, omdat er inmiddels vier partijen zijn ontstaan: de familie Jansen, ds. Bredeweg, de kerkenraad en de classis. Opvallend is dat Bredeweg zijn roeping in Kruiningen loskoppelt van de Gereformeerde Gemeenten. Kerkrechtelijk is dat niet in de haak. Hij is kennelijk voor zijn eigen positie aan het strijden. Dat zie je ook aan zijn bewering dat er in de gemeente steeds minder plaats is voor ‘de waarheid’. En door de Gereformeerde Gemeenten te verlaten, krijgt heel dat kerkverband daarmee een motie van afkeuring te verwerken. Dat hebben wij in het verleden ook meegemaakt. Men grijpt alles aan om zichzelf te verdedigen en te legitimeren. Vooral binnen Bewaar het Pand (het conservatieve deel van de CGK, red.) werd het als heel pijnlijk ervaren toen voor deze predikanten de deur naar de (Oud) Gereformeerde Gemeenten openging. Ik hoop dat de Gereformeerde Gemeenten hiervoor zelf bewaard worden, want ik draag hen een warm hart toe. Ik heb er veel geestelijke vrienden.

Dit gebeuren in Kruiningen, waar mensen onder hetzelfde Woord zitten, vraag ik mij af: waar is het gebed gebleven? Ik ben ervan overtuigd dat met en voor elkaar bidden veel leed had voorkomen. Van dichtbij heb ik gezien dat kerkscheuringen hebben plaatsgevonden, omdat er niet met elkaar is gesproken en gebeden. In gebed vraag je samen of de Heere de weg wil wijzen. Op die plek, in ootmoed voor Gods aangezicht, worden mensenharten zacht gemaakt en smelten keiharde standpunten. Maar men vertrouwde elkaar kennelijk niet meer.

"Ds. Bredeweg is kennelijk voor zijn eigen positie aan het strijden. Dat zie je ook aan zijn bewering dat er in de gemeente steeds minder plaats is voor ‘de waarheid’."

Dit doet afbreuk aan hoe de kerk zou moeten zijn: een plaats waar mensen geroepen worden de Heere lief te hebben boven alles en elkaar als zichzelf. Dit hele gebeuren is natuurlijk koren op de molen van mensen buiten de kerk. Men grijpt dit aan om op de kerk te schelden. Het erge is dat Gods Naam op deze manier wordt gelasterd. Het doet mij denken aan de misstanden in de Rooms-Katholieke Kerk. Na een kritisch commentaar van mijn kant op het WK-voetbal, kreeg ik ineens ook allerlei reacties die betrekking hadden op het seksueel misbruik dat daar heeft plaatsgevonden. Alles wordt kennelijk op één hoop gegooid en te doen alsof dit de schuld is van het geloof. De laatste jaren is duidelijk geworden dat deze schandalen echter overal voorkomen: in de jeugdzorg, de sportwereld en in Hollywood. Maar dat komt kennelijk dichterbij en nu hoor je die mensen in hun praatprogramma’s heel wat minder fel hun gal spuwen.

Dat neemt niet weg dat de schuld in Kruiningen binnen de kerk zelf ligt. Uit ervaring kan ik helaas vertellen dat de wonden erg diep zijn. Een kerkscheuring levert altijd frustratie, pijn en weglopende kerkgangers op.”

Ruim twintig agenten Brussel gewond na rellen WK-kwalificatie Marokko
Bij rellen in Brussel zijn laat op zaterdagavond 22 agenten gewond geraakt. De rellen ontstonden nadat Marokko zich in een wedstrijd tegen Ivoorkust had geplaatst voor het wereldkampioenschap voetbal in Rusland. Er werden ook enkele auto's in brand gestoken en winkels geplunderd.

“Laat ik vooropstellen dat dit wangedrag niet per se gebonden is aan jongeren met een Marokkaanse achtergrond, al zijn zij helaas wel oververtegenwoordigd in de straatcriminaliteit. Maar hooligangedrag is universeel, vooral binnen grote groepen. Als grote groepen bij elkaar komen, kan het altijd uit de hand lopen. Daaronder zijn mensen die anarchistische trekken vertonen en gelegenheden misbruiken. In dit geval wordt een WK-kwalificatie misbruikt om zich te verzetten tegen de westerse maatschappij die zij in bepaald opzicht verafschuwen.”

Tijdens ongeregeldheden in Amsterdam kreeg de politie kritiek omdat het weigerde in te grijpen, ondanks dat Marokkaanse jongeren met vuurwerk gooiden. “Ik denk dat de politie voor deze weg heeft gekozen, omdat hardhandig ingrijpen tot verdere escalatie zou leiden. Normaal gesproken is vuurwerk gooien verboden. In deze context – het grote aantal jongeren en mogelijke escalatie – koos men ervoor om de situatie gecontroleerd te laten uitbranden. Soms is dat de beste methode. ‘Laat ze maar even gaan.’ De grens ligt volgens mij bij vernielingen en gewelddadige acties. Al blijft het lastig, want ik snap dat hierdoor het beeld ontstaat dat je alles kunt maken, omdat de politie weigert in te grijpen.”

"De progressief-liberale beweging is voor een groot deel schuldig aan een beweging als Pegida. Hun ‘evangelie’ is doorgedrukt, en dat roept in toenemende mate tegenreacties op."

Kempeneers heeft voldoende vertrouwen in de Nederlandse politie. “Burgers zien vaak niet waar de politie op de achtergrond mee bezig is. Ze denken dat er weinig agenten zijn ingezet, maar weten niet dat er grote groepen klaarstaan om in te grijpen als het écht uit de hand loopt. In grote lijnen is de politie in ons land nog steeds de baas. Als rellende jongeren te ver gaan, zullen ze er echt van langs krijgen. We zien dat de overheid ook ingrijpt in als woonwagenkampen over de wettelijke grenzen gaan of als motorclubs een bedreiging worden voor de openbare orde en veiligheid.”

Pegida voert met kruis actie tegen bouw grote moskee in Enschede
In Enschede hebben aanhangers van Pegida Nederland actie gevoerd tegen de bouw van een grote moskee. In een tweet zegt de anti-islambeweging op de bouwlocatie een 'kerk' met een kruis neergezet te hebben, laat de NOS weten.

“Een verwerpelijke actie,” vindt Kempeneers. “Maar achter deze gebeurtenis gaat natuurlijk een diepliggend probleem schuil. Als Nederland hebben we het Woord van God de rug toegekeerd in de lijn van de Verlichting en het socialisme. Mensen zijn in grote getalen van God losgeraakt. De laatste decennia is door toedoen van liberaal-progressieve bewegingen het christelijk erfgoed in de uitverkoop gedaan. Dit heeft ertoe geleid dat groepen andere groepen, waaronder moslims, een toenemende invloed hebben gekregen op onze samenleving.

Als christen en Nederlander zie ik dit met lede ogen aan. We hebben nu een heel ander land dan pakweg 30 jaar geleden. Om ons heen verschijnen steeds meer moskeeën. En met de liberale islam komt ook de radicale islam ons land binnen. Daardoor zijn het populisme, de PVV en Pegida groot geworden. De linkse, progressieve beweging is daar voor een groot deel zelf schuldig aan. Jarenlang hebben zij hun ‘evangelie’, in de vorm van een liberaal-progressieve agenda, doorgedrukt. In de Verenigde Staten heeft dat er mede toe geleid dat Donald Trump president is geworden.

Voor de duidelijkheid: ik sta absoluut niet achter Pegida. Een tegenbeweging begint op de knieën, in gebed. Alleen God kan verandering brengen en honger naar het evangelie opwekken. Daarom verwacht ik het van Hem en niet van een protestbeweging. Eén ding is zeker. Niet de islam of het liberalisme zal het laatste woord hebben, maar de Heere Jezus Christus die Zijn koninkrijk ook op deze aarde gaat vestigen.”

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen

Wat gisteren ‘normaal’ was, is nu ‘vreemd’

"De tijd is een raar iets. Wat gisteren ‘normaal’ was, is nu ‘vreemd’. Wat gisteren ‘vreemd’ was, is nu ‘hip’. Wij wisten niet hoe snel wij van de percolator af konden komen. Nu is het ‘cool’ om met zo’n ding je koffie te zetten. ‘Het milieu’ was in mijn jeugd links en ‘geitenwollen sok’," vertelt ds. Jan Rinzema in een nieuwe overdenking."Nu is het ‘milieu’ mainstream. ‘Vegetarisch’ riep 20 jaar geleden argwaan, achterdocht...
CIP+

Albert verklaarde de biddende Martin Koornstra voor gek - en kan nu weer lopen

“Het was een wonderlijke zaterdag.” Albert Bos is nog altijd onder de indruk van wat hem op Urk is overkomen. En wat hem is overkomen kunnen we allemaal zien in dit filmpje. In het inmiddels veelbesproken filmpje dat op social media vaak werd bekeken en gedeeld zou te zien zijn dat hij wonderbaarlijk werd genezen van pijn in z’n been. Er werd triomfantelijk met krukken gezwaaid vanwege de gebedsgenezing. Mensen juichten van blijdschap. CIP.nl sprak maandagmiddag met Albert en zijn vrouw Carla. Wat is er precies gebeur...

Lastercampagne tegen Messiaans-Joodse christenen in Israël

Stenen gooien, lastercampagnes in de media, chantage. Ultra-orthodoxe joden doen er alles aan om een ontmoetingscentrum van Messias-belijdende joden in Dimona, Israël, opnieuw te laten sluiten. Het centrum is net weer geopend en dat levert weer nieuwe protesten op, meldt Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK). Het centrum is een ontmoetingsplaats voor joden die in Jezus geloven. Ze drinken en koffie en thee en voeren gesprekken met elkaar. Vorig jaar werd de ontmoetingsplek kortdurend gesloten, na protesten van ultra-or...
CIP+

"Homo’s mogen hun geaardheid aanvaarden, beleven en uiten"

“‘Je mag wel homo zijn maar het niet praktiseren’. Dit is een goedkope en makkelijke uitspraak,” stelt ds. M. M. van Campen. De hervormde predikant preekte onlangs over het thema ‘Hart Voor Homo’s’ in zijn gemeente in Rotterdam-Zuid. "Je mag je geaardheid aanvaarden, beleven en uiten als onderdeel van jouw unieke persoonlijkheid. Maar de Bijbel trekt een grens bij geslachtsverkeer," maakt hij duidelijk. “Probeer je eens in te denken hoe het is om nooit seksuele omgang te hebben met...

Hongaarse premier: "Christendom is de laatste hoop van Europa"

De rechts-conservatieve premier van Hongarije, Viktor Orbán, heeft gezegd dat het christendom de laatste hoop van Europa is. Hij beschuldigt politici uit Berlijn, Parijs en Brussel van het verval van het christendom en de opkomst van de islam op ons continent. Dat zegt Orbán in een jaarlijkse toespraak waarin hij reflecteert op de staat van het land. De premier vertelt dat hij zich zal blijven verzetten tegen migratie. Orbán is van mening dat de islam binnenkort op de deur van Centraal-Europa zal kloppen. Hij bew...

Abele Reitsma is tegenstander van de nieuwe donorwet en legt uit waarom

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een nieuwe donorwet. De nieuwe norm is dat je standaard donor bent, tenzij je aangeeft dat niet te willen. Welke bezwaren zijn er op de nieuwe wet? Abele Reitsma van Stichting Bezinning Orgaandonatie geeft antwoord in het Family7-programma Uitgelicht. Bekijk het volledige gesprek en klik hier voor meer video's van Family7:
CIP+

"Oprechte christenen kunnen kerk en geloof niet combineren"

“Ik heb de laatste tijd meerdere keren de opmerking gehoord: ‘Sinds ik niet meer naar de kerk ga, heb ik meer ruimte om te geloven.’ Dat klinkt als vloeken in de kerk, maar toch gebeurt het.” Theoloog Remmelt Meijer sprak het afgelopen jaar verschillende kerkverlaters. Zelf noemt hij ze liever grensgangers, omdat de kerkdeur voor velen niet definitief dicht is. “Oprechte christenen kunnen kerk en geloof niet combineren,” merkt de pionier op. Je sprak een groep kerkverlaters/grensgangers en schreef...

Henk Westbroek onthult alvast zijn grafsteen (met een hilarische tekst)

In het EO-programma De Kist onthult Henk Westbroek alvast zijn grafsteen. We konden wel lachen om de tekst die erop staat. Origineel is het in ieder geval. "De tekst is ook voor vriend en vijand geschikt," zo vertelt hij openhartig.  Bekijk hier wat voor tekst er op het graf van Henk Westbroek komt te staan. 

Misbruik tierde welig in zorgcentrum van voormalig geestelijk leider pinksterkerk

Een 'geestelijk leider' en een medewerkster/cliënte van de Jedidja Hoeve, een evangelisch zorgcentrum in Meerkerk, worden verdacht van ontucht van een in 2016 gestorven jonge vrouw. Dagblad Trouw schrijft deze week over deze zaak.Aaldert van E. (77) kreeg twee jaar cel voor seksueel misbruik van bewoners. Deze week moest de Belgische Marjos H. zich voor de Rotterdamse rechter verantwoorden voor haar betrokkenheid bij door Van E. gepleegde ontucht. De omstreden en charismatische Van E., ooit leider van...

Refoschool Kootwijkerbroek waarschuwt voor naakte 'horrorclown'

Een naakte 'horrorclown' zou in de afgelopen dagen meerdere kinderen hebben lastiggevallen in Kootwijkerbroek. De reformatorische Rehobothschool in Kootwijkerbroek heeft een waarschuwingsmail verstuurd naar de ouders, meldt de Barneveldse Krant. Via Facebook schrijft een bezorgde ouder dat de horrorclown haar zoontje zondagmiddag tussen 14.15 en 14.45 uur in de tuin van het huis lastigviel. Volgens haar fietste de man op een vouwfiets, die hij in de sloot gooide. "Vervolgens verrichtte hij in de tuin, naakt, rare handelingen. Hij had blau...

Hoe dominee Otto Grevink Ruud Lubbers herinnert

Deze week overleed oud-premier Ruud Lubbers op 78-jarige leeftijd. Hij was de premier van de jeugd van dominee Otto Grevink. Op zijn weblog legt de 'internetpastor' van MijnKerk.nl uit hoe hij Lubbers herinnert.Grevink: "Na zijn minister-presidentschap herinner ik me Ruud Lubbers als een warm pleitbezorger voor vluchtelingen en het klimaat. (...) Wijsheid komt blijkbaar met de jaren, dacht ik dan. Of: als je niet meer in centrum van de macht staat, zie je soms beter hoe de wereld eraan toe is. Dan kun je je invloed alsnog gebruiken om d...
CIP+

"De Bijbel zegt niets zegt over duurzame relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht"

Homoseksueel. Je mag het wel zijn, maar niet in de praktijk brengen, is een veelvoorkomende opvatting in christelijk Nederland. Is dat terecht? Wat zegt de Bijbel daarover? Is homoseksualiteit inderdaad een gruwel in de ogen van God? In de tweede video beantwoordt John Lapré dit soort vragen, naar aanleiding van zijn boek De veilige kerk, in gesprek met Rik Bokelman. Hoe wordt er doorgaans gereageerd op een coming out? “Je ziet over het algemeen dat daar redelijk goed mee om wordt gegaan, maar dat het wat moeilijke...
Vakanties
Hier adverteren?

Coach Els: "Je kan stress niet altijd voorkomen"

“Gun jezelf momenten dat je niet online bent. Neem ook tijd om echt tot rust te komen in je relatie met God, een mooie plek om even te onthaasten en te ontstressen,” zegt Els Kleijwegt. Stress wordt steeds vaker volksziekte nummer één genoemd. Els geeft de cursus ‘Stress, de baas?!’ en beantwoordt een aantal vragen over omgaan met stress. Wat zijn veelvoorkomende oorzaken van stress?“Vaak zie je dat er een combinatie is van verschillende factoren. Iedereen heeft te maken met st...

Schutter opent vuur op kerkgangers Dagestan

Een schutter heeft in de Zuid-Russische regio Dagestan het vuur geopend op kerkgangers die het Russische-orthodoxe volksfeest Maslenitsa (pannenkoekenfeest) vierden. Daardoor zijn zeker vijf vrouwen gedood en vijf personen gewond geraakt, meldt het ANP.Volgens een politiebron in de stad Kizliar waar de aanslag plaatsvond is de 22-jarige schutter door beveiligingsdiensten doodgeschoten. Hij was in het bezit van een jachtgeweer en een mes. Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid voor de schietpartij opgeëist via Amaq, de persdien...
CIP+

Refoweb-boys: "De reformatorische gezindte is volwassen geworden"

“We zien steeds minder oppervlakkige vragen over tv-kijken of een hoed dragen. De reformatorische gezindte is volwassen geworden,” zegt Gert Janssen. Samen met Henk Aalbers is hij initiatiefnemer van Refoweb.nl. Daar kunnen mensen, binnen en buiten de reformatorische gezindte met bijna al hun vragen terecht. CIP.nl zocht het duo op. “Het zou mooi zijn dat er een moment komt dat we onszelf kunnen opheffen.” Wat begon met een chatbox is uitgegroeid tot een vragenrubriek met een enorm archief. Ook is...

Doopplaats van Jezus bevrijd van mijnen

Het Israëlische ministerie van Defensie heeft aan de Britse Halo-stichting, die wereldwijd mijnenvelden ruimt, eindelijk groen licht gegeven voor de volledige ontmijning van Qasr al-Yahud, meldt Kerknet. Volgens een overlevering is Qasr al-Yahud de authentieke plaats van de doop van Jezus. Dit gebied bevat zeven kerken en kloosters, onder meer een Grieks-orthodox klooster, en een kapel van de franciscanen. De Halo-stichting was al eerder actief in Qasr al-Yahud. In 2011 zorgde zij ervoor dat doopplaats langs een smal pad doorheen het...

Hoe je met zakken potgrond vervolgde christenen kunt helpen

Voor christenen in landen als Pakistan, Irak en Oeganda is het bijna onmogelijk om een Bijbel aan te schaffen. Om die reden startte Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) de jaarlijkse potgrondactie ‘Plant een Bijbel’. Christenen in Nederland kunnen met twee zakken potgrond vervolgde christenen helpen aan een Bijbel, vertelt Jan Dirk van Nifterik, directeur van HVC. Voor elke twee verkochte zakken potgrond kan HVC een Bijbel schenken aan een vervolgde christen. De potgrond kan tot 24 februari 2018 besteld worden via deze...
CIP+

Moeten we nou vóór of tegen de mogelijk nieuwe Donorwet zijn?

Dezer dagen hebben we het allemaal weer over orgaandonors omdat de initiatiefwet van D66 voor een actief donorregistratiesysteem (ADR), die in september 2016 was aangenomen door de Tweede Kamer. Aanstaande dinsdag wordt het wetsvoorstel in stemming gebracht in de Eerste Kamer. Wat moeten we hopen dat er uitkomt? Moeten de christelijke partijen bij voorbaat tegen zijn omdat het wetsvoorstel van D66 kwam? Of moeten zij het op zijn eigen merites beoordelen? Eerlijk gezegd ben ik nogal geschokt door allerlei gevoelsmatige argum...