God

20 november 2017 door Jan Lok

Gebedsgenezing en ogenschijnlijke gebedsnegering

Soms vraag ik me af of er ook gespreksgenezing in het Koninkrijk is en zal zijn?
Want wederom ontwaar ik een moeizaam gesprek over gebedsgenezing.
Gisteren las ik een verslag van de theologenconferentie ‘Mijn God Geneest’ in het Nederlands Dagblad en vandaag een gastblog op de site van Creatov. Tussendoor geniet ik van het jongste boek van Martin Koornstra over ‘Wonderen van het Koninkrijk’.
Alle drie komen ze tot de conclusie dat genezingswonderen anno 2017 gebeuren. Maar verder gaan ze nogal uiteen:

 • Het artikel in het ND sluit af met een conclusie van Stefan Paas: “Genezingswonderen gebeuren, maar ze gebeuren heel weinig”.
 • Het gastblog van Annemieke Bosman vat ik samen met: Genezingswonderen gebeuren, maar reken er niet mee en zeker niet op, want de psychologische en pastorale risico’s zijn veel te groot.
 • Koornstra vat ik samen met: Genezingswonderen gebeuren conform de opdracht van Jezus en ze vormen een integraal deel van leven in het Koninkrijk waarin alles mogelijk en veel moeilijk is.

Natuurlijk brengt het thema gebedsgenezing allerlei vragen en moeiten met zich mee.
Ik heb zelf zo’n 25 bijeenkomsten meegemaakt waarin gebedsgenezing aandacht kreeg en elke keer kwamen er mensen tot geloof door de wonderen die ze zagen gebeuren.
En ja, elke keer werden de genezen aanwezigen opgeroepen omdat spoorslags hun dokter te bezoeken voor controle en bevestiging.
En ja, elke keer waren er ook veel teleurgestelde aanwezigen, die soms verziekt en vaak versterkt huiswaarts gingen.

Soms vraag ik me af of er ook gespreksgenezing in het Koninkrijk is en zal zijn?
Want wederom ontwaar ik een moeizaam gesprek over gebedsgenezing.

Natuurlijk blijft de vraag staan: waarom worden zoveel mensen niet genezen? Waarom lijkt God gebeden te negeren?
Koornstra geeft het in zijn boek veel aandacht, maar ik wil nu focussen op de rijke antwoorden, die dr. Sam Storms gaf op de (gewraakte) conferentie ‘There is More’ in september dit jaar.
Hij onderscheidt voorzichtig acht gedachten.

 1. Soms kan afwezigheid van geloof een rol spelen. In de Bijbel zien we veelvuldig (maar niet altijd) dat wonderen een reactie zijn op geloof, op vertrouwen, op verwachting.
 2. Belijdenis van zonden wordt soms gemist. En dat is wel belangrijk. Jakobus 5 maakt dat wel duidelijk: Als je ziek bent, roep dan de leiders van de kerk bij je. Zij moeten voor je bidden, en wat olie over je heen gieten. Daarbij moeten ze de naam van onze Heer Jezus Christus uitspreken. Dankzij hun geloof en hun gebed zul je gered worden. De Heer zal je beter maken. En als je verkeerde dingen gedaan hebt, zal God je vergeven. Vertel elkaar wat je verkeerd gedaan hebt. En bid voor elkaar. Dan zullen jullie gered worden. Want als goede en eerlijke mensen tot God bidden en hem om iets vragen, zullen ze het zeker krijgen.
 3. Hoe raar het ook lijkt; sommigen willen niet genezen. Jezus vraagt niet voor niets aan ‘de verlamde in Bethesda’ of hij wel genezen wil worden (Johannes 5:6). Sommige mensen ontlenen een groot deel van hun identiteit aan hun ziekte.
 4. Soms bidden we verkeerd. We bidden dan bijvoorbeeld alleen om onze hartstochten te bevredigen (vergelijk Jakobus 4:3) of we bidden niet aanhoudend en intens genoeg. God wil via gebed aangeroepen, vereerd worden. Vergeet dat niet.
 5. De aandoening kan ook demonisch van aard zijn. In dat geval is geen gebedsgenezing maar bevrijding nodig. Maar vooral is de gave van onderscheidingsvermogen nodig.
 6. Het mysterie van voorzienigheid. Gods gaat op zijn eigen wijze met ons om. Wij herkennen soms de seizoenen of het berglandschap van geloof. Soms geeft hij ons woestijnjaren om een sterker verlangen te creëren.
 7. Ons huwelijksleven kan genezing in de weg staan. Storms gaf vooral de mannen in de zaal de boodschap van 1Petrus 3:7 mee: U, mannen, moet verstandig omgaan met uw vrouw, die brozer is dan u. Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. Dan staat niets uw gebeden in de weg. Oftewel, de omgang met mijn geliefde beïnvloedt mogelijk de kans op genezing bij gebed.
 8. Stel dat bovenstaande zeven redenen niet gelden, dan is er altijd nog de achtste en die is kernachtig weergegeven in de beroemde boodschap uit Romeinen 8:28 En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Geloven we dat echt? Storms: ‘All things, including illness and suffering, are part of Gods orchestration for our good.’ Soms wil God dat we eerst andere elementen van groei laten zien. Die andere elementen (geloofsgroei) kunnen voor God wel eens belangrijker zijn dan genezing.

Maar ook deze acht gedachten geven geen ultieme verklaring.
Dan rest, volgens Storms, slechts één gedachte als conclusie: blijf bidden.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher