God

17 november 2017 door De Waarheidsvriend

Voorganger verhuist van Brazilië naar Frankrijk: "Confrontatie met islam is nieuw voor mij"

In de Franse kerk is behoefte aan een gedegen uitleg van de bijbeltekst in preken, net zoals in Nederland gebeurt. Deze conclusie trekt Rodrigo de Sousa na zijn eerste jaar als docent in Aix aan de Faculté Jean Calvin. "Het is belangrijk dat we de studenten die predikant hopen te worden, hierin opleiden."

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

"In Frankrijk hebben sommige predikanten de gewoonte enkele elementen te noemen van de bijbeltekst en dan meteen over te gaan op een wat meer filosofisch getinte toepassing," licht De Sousa toe. "Maar predikanten hebben juist de taak om in een preek de betekenis van de tekst begrijpelijk uit te leggen aan gemeenteleden voordat ze een toepassing maken naar het dagelijks leven."

Uit Brazilië
Rodrigo de Sousa is getrouwd en heeft twee kinderen van elf en acht jaar. Hij is geboren in Brazilië en daar heeft hij ook eerst samen met zijn vrouw gewoond. Beiden deden er een taalkundige bacheloropleiding. "Daarna gingen we in de Verenigde Staten, in St. Louis, naar het Covenant The ological Seminary van de Presbyteriaanse Kerk. We behaalden er allebei onze master theologie. Vervolgens gaven we zes maanden les in Malawi. Voor mijn promotieonderzoek verhuisden we naar Cambridge. Na drie jaar keerden we terug naar Brazilië. In Sao Paulo gaf ik acht jaar les aan de Mackenzie Universiteit. Deze universiteit gaat uit van de Presbyteriaanse Kerk van Brazilië en er studeren ongeveer 40.000 studenten. De theologische faculteit is een stuk kleiner: die heeft ongeveer 350 studenten en zo’n dertig docenten." Sinds een jaar werkt De Sousa als docent Oude Testament en Hebreeuws op de faculteit Jean Calvin in het Franse Aix-en-Provence.

"Predikanten stappen hier wel eens te snel over naar de toepassing."

Hij werkt al enkele jaren aan twee verschillende thema’s. "Ik houd me bezig met profetische teksten en de toepassing ervan in de huidige tijd: wat hebben deze teksten te zeggen over de kerk en over de moderne maatschappij, met name op het gebied van ethiek? Daarnaast verdiep ik me in de geschiedenis van de verschillende bijbelvertalingen, met name van de Septuaginta. Dit is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse Oude Testament, een vertaling die twee eeuwen voor Christus gemaakt is. Tijdens de periode in Cambridge heb ik vaak onderzoek hiernaar gedaan aan de universiteit van Parijs, die rijk gedocumenteerd is op dit gebied."

Wat valt u op in Frankrijk? "Het grootste verschil tussen het werken in Brazilië en Frankrijk is dat het hier in Aix veel makkelijker is om te investeren in de contacten met de studenten, het voorbereiden van de colleges en eigen onderzoek. In Brazilië had ik werkgroepen met wel 35 tot 50 studenten, dan is persoonlijke begeleiding bijna niet mogelijk. Ik vind het heel positief om zo te kunnen werken. Verder heb ik tijdens dit eerste jaar hier in Frankrijk ontdekt dat er in de Franse kerk behoefte is aan een gedegen uitleg van de bijbeltekst in de preken. Predikanten stappen hier wel eens te snel over naar de toepassing."

Islam
"Ook blijkt het hier van groot belang om de Bijbel – en met name het Oude Testament – goed te kennen in verband met de verhouding van de kerk tot de islam. Dat komt naar voren in contacten met studenten op de faculteit. In gesprek met moslims ervaren studenten vaak dat er aan bijbelteksten een verkeerde interpretatie wordt gegeven. Om dit op een goede manier te weerleggen is een gedegen bijbelkennis onmisbaar. In Brazilië, waar 82 procent van de bevolking christelijk is, speelt dit helemaal niet. De confrontatie met de islam is nieuw voor mij.

De aanhangers van andere wereldgodsdiensten vormen er samen nog geen drie procent van de bevolking. Brazilië is echt een land met een christelijke traditie. Het atheïsme is hier in Europa veel meer aanwezig. In Frankrijk speelt sterk de overtuiging dat religie iets is dat zich in je privéleven afspeelt, daar val je een ander niet mee lastig."

Het volledige artikel over Rodrigo de Sousa is te lezen in De Waarheidsvriend. Klik hier om De Waarheidsvriend te ontvangen.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher