Boaz Seong

Hoe God nog steeds werkt in antichristelijk Noord-Korea

17-11-2017 door Trans World Radio
Trans World Radio
Trans World Radio Nederland laat het Evangelie horen in meer dan 230 talen via de radio en andere media. De christelijke radioprogramma's van TWR zijn voor velen de enige manier om het Evangelie te horen.

Noord-Korea kent steeds meer openheid voor het Evangelie. Hoe dat komt vertelt Boaz Seong van Trans World Radio (TWR) Zuid-Korea. Hij was onlangs in Nederland. “Noord-Koreanen snakken naar informatie van buitenaf, zelfs als dat gevaarlijk is.”

“Ik wil allereerst mijn dank uitspreken aan mijn Nederlandse broers en zussen in Christus, voor jullie liefde voor de mensen die vervolgd worden om hun geloof. Velen van jullie steunen de radio-uitzendingen en de radio-smokkel voor de gelovigen in Noord-Korea.

Heel Noord-Korea een sekte
Noord-Korea (ongeveer drie keer zo groot als Nederland, 27 miljoen inwoners) is geen communistisch land meer in de traditie van Marx en Lenin. Het land staat onder invloed van de religieuze beweging uit Pyongyang van de familie Kim. Ze hangen de Juche-ideologie aan. Noord-Korea is niet een normale samenleving waar het gezonde verstand overheerst, maar het is een sekte met Kim Jung Un als sekte-leider.

Ik ken een Noord-Koreaanse deserteur, dominee Kang," gaat Seong verder. "Toen hij als jonge tiener nog in Noord-Korea woonde zag hij een brandend huis, op weg van school naar huis. De dorpelingen wisten niet wat ze aanmoesten met deze verschrikkelijke situatie. Want er was nog een baby in het huis! Opeens rende de vader terug het brandende huis in, niemand kon hem tegenhouden. De omstanders bewonderden de wilskracht van de vader. Maar waarmee kwam de vader naar buiten? Niet met zijn baby, maar met het portret van de grote leider Kim. De baby stierf die dag.

"De Heere God behield de gelovigen als afgehouwen stronken. We zien dat keer op keer in de geschiedenis."

Het werd nog schokkender, de volgende ochtend. De Noord-Koreaanse staatstelevisie zette de vader in de schijnwerpers als een held die zijn zoon in het vuur liet en Kims portret redde. En de mensen prezen hem. Daarom zeggen we dat de Noord-Koreanen gehersenspoeld zijn.

Elk dorp had een kerkje
Je zou het niet zeggen, maar Noord-Korea is belangrijk in de geschiedenis van het christendom van héél Korea. Het eerste seminarie ooit stond in Pyongyang. De eerste Koreaanse zendeling werd daar vandaan uitgezonden naar wat nu Zuid-Korea is. Elk dorp in het noorden van Korea had toen wel een kerkje. De eerste Koreaanse Bijbel verscheen in het Noord-Koreaanse dialect.

Maar nadat Kim de macht gegrepen had, leek het alsof er geen christen overbleef door de zware vervolging. Toch weten we dat zodra het Evangelie zich verspreidt, het geloof nooit meer verdwijnt. De Heere God behield de gelovigen als afgehouwen stronken. We zien dat keer op keer in de geschiedenis. Men schat dat er nu twintig- tot dertigduizend christenen zijn in Noord-Korea. En we denken dat het aantal christenen groeit."

Wat TWR doet in Noord-Korea
Seong: “TWR-Korea zendt nu al 22 jaar uit naar Noord-Korea, via de kortegolfradio vanaf het eiland Guam in de Stille Zuidzee. Het publiek bestaat voornamelijk uit ondergrondse gelovigen in Noord-Korea. Ze hebben niet genoeg Bijbels, ze hebben geen kans om toegerust te worden, geen kerkdiensten. Daarom heeft TWR zich steeds gericht op het geestelijke ‘dagelijks brood’. Het gaat om het koesteren, verzorgen en toerusten tot groei.

Maar ik zie belangrijke veranderingen in Noord-Korea bij de niet-christelijke bevolking. Vroeger hadden niet-christenen geen kans om het Evangelie te horen, én ze stonden er niet voor open. Ze wantrouwden alles wat afweek van wat ze hadden gehoord. Maar nu is het anders. Ten eerste snakken ze naar informatie van buitenaf, zelfs als dat gevaarlijk is. Ten tweede willen ze proberen te geloven wat ze horen. Dat zijn belangrijke veranderingen bij evangelisatie. Vanwaar die verandering? Ik denk dat het komt door de nieuwe ervaringen die ze opdeden tijdens de hongersnood van de jaren 90. Ze kregen nieuwe inzichten toen ze over de grens in China waren op zoek naar voedsel. En de verandering komt ook door de informatie die ze krijgen van vluchtelingen in Zuid-Korea.

"de eerste stap van evangelisatie is de vijandschap wegnemen. Het is als het ploegen van een veld voordat je gaat zaaien."

Evangeliseren in Noord-Korea
Daarom heeft TWR nu twee nieuwe programma’s. Het ene programma, ‘Licht en leven’, is evangeliserend, een kwartier, elke werkdag. En het programma ‘Met jou’ focust op de evangelisatie-fase daarvoor. Want hoewel steeds meer Noord-Koreanen wel belangstelling hebben voor nieuws uit de buitenwereld, ze zijn nog steeds enorm anti-christelijk. Die vijandigheid jegens het christendom is wel te verklaren. Want het christelijk geloof is voor Noord-Koreanen iets Westers en Amerikaans. Maar Amerika is juist hun grootste vijand. Als Noord-Koreanen moeten ze de Amerikanen vernietigen. Ze hebben geleerd dat niets zo gevaarlijk is voor de mensen als het christendom. Christenen zouden zelfs mensenbloed drinken. Dus de eerste stap van evangelisatie is de vijandschap wegnemen. Het is als het ploegen van een veld voordat je gaat zaaien.

Er was een dominee genaamd Son in Zuid-Korea. Hij adopteerde de moordenaar van zijn twee zoons. Die moordenaar werd zijn nieuwe zoon. In Zuid-Korea noemen we hem een ‘atoombom van liefde’. Noord-Korea bedreigt de wereld met een echte atoombom, maar TWR stuurt met de radio-uitzendingen een atoombom van liefde naar Noord-Korea. Waarom? De Heere God zegt: het gaat om Mijn geliefde mensen, verloren daar in Noord-Korea. Ik wil dat ze Mijn liefde kennen.”

Volgende maand voert TWR actie voor Noord-Korea. Klik hier voor meer informatie en bekijk onderstaande video:

De christelijke nieuwsbrief die je ook echt leest!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over Hoe God nog steeds werkt in antichristelijk Noord-Korea
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!