Wilbert Nieuwenhuis

God

20 november 2017 door Jeffrey Schipper

"Laten we als kerk geen activiteitenorganisator zijn"

“In de kerk zijn we nog veel te veel bezig met activiteiten organiseren. Het gaat erom dat christenen in het gewone leven ‘doorzonwoningen’ zijn van Gods liefde en genade,” zegt Wilbert Nieuwenhuis. Hij deed aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) onderzoek naar een kerk in een seculiere omgeving, CrossPoint in Getsewoud. Op CIP.nl deelt Wilbert zijn bevindingen.

De CHE is een bruisende christelijke hogeschool en kenniscentrum. In alle studies staan mens en maatschappij centraal. De CHE vindt het belangrijk dat je je geloof bij je werk betrekt!

Waarom deed je onderzoek naar CrossPoint kerk in Getsewoud?
“Ik deed onderzoek naar CrossPoint omdat ik graag een project wilde doen voor een gemeente die met vragen van binnenuit kwam. De contacten waren er al en ik ging op dat moment ook in Nieuw-Vennep wonen. CrossPoint zat in een reflectieve fase en wilde weten op welke manier ze contextueel kerk konden zijn en blijven. Vanuit de opdrachtgever was het een heel praktische vraag (hoe) terwijl vanuit de opleiding meer reflectief (waarom) je als kerk met de context kunt en wilt verbinden.
Ook een rol speelde mijn eigen interesse in contextualisatie en kerk zijn in de 21e eeuw waarbij je dicht bij de bronnen van het christelijk geloof blijft en helemaal verbonden bent met de werkelijke omgeving.”

In welke context geeft CrossPoint kerk-zijn handen en voeten in Getsewoud?
“Het is een seculiere context. Getsewoud is een zogenaamde vinexwijk. Ik woon er inmiddels zelf ook. Het is een wijk die zich heel duidelijk onderscheid van een volksbuurt. Pas nu komen de eerste tekenen van buurtcohesie op gang. Mensen blijven hier wat langer wonen en gaan elkaar kennen. Dat is pas iets van de laatste jaren. Mensen kunnen op weg naar sportvereniging en yoga, en zelfs kerk, waar ze hun contacten hebben, zonder mensen uit hun straat te kennen. Sommigen kennen hun eigen buren niet eens van naam. Een netwerksamenleving noemen we dit. Zo kwam ik nog veel meer trends tegen in het onderzoek die als een fundament onder onze huidige manier van samenleven liggen. Zoals de afname van kerkgang. Op basis van landelijk onderzoek en verschillende gegevens uit de wijk zelf kunnen we wel stellen dat er maar grofweg 1 op de 12 mensen een christelijke overtuiging heeft en maar 1 op de 5 met enige regelmaat een geloofsgemeenschap bezoekt. Tel hierbij op dat de wijk zelf maar 1 geloofsgemeenschap heeft en er geen ‘oefenplekken’ voor geloven zijn en je kunt zeggen: het ligt niet voor de hand om te geloven!

"Wat mij betreft gaat secularisatie ook op als mensen geloven wegstoppen achter de voordeur en geloven bewaren voor zondag."

Mensen staan vaak niet vijandig tegen christelijk geloof maar het is voor hen vaak zo weinig relevant. Wat mij betreft gaat secularisatie ook op als mensen geloven wegstoppen achter de voordeur en geloven bewaren voor zondag. Hoe moeilijk het dan ook is; deze twee werelden móeten samenkomen. Er is maar één wereld en dat is deze weerbarstige praktijk, waarin geloven zeker niet vanzelfsprekend is, maar het is wel Gods wereld. Dat leer ik dan weer vanuit het boek van Stefan Paas (Vreemdelingen en priesters, red.) wat mij enorm geholpen heeft.”

De geloofsgemeenschap is ook een priesterlijke gemeenschap, schrijf je. Wat bedoel je hiermee en hoe zie je dit terug in Getsewoud?
“De eerder genoemde Paas, maar ook iemand als de anglicaanse theoloog Tom Wright, schrijven hierover. Paas gebruikt het principe van een priester zoals we die in de Bijbel tegenkomen. Deze priester vertegenwoordigt twee kanten. Hij vertegenwoordigt God voor de mensen en de mensen voor God. Het gaat in dit geval om het verstaan van de kerk als priesterlijke gemeenschap. De gemeente is vertegenwoordiger van God onder de mensen en vertegenwoordigt de mensen voor het aangezicht van God. Concreet: iemand die als enige uit een straat naar de kerk gaat doet dit námens zijn straat. Hij of zij brengt hun noden en zorgen voor Gods aangezicht en brengt God lof namens de mensen die daar niet zijn.

Andersom is de geloofsgemeenschap geroepen (principieel eerst als geheel, maar daarvanuit ieder persoonlijk) om God te vertegenwoordigen onder de mensen. Om dit nog concreter te maken; je leeft als christen om te laten zien wie God is. Ons karakter is gevormd door Jezus' onderwijs en weerspiegelt in alle gebrek iets van Gods karakter. De kunst is om de levens van mensen in verbinding te brengen met God. CrossPoint heeft iets priesterlijks. Het is een aparte groep mensen als je het afzet tegen de massa in Getsewoud. Ze komen daar echt als een kleine vertegenwoordiging van die grote wijk. Tegelijk is er ruimte om Getsewoud helemaal serieus te nemen. Ze bidden voor hun omgeving, zetten zich in voor hun welzijn en helpen waar nodig. Dat is in mijn ogen priesterlijk, ondanks alle dingen die ook beter kunnen of misgaan.”

Wat kunnen kerken in een seculiere omgeving leren van de wijze waarop CrossPoint kerk-zijn vormgeeft?
“Iedere gemeente zou kunnen leren van hun gerichte blik op het concrete leven. Misschien hebben mensen dit wel nodig. Om telkens geloof weer te verbinden met een concrete omgeving. Omdat het anders los komt te staan van de werkelijkheid. Geen megakerken die geen binding hebben met de omgeving, maar kleine geloofsgemeenschappen die echt verbonden zijn met hun omgeving maar onlosmakelijk verbonden blijven met de bronnen van het christelijk geloof. Raak je dit kwijt dan is het een hopeloze onderneming.

"Het gaat erom dat christenen in het gewone leven ‘doorzonwoningen’ zijn van Gods liefde en genade."

Ik denk ook aan het niet zo scherp onderscheid maken tussen ‘wel geloven en niet geloven’, alsof geloven draait om een set regels. Geloven is eerder het gaan van een weg. Achter Jezus aan. Daarin komen kerkelijke en niet-kerkelijke mensen heel dicht bij elkaar. Dit betekent wat mij betreft niet dat je alles moet aanpassen aan de wereld om je heen. Zeker niet. Wel moeten kerken net als CrossPoint zich bezinnen op het feit of de kerk wel een activiteitenorganisator is. Vaak lijkt het daar wel op. In de kerk zijn we veel te veel bezig met activiteiten organiseren. Het gaat volgens mij veel meer om de vorming van normale mensen die in hun gewone leven van alledag ‘doorzonwoningen’ zijn van Gods liefde en genade. Liturgie is onmisbaar. Dagelijks worden wij overspoeld met diverse verhalen. Om als christen te kunnen leven is het nodig om telkens op Gods verhaal te worden teruggeworpen.

Zo wordt missionair zijn heel iets anders dan de nodige vlucht naar buiten omdat de kerk eigenlijk leegloopt. We worden ingeschakeld in die beweging die God zelf maakt. We moeten terug naar het verhaal van God en van Gods missie. Weten we zelf wel wat het evangelie inhoudt en leven wij zelf al als bevrijdde mensen? Dit komt voor mijzelf ook altijd heel dichtbij. Onlangs sprak ik nog iemand. Gewoon met zijn overall aan en terwijl hij een deur stond te schilderen. Hij zei: ‘Wij zijn niet geroepen om mensen de waarheid te vertellen, maar om mensen jaloers te maken.’ En laat dát nu precies het moeilijkste zijn én waar het precies in een seculiere omgeving op aankomt.”

Benieuwd naar de scriptie van Wilbert? Stuur hem een e-mail en neem een kijkje op zijn blog.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen

Deze Bijbeltekst was overal in het huis van evangelist Billy Graham te vinden

De woensdag overleden Billy Graham (99) was vastbesloten om de rest van zijn levensdagen door te brengen met het Woord van God. Billy’s zoon, Franklin Graham, onthulde onlangs via Facebook de Bijbeltekst die overal in zijn huis te lezen is. Hij legde uit wat de geestelijke betekenis is voor zijn vader. “Nog altijd heeft mijn vader Billy Graham een Bijbelvers op de muur van zijn slaapkamer, in HEEL grote letters,” schrijft Graham op Facebook. “Het is trouwens ook in de eetkamer, in de badkamer en op tientallen andere...

Henk Westbroek onthult alvast zijn grafsteen (met een hilarische tekst)

In het EO-programma De Kist onthult Henk Westbroek alvast zijn grafsteen. We konden wel lachen om de tekst die erop staat. Origineel is het in ieder geval. "De tekst is ook voor vriend en vijand geschikt," zo vertelt hij openhartig.  Bekijk hier wat voor tekst er op het graf van Henk Westbroek komt te staan. 
CIP+

"Homo’s mogen hun geaardheid aanvaarden, beleven en uiten"

“‘Je mag wel homo zijn maar het niet praktiseren’. Dit is een goedkope en makkelijke uitspraak,” stelt ds. M. M. van Campen. De hervormde predikant preekte onlangs over het thema ‘Hart Voor Homo’s’ in zijn gemeente in Rotterdam-Zuid. "Je mag je geaardheid aanvaarden, beleven en uiten als onderdeel van jouw unieke persoonlijkheid. Maar de Bijbel trekt een grens bij geslachtsverkeer," maakt hij duidelijk. “Probeer je eens in te denken hoe het is om nooit seksuele omgang te hebben met...

Hongaarse premier: "Christendom is de laatste hoop van Europa"

De rechts-conservatieve premier van Hongarije, Viktor Orbán, heeft gezegd dat het christendom de laatste hoop van Europa is. Hij beschuldigt politici uit Berlijn, Parijs en Brussel van het verval van het christendom en de opkomst van de islam op ons continent. Dat zegt Orbán in een jaarlijkse toespraak waarin hij reflecteert op de staat van het land. De premier vertelt dat hij zich zal blijven verzetten tegen migratie. Orbán is van mening dat de islam binnenkort op de deur van Centraal-Europa zal kloppen. Hij bew...
CIP+

"Oprechte christenen kunnen kerk en geloof niet combineren"

“Ik heb de laatste tijd meerdere keren de opmerking gehoord: ‘Sinds ik niet meer naar de kerk ga, heb ik meer ruimte om te geloven.’ Dat klinkt als vloeken in de kerk, maar toch gebeurt het.” Theoloog Remmelt Meijer sprak het afgelopen jaar verschillende kerkverlaters. Zelf noemt hij ze liever grensgangers, omdat de kerkdeur voor velen niet definitief dicht is. “Oprechte christenen kunnen kerk en geloof niet combineren,” merkt de pionier op. Je sprak een groep kerkverlaters/grensgangers en schreef...

Wat gisteren ‘normaal’ was, is nu ‘vreemd’

"De tijd is een raar iets. Wat gisteren ‘normaal’ was, is nu ‘vreemd’. Wat gisteren ‘vreemd’ was, is nu ‘hip’. Wij wisten niet hoe snel wij van de percolator af konden komen. Nu is het ‘cool’ om met zo’n ding je koffie te zetten. ‘Het milieu’ was in mijn jeugd links en ‘geitenwollen sok’," vertelt ds. Jan Rinzema in een nieuwe overdenking."Nu is het ‘milieu’ mainstream. ‘Vegetarisch’ riep 20 jaar geleden argwaan, achterdocht...
Vakanties
Hier adverteren?

Classis GGiN stelt commissie in voor vertrouwensbreuk Opheusden

De classis Oost van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) heeft vrijdag een commissie ingesteld die de opdracht heeft de vertrouwensbreuk binnen de gemeente van Opheusden te onderzoeken en zo mogelijk te helen, laat het Reformatorisch Dagblad weten. Ds. A. van Voorden van de GGiN te Opheusden heeft de afgelopen weken niet gepreekt. Aanleiding is een vertrouwensbreuk tussen predikant en kerkenraad. De nu ingestelde commissie brengt verslag uit op 22 maart. Ook besloot de classis dat ds. Van Voorden met ingang...

Is de hele wereld met God verzoend?

'In 2 Korinthe 5:19 staat dat God de wereld in Christus met zichzelf verzoende. Maar dan staat er in vers 20: laat je met God verzoenen. Dat snap ik niet. In de vorige regel staat dat het al gebeurd is en daarna staat dat het nog moet gebeuren. Hoe zit dat dan? Als iemand zich niet bekeerd heeft worden ze wel weer toegerekend?,' vraagt een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl. Ds. P. D. J. Buijs geeft antwoord."Paulus laat zien dat door het volbrachte werk van de Heere Jezus er een nieuwe situatie is ontstaan," l...
CIP+

Refoweb-boys: "De reformatorische gezindte is volwassen geworden"

“We zien steeds minder oppervlakkige vragen over tv-kijken of een hoed dragen. De reformatorische gezindte is volwassen geworden,” zegt Gert Janssen. Samen met Henk Aalbers is hij initiatiefnemer van Refoweb.nl. Daar kunnen mensen, binnen en buiten de reformatorische gezindte met bijna al hun vragen terecht. CIP.nl zocht het duo op. “Het zou mooi zijn dat er een moment komt dat we onszelf kunnen opheffen.” Wat begon met een chatbox is uitgegroeid tot een vragenrubriek met een enorm archief. Ook is...
CIP+

Is orgaandonatie Bijbels?

Is orgaandonatie Bijbels? Theoloog Jos de Keijzer beantwoordt deze vraag in dit artikel. De Eerste Kamer heeft de nieuwe donorwet aangenomen. Sommigen blij, anderen niet. Wel raar, een overheid die grossierder wordt in de lijken van haar dode onderdanen. Ik heb er ambivalente gevoelens bij. Aan de ene kant mag de overheid niet zomaar beschikken over de lichamen van haar onderdanen; ook niet na hun dood. Dat kan gewoon helemaal niet. Aan de andere kant is er een schreeuwende behoefte aan orgaandonatie. Er gaan let...

OM eist 18 maanden cel tegen leider (77) evangelisch zorgcentrum

Tegen Aaldert van E., voormalig leider en directeur van verschillende evangelische zorgcentra, is dinsdag een gevangenisstraf van achttien maanden - waarvan zes maanden voorwaardelijk - geëist voor jarenlange ontucht met een patiënte, schrijven diverse media. De 77-jarige oprichter van de Jedidja Hoeve, wordt verdacht van misbruik van een in 2016 gestorven jonge vrouw. Hij is in 2016 veroordeeld tot drie jaar cel voor seksueel misbruik van meerdere vrouwelijke cliënten. Die zaak loopt momenteel in hoger beroep. De omstrede...

Diederik van Dijk: "We hebben God buiten de deur gezet en de overheid neemt nu die rol over"

"De overheid bemoeit zich steeds meer met onze persoonlijke levens. We hebben God buiten de deur gezet en de overheid neemt nu die rol over." SGP-senator Diederik van Dijk vertelde dit in het Family7-programma Uitgelicht. De politicus sprak in het programma over orgaandonatie en belastingkloof tussen één en tweeverdieners. Bekijk het volledige gesprek en klik hier voor meer video's van Family7:

Israël tolereert Iraanse agressie niet en waarschuwt voor mogelijke aanval

Israël zal niet aarzelen om Iran aan te vallen als de agressie van Teheran tegen Israël ongehinderd doorgaat, waarschuwde premier Binyamin Netanyahu zondag op de veiligheidsconferentie van München. Dat schrijft The Christian Post. "Israël zal niet toestaan dat het regime van Iran een strop om zijn nek legt”, zei Nettanyahu. “We zullen zonder aarzeling handelen, om onszelf te verdedigen en zullen indien nodig optreden, niet alleen tegen de volmachten van Iran die ons aanvallen, maar ook tegen Iran zelf.&...
CIP+

Waarom Johan Lock uit zijn pinkstergemeente stapte

Johan Lock groeide op in een gezin waar alles, maar dan ook alles, om geloof draaide. Hij voelde zich afgesloten van de rest van de wereld. In deze video spreekt Rik met Johan Lock, naar aanleiding van zijn boek 'De erfenis van Adriaan', gebaseerd op een pinksterkerk die onder invloed stond van een manipulerende voorganger. Het is een schokkend verhaal. Laurens is in het boek het alter ego van Johan. "Ik wilde een roman schrijven, omdat je dan meer vrijheid hebt om de sfeer te beschrijven en duidelijk te maken hoe het kan gebeuren...

Milad verstopte een Bijbel onder zijn kussen

Zonder dat ze het van elkaar wisten, waren de Afghaanse Milad, zijn twee broers en een zus de Bijbel aan het lezen. Groot was hun verbazing en blijdschap toen ze dit van elkaar ontdekten. Het jongerenkamp van Gave was voor Milad aanleiding om zich in het christelijk geloof te gaan verdiepen. “We waren eerst met z’n negenen,” vertelt Milad (20) vrij zakelijk. “Maar een van mijn broers werd ontvoerd door Taliban. Hij is twee jaar later vermoord. We voelden ons niet meer veilig in Afghanistan en zijn gevlucht. Daar...
CIP+

Christenen moeten geïnteresseerd zijn in de Olympische spelen!

Wat jammer dat sommige christenen bij de Olympische spelen alleen maar zaken als ‘sportverdwazing’ kunnen denken en er het mooie niet van kunnen inzien. Andere christenen kunnen zich oprecht verheugen over jonge mensen die jarenlang enorm geknokt hebben om een mooi resultaat te behalen, en daar ook in slagen (of niet…). Je kunt veel van ze leren als het gaat om je keihard inzetten voor een bepaalde zaak. Die critici die ik net noemde, zijn ook vaak de christenen die graag 1 Timotheüs 4:8 citeren: ‘de oefe...

Ds. E. van Wijk aanvaardt beroep hervormd Sprang

De hervormde gemeente in Sprang (foto) verwelkomt ds. E. van Wijk als dominee. Omdat ds. L. Plug vorig jaar aan de slag ging in Barneveld was de gemeente in Noord-Brabant op zoek naar een predikant. Van Wijk staat sinds 2013 op de kansel in Hei- en Boeicop, zijn eerste gemeente. Ook de gereformeerde kerk (PKN) te Arnemuiden begroet een nieuwe gemeentepredikant. Ds. W. F. van de Woestijne heeft het beroep uit Zeeland aanvaard. De kerkelijke gemeente is vacant sinds ds. C. Bijman in 2014 met emeritaat ging. Van de Woest...

Andries Knevel maakt programma over vrouwen die geloof in God combineren met wetenschap

In november 2017 ging Andries Knevel met pensioen. Twee weken later ging hij weer voor twee dagen in de week aan de slag bij de Evangelische Omroep. Dat vertelt hij in EO Visie. Zijn hart blijft kloppen voor televisie. In de programma's waar hij momenteel mee bezig is, zoals De Kapel en Andries TV wil hij "iets van God te laten zien en mensen enthousiast te maken voor Hem. Dat is zo mooi om te doen." "Vorige week hebben we nieuwe afleveringen opgenomen van Andries TV. Ik reed daarna klapwiekend van enthousiasme naar huis." Andries...