NGK CGK GKv

Gereformeerde kerken komen met één loket voor conflict in de kerk

16-11-2017 door Jeffrey Schipper

Vanaf deze week is er voor vrijgemaakt-, christelijk- en Nederlands-gereformeerden één loket waar ze bij een conflict kunnen aankloppen, laat het Nederlands Dagblad weten.

De interkerkelijke commissie uit ten minste twaalf deskundigen – uit elk kerkverband vier. Komt er een hulpvraag uit de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, dan ligt het voor de hand dat ook een christelijk- of Nederlands-gereformeerde wordt ingezet. Kerkelijke verbreding helpt volgens de initiatiefnemers om de onafhankelijkheid en deskundigheid beter te waarborgen.

Intussen blijft het formele kerkelijke rechtssysteem in de drie kerken bestaan. Het blijft dus gewoon mogelijk een bezwaar tegen een kerkenraad in te dienen bij de classis, die zich daar dan over buigt.

De christelijke nieuwsbrief die je ook echt leest!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over Gereformeerde kerken komen met één loket voor conflict in de kerk
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!