homohuwelijk

'PKN zou onderscheid tussen homo- en heterohuwelijk moeten schrappen'

16-11-2017 door Trouw

Tijdens een synodevergadering van de Protestantse Kerk in Nederland gaat men in gesprek over de vraag of de zegening van homorelaties kerkordelijk gelijkgeschakeld moet worden met de inzegening van een huwelijk. LHBT-predikant Wielie Elhorst pleit in Trouw voor het afschaffen van onderscheid tussen homo- en heterohuwelijk.

De huwelijksordinantie maakt onderscheid tussen het huwelijk van personen van ongelijk geslacht en andere levensverbintenissen. Eerstgenoemde groep komt in aanmerking voor een 'inzegening', terwijl de tweede groep genoegen moet nemen met een 'zegening'. Elhorst vraagt zich af: "Blijf ik een predikant van deze kerk in vollen rechte, mijn leven lang al toegewijd aan de missie van de kerk om de goede boodschap van Jezus te verkondigen en te praktiseren, die tegelijkertijd zijn potentiële relatie tweederangs ziet geformuleerd?"

Elhorst prijst de PKN voor de ruimte die er binnen de kerk is voor LHBT-personen. "Maar de synode moet weten welke verantwoordelijkheid zij zich op haar hals haalt met het handhaven van de huidige formulering, ook al is het onderscheid al weggepoetst in nagenoeg eendere liturgieën in het Dienstboek van de kerk. Mensen kunnen alleen heilzaam en 'heelzaam' leven als zij kunnen rekenen op werkelijke en onvoorwaardelijke acceptatie van wie zij zijn."

Op 16 en 17 november komt de generale synode van de PKN bij elkaar. Bekijk hier de onderwerpen die dan aan de orde zullen komen.

Lees hier het volledige commentaar van Wielie Elhorst.

De christelijke nieuwsbrief die je ook echt leest!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over 'PKN zou onderscheid tussen homo- en heterohuwelijk moeten schrappen'
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!