ds. J. J. van Eckeveld
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

14 november 2017 door Jeffrey Schipper

Kerkruzie Kruiningen: Synodepreses GerGem keurt handelwijze ds. Bredeweg af

“Het is diep treurig dat de gereformeerde gemeente in Kruiningen in grote verwarring verkeert. De duivel heeft hier alleen maar baat bij,” zegt ds. J. J. van Eckeveld, synodepreses van de Gereformeerde Gemeenten tegenover CIP.nl in een reactie op het feit dat ds. G. Bredeweg vanwege een kerkelijk conflict het landelijke kerkverband heeft verlaten en in Kruiningen een ‘vrije gemeente’ start. Van Eckeveld keurt de handelwijze van ds. Bredeweg af.

Van Eckeveld benadrukt dat hij inhoudelijk niet op de kwestie in kan gaan. “Dit is een uitsluitend lokale kwestie.” Een speciale commissie van de overkoepelende classis Goes heeft over de kwestie een rapport opgesteld. Woensdag vergadert de classis opnieuw over de kwestie. Na afloop van die vergadering volgen wellicht mededelingen. “Dat neemt niet weg dat het niet is goed te keuren dat iemand (ds. Bredeweg, red.) op deze manier de Gereformeerde Gemeenten verlaat en een vrije gemeente wil stichten. Het mag duidelijk zijn dat dit niet de juiste weg is.”

In Kruiningen wijst er veel op, dat het conflict is geëscaleerd door botsingen van persoonlijkheden. De kerkleer lijkt niet of nauwelijks een rol te spelen. Als voorzitter van de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten is Van Eckeveld direct betrokken bij de opleiding tot predikant van de Gereformeerde Gemeenten. “Laat duidelijk zijn dat er tijdens het beoordelen van mogelijke predikanten altijd uitgebreide informatie wordt gevraagd over degenen die door het curatorium worden onderzocht, ook over de persoonlijkheidsstructuur van desbetreffende personen.”

“Laten we deze kwestie in gebed voor de Heere neerleggen en er vooral niet met ‘Jan en alleman’ over praten,” roept de predikant uit Zeist op. “Daar heeft alleen de duivel baat bij. Het is verschrikkelijk en diepdroevig dat een grote groep mensen nu in grote verwarring verkeert. En welk beeld geeft de kerk hier aan de wereld? Het ergste is, dat de naam des Heeren door dit alles gelasterd wordt.”

Lees ook: Wat christenen kunnen leren van de kerkruzie in Kruiningen en Familie Jansen opnieuw naar de rechter vanwege 'lasterlijke leugens' ds. Bredeweg.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Bekijk onze abonnementen.