Studiedag over de urgentie van theologie in pastoraat en zielzorg

15-11-2017 door Boekencentrum

Op 10 januari 2018 organiseert het Herman Bavinck Center for Reformed and Evangelical Theology aan de VU een symposium met onder meer Kees (foto) en Margriet van der Kooi over de urgentie van theologie in pastoraat en zielzorg.

Geestelijke verzorging, pastorale gespreksvoering, coaching, zielzorg: het zijn woorden voor begeleiding van mensen bij levensvragen. Over de rol van theologie in die begeleiding gaat het op deze studiedag, die gehouden wordt naar aanleiding van het nieuwe boek van Kees en Margriet van der Kooi, Goed gereedschap is het halve werk.

In dit boek worden verhalen van pastorale ontmoetingen gecombineerd met een inhoudelijke theologische reflectie. Wat is de sturende rol van theologie, van eigen overtuiging? Wat betekent professionaliteit in geestelijke verzorging en wat is de rol van theologie en religieuze tradities? Waar en door wie worden de competenties en bevoegdheden geborgd?

Het zijn vragen die op het veld van geestelijke verzorging/zielzorg al een tijd lang in discussie zijn en waarover de meningen verdeeld zijn. Deze studiedag is ervoor bedoeld om verschillende stemmen op dit veld met elkaar in gesprek te brengen en zo de gedachtevorming te stimuleren.

De christelijke nieuwsbrief die je ook echt leest!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over Studiedag over de urgentie van theologie in pastoraat en zielzorg
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!