WhatsApp

Dagelijks leven

14 november 2017 door Wim van den Bosch, Driestar

Online pesten: negen tips voor ouders

Ieder jaar word je er weer door opgeschrikt. Verschrikkelijke berichten in het nieuws van jongelui die een eind maken aan hun eigen leven. Vaak hebben deze jongelui een verleden waarin ze (online) werden gepest.

Driestar hogeschool leidt – al sinds 1944 – leraren op die met hart en ziel een bijdrage leveren aan het christelijk onderwijs.

Over het aantal gepeste kinderen lopen de meningen uiteen. Dat kinderen hier vaak levenslang emotionele schade door oplopen, is duidelijk. Terecht dus dat hier aandacht voor wordt gevraagd in de Week tegen het Pesten (18 t/m 22 september).

Online pesten heeft een grotere impact 
De focus ligt dit jaar op het online pesten, ook wel cyberpesten genoemd. Dit is zeer terecht, omdat de gevolgen voor het slachtoffer ingrijpender kunnen zijn, dan bij pesten in de ‘gewone’ wereld. Kinderen en jongeren die worden gepest op school, zijn thuis een poosje veilig. Online pesten gaat echter altijd en overal door. Verder is het mogelijk om online anoniem te pesten, waardoor de drempel om dit te doen erg laag kan zijn. Dit zorgt voor een groter gevoel van onveiligheid bij het slachtoffer, omdat deze niet weet waar het gevaar vandaan komt.
 
Bekende vormen van online pesten zijn het buitensluiten uit de WhatsApp groep, het uitschelden via sociale media, het maken van een nep-account op sociale media met nare foto's en uitspraken, enzovoort. Een toenemend probleem is ook het doorsturen van (bijna) naaktfoto's die in vertrouwen met elkaar zijn gedeeld. Dit laatste wordt sexting genoemd.

Het delen van erotisch materiaal is natuurlijk grensoverschrijdend. Voor dit artikel voert het te ver om er dieper op in te gaan. Graag verwijzen we daarom naar www.helpwanted.nl. Op deze site staan heel bruikbare tips voor scholen, ouders en jongeren.

Neem bij vermoedens van pesten zo spoedig mogelijk contact op met de leerkracht of mentor van je kind.

School en ouders moeten samenwerken
Het gebruik van (sociale) media biedt veel voordelen, maar bovenstaande voorbeelden laten ook duidelijk belangrijke nadelen zien. We moeten onze kinderen niet te snel en te makkelijk de ruimte geven op dit terrein. Een kritische, maar constructieve benadering is nodig.
 
Onderzoek laat zien dat pesten alleen effectief kan worden aangepakt, als school en ouders met elkaar samenwerken. Kinderen die gepest worden, vertellen dit doorgaans het liefst thuis. Het is dus van belang dat ouders bij een dergelijk signaal contact opnemen met school en dat school signalen van ouders serieus nemen.

Tips om pesten te voorkomen
Graag geven we een aantal tips voor ouders om het pesten te voorkomen en in voorkomende gevallen op te lossen.

  1. Denk goed na over het moment waarop je kind gebruik gaat maken van internet en welke mogelijkheden dan gebruikt worden. Niet alles wat kan, hoeft ook (direct). Ook is hierin een Bijbelse waarde als matigheid van groot belang.
  2. Toon interesse in het online gedrag van je kind. Vraag wat hij doet en met wie hij omgaat.
  3. Bespreek met je kind de risico's van het gebruik van sociale media. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.
  4. Vraag regelmatig of je kind op internet nare ervaringen heeft gehad. Spreek ook af dat hij/zij nare ervaringen met je deelt.
  5. Leer je kind dat de zaken die hij deelt en de manier waarop hij zijn berichten formuleert, iets doet met de ontvanger. Vaak begint een online meningsverschil bij een onbedoeld verkeerd geformuleerde zin.
  6. Wees alert op signalen van pesten bij je kind. Bij pesten gaat het om structureel terugkomend onacceptabel gedrag.
  7. Neem bij vermoedens van pesten zo spoedig mogelijk contact op met de leerkracht of mentor van je kind. Hoe eerder pesten wordt aangepakt, hoe groter de kans op succes.
  8. Neem de school altijd serieus als deze je benadert met de vervelende boodschap dat je kind mogelijk tot de pesters hoort. Ook als je dit van je kind niet kunt voorstellen, is het zaak om dit heel serieus te nemen.
  9. Stem samen met de school af wat er verder gaat gebeuren. Betrek je kind hierbij, zodat deze weet wat er wanneer gedaan wordt. 

Opvoedhandreikingen
Graag brengen we ook de opvoedhandreikingen onder de aandacht die zijn ontwikkeld door het lectoraat Nieuwe media in vorming en onderwijs. Hierin zijn veel praktische tips te vinden voor het begeleiden van je kind/tiener in het omgaan met nieuwe media.

Helaas blijkt dat kinderen op christelijke scholen niet veel verschillen van hun leeftijdgenootjes op seculiere scholen. Ze zijn zondig geboren en geneigd tot het kwade. Ook in hun omgang met anderen. Belangrijker dan alle praktische tips is om onze kinderen te leren zich dienstbaar op te stellen naar de naaste en de ander uitnemender te achten dan zichzelf.

Welk voorbeeld geven wijzelf onze kinderen als het gaat om dienaarschap? Kunnen onze kinderen jaloers worden op onze manier van leven, of staat ook bij ons zelfhandhaving ten koste van de ander hoog in het vaandel? Als door genade de liefde van Christus ons en onze kinderen dringt, dan krijgen we ook liefde voor onze naaste.

Deze blog verscheen eerder in De Saambinder. Klik hier voor boeken voor het begeleiden van je kind/tiener in het omgaan met nieuwe media.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher