God en Jezus krijgen hoofdletter in Nieuwe Bijbelvertaling

10-11-2017 door NBG

Het NBG werkt aan de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004. De hoofdletters van voornaamwoorden als 'Hij' en 'Zijn' keren weer terug in de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) als het gaat om God, Jezus en de Heilige Geest. 

Duizenden betrokken lezers hebben in de afgelopen jaren hun suggesties kenbaar gemaakt. Die worden nu gebruikt om de NBV te verrijken. Vandaag maakt het NBG bekend hoe de revisie wordt aangepakt, tijdens een symposium in Houten.

Enkele belangrijke speerpunten van de revisie zijn: het versterken van de consistentie en het toetsen van vertaalkeuzes die volgens lezers te veel invulling met zich meebrengen. Een voorbeeld van dat laatste is te zien in Genesis 1:2. In de huidige NBV staat: ‘De aarde was nog woest en doods’. ‘Nog’ geeft hier volgens veel lezers te veel invulling. In de gereviseerde tekst is er daarom voor gekozen om dit woordje weg te laten.

Verder worden in de gereviseerde NBV ‘eerbiedskapitalen’ ingevoerd: hoofdletters in persoonlijke voornaamwoorden die verwijzen naar God, Jezus en de heilige Geest. Het is gebleken dat heel veel lezers het ontbreken van zulke hoofdletters als een groot gemis ervaren. Daarnaast zien we dat het gebruik van deze hoofdletters in het Nederlands de norm is gebleven. Om die redenen worden ze in de gereviseerde NBV opgenomen.

"De Nieuwe Bijbelvertaling is al jaren een veelgebruikte en zeer geliefde vertaling in het Nederlandse taalgebied. Vorig jaar nog werd de NBV verkozen tot het belangrijkste boek van Nederland. En met ruim 1,5 miljoen verkochte exemplaren is het een toonaangevende vertaling in kerkelijke en culturele kring," zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf.

De christelijke nieuwsbrief die je ook echt leest!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over God en Jezus krijgen hoofdletter in Nieuwe Bijbelvertaling
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!