Bruiloft

'Kerk moet terughoudend omgaan met trouwvieringen'

10-11-2017 door Reformatorisch Dagblad

Rond huwelijken zijn het burgerlijk recht en het kerkordelijk recht van veel kerken behoorlijk uiteen gaan lopen, stelt mr. Willemien L. Riezebos-Tessemaker in het Reformatorisch Dagblad.

"In de kerkorde van de PKN wordt onderscheid gemaakt tussen het 'zegenen' en het 'inzegenen' van een relatie," schrijft de promovenda. Het inzegenen is kerkordelijk voorbehouden aan een huwelijk tussen man en vrouw. Voor andere relaties is een liturgische zegening mogelijk," schrijft de promovenda. In het Burgerlijk Wetboek is nauwelijks sprake van onderscheid tussen een huwelijk en een geregistreerd partnerschap. Zowel bij een huwelijk als bij een geregistreerd partnerschap gaat het om een verandering van de burgerlijke staat en spreken we dus van een publieke verbintenis."

"Het burgerlijk recht en het kerkordelijk recht van veel kerken, ook dat van de PKN, zijn daarmee behoorlijk uiteen gaan lopen," constateert de auteur. Ze benadrukt dat kerken een eigen definitie kunnen hanteren over wat volgens hen een kerkelijk huwelijk is. "Hoewel het onderscheid tussen zegenen en inzegenen mijns inziens gekunsteld is, moet er met een trouwviering in de kerk terughoudend worden omgegaan."

Lees hier het volledige commentaar in het Reformatorisch Dagblad.

De christelijke nieuwsbrief die je ook echt leest!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over 'Kerk moet terughoudend omgaan met trouwvieringen'
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!