Piet Vergunst

God

10 november 2017 door Piet Vergunst, De Waarheidsvriend

Piet Vergunst over de GTU: Verdeeldheid maakt gereformeerde christenen kwetsbaar

"Het was de bedoeling dat de Nederlandse kerkelijke wereld één afkorting rijker zou worden: GTU, Gereformeerde Theologische Universiteit. Maar, na jaren van intensieve voorbereiding komt de GTU er niet. Het is een teleurstellende uitkomst voor degenen die zich hiervoor jarenlang inzetten. Hoe ga je om met je kerkelijke naaste?," vraagt Piet Vergunst zich af in De Waarheidsvriend.

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

"Waar gaat het om? Het was de bedoeling dat de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), de Theologische Universiteit Kampen van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding in Apeldoorn samen zouden gaan werken in een nieuwe orthodox-gereformeerde instelling. In de vroege zomer van 2015 gaf de synode van de CGK aan dat er daartoe wel een inleidende tekst over het omgaan met de Heilige Schrift geschreven moet worden en noemde ze het als noodzakelijke voorwaarde dat de Gereformeerde Bond en/of het hersteld hervormd seminarie ‘met inachtneming van hun mogelijkheden een substantiële bijdrage leveren’ aan de GTU.

Een feit is dat na 33 langdurige vergaderingen in november 2016 het rapport ‘Samen verder, in Zijn dienst’ gereed was, 166 pagina’s dik. Niemand weet hoeveel uren er vergaderd is, hoeveel gemotiveerde vrijwilligers in werkgroepen deelnamen, hoeveel kilometers er gereden zijn, hoeveel koffie er gedronken is. Naar de mening van de regiegroep kon ‘Samen verder, in Zijn dienst’ de toets van veel kritiek doorstaan. Het is niet ongepast de vraag te stellen of dit rapport écht besproken is of dat een gebrek aan onderling kerkelijk vertrouwen het rapport geen echte kans gegeven heeft.

Louter vanwege de aanvaarding van de vrouw in het ambt in de afgelopen zomer door de GKv kun je daarom het GTU-proces niet beëindigen.

Besluit uitleggen
De vraag moet gesteld worden wat de CGK tot dit besluit gebracht heeft. Immers, uit de boezem van deze kerken en van de Apeldoornse universiteit komt het plan voor de GTU. Het waren de jaren dat er in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) niet meer vrijblijvend over vrouw en ambt gesproken werd, terwijl de Nederlands Gereformeerde Kerken de vrouw in het ambt al kende. Louter vanwege de aanvaarding van de vrouw in het ambt in de afgelopen zomer door de GKv kun je daarom het GTU-proces niet beëindigen.

In Apeldoorn werd echter beseft dat de eisen van de overheid, de visitaties ten aanzien van het wetenschappelijke onderzoek en de werkdruk voor de hoogleraren de continuïteit van de TUA erg kwetsbaar maakten. Hier werd daarom vier jaar geleden ‘een droom’ gedeeld en werden door de toenmalige rector dr. G. C. den Hertog en door het curatorium andere partners benaderd om mee te doen. Wie nu afhaakt, heeft aan de partners en aan christelijk Nederland daarom wat uit te leggen. Het is echt te weinig – of is het typerend? –als de huidige rector, prof. H. J. Selderhuis, tegen het ND zegt het land in te gaan ‘om het besluit van zijn synode uit te leggen aan christelijke gereformeerde kerkleden’. Zijn die kerkleden de enigen die dit proces niet begrijpen? Nee, de andere partners in de GTU hebben meer dan recht op een eerlijke en transparante uitleg. Je durft nauwelijks te denken dat een partner als de Gereformeerde Bond gevraagd is mee te doen om de aandacht af te leiden van interne meningsverschillen.

Waarheid, eenheid, liefde
De voorzitter van de Gereformeerde Bond, ds. A.J. Mensink, sprak op 25 januari jl. de synode van de CGK aan met ‘Geliefde broeders’. Zo’n aanhef geeft ruimte om elkaar vragen te stellen, ook als het scherpe vragen zijn. Paulus (Ef.4) leert ons dat waarheid, eenheid en liefde niet te scheiden zijn. In die toespraak zei ds. Mensink dat je ‘gezond gereformeerd bent in het spanningsveld van waarheid en eenheid’. Hij stelde de vraag of we geloven dat het gereformeerd belijden de vragen van de 21e eeuw aankan, of ‘u een eenduidige visie hebt op gereformeerde theologiebeoefening’. ‘Mijn grootste zorg is niet of u het met ándere kerken en partners eens kunt worden over een GTU, maar of u het met elkaar eens kunt worden.’

Substantieel
Geen enkel christelijk gereformeerd gremium heeft de Gereformeerde Bond in de voorbije jaren uitgelegd waarop concreet gerekend wordt als gevraagd is om een ‘substantiële bijdrage’. Toch niet dat voorbijgezien wordt aan onze roeping in de kerk waartoe we behoren? In zijn toespraak zei ds. Mensink dat ‘de inspanning voor een bond met zeer beperkte mankracht en middelen bij tijden onverantwoordelijk hoog is geweest’. In dit licht stelt de constatering in het besluit van de CGK-synode dat er door de Gereformeerde Bond geen substantiële bijdrage geleverd is teleur.

De positie van gereformeerde christenen in de marge van de maatschappij betekent dat verdeeldheid en versnippering ons kwetsbaarder dan ooit maken. Die komen we alleen te boven in een geloof dat leeft in het Woord van God, dat het van Hem verwacht, dat beseft dat de inhoud van de gereformeerde belijdenis de vragen van onze tijd en cultuur aankan."

Piet Vergunst is hoofdredacteur van De Waarheidsvriend. Hier is zijn volledige commentaar te lezen en klik hier om De Waarheidsvriend te ontvangen.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher