Piet Vergunst

God

10 november 2017 door Piet Vergunst, De Waarheidsvriend

Piet Vergunst over de GTU: Verdeeldheid maakt gereformeerde christenen kwetsbaar

"Het was de bedoeling dat de Nederlandse kerkelijke wereld één afkorting rijker zou worden: GTU, Gereformeerde Theologische Universiteit. Maar, na jaren van intensieve voorbereiding komt de GTU er niet. Het is een teleurstellende uitkomst voor degenen die zich hiervoor jarenlang inzetten. Hoe ga je om met je kerkelijke naaste?," vraagt Piet Vergunst zich af in De Waarheidsvriend.

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

"Waar gaat het om? Het was de bedoeling dat de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), de Theologische Universiteit Kampen van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding in Apeldoorn samen zouden gaan werken in een nieuwe orthodox-gereformeerde instelling. In de vroege zomer van 2015 gaf de synode van de CGK aan dat er daartoe wel een inleidende tekst over het omgaan met de Heilige Schrift geschreven moet worden en noemde ze het als noodzakelijke voorwaarde dat de Gereformeerde Bond en/of het hersteld hervormd seminarie ‘met inachtneming van hun mogelijkheden een substantiële bijdrage leveren’ aan de GTU.

Een feit is dat na 33 langdurige vergaderingen in november 2016 het rapport ‘Samen verder, in Zijn dienst’ gereed was, 166 pagina’s dik. Niemand weet hoeveel uren er vergaderd is, hoeveel gemotiveerde vrijwilligers in werkgroepen deelnamen, hoeveel kilometers er gereden zijn, hoeveel koffie er gedronken is. Naar de mening van de regiegroep kon ‘Samen verder, in Zijn dienst’ de toets van veel kritiek doorstaan. Het is niet ongepast de vraag te stellen of dit rapport écht besproken is of dat een gebrek aan onderling kerkelijk vertrouwen het rapport geen echte kans gegeven heeft.

Louter vanwege de aanvaarding van de vrouw in het ambt in de afgelopen zomer door de GKv kun je daarom het GTU-proces niet beëindigen.

Besluit uitleggen
De vraag moet gesteld worden wat de CGK tot dit besluit gebracht heeft. Immers, uit de boezem van deze kerken en van de Apeldoornse universiteit komt het plan voor de GTU. Het waren de jaren dat er in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) niet meer vrijblijvend over vrouw en ambt gesproken werd, terwijl de Nederlands Gereformeerde Kerken de vrouw in het ambt al kende. Louter vanwege de aanvaarding van de vrouw in het ambt in de afgelopen zomer door de GKv kun je daarom het GTU-proces niet beëindigen.

In Apeldoorn werd echter beseft dat de eisen van de overheid, de visitaties ten aanzien van het wetenschappelijke onderzoek en de werkdruk voor de hoogleraren de continuïteit van de TUA erg kwetsbaar maakten. Hier werd daarom vier jaar geleden ‘een droom’ gedeeld en werden door de toenmalige rector dr. G. C. den Hertog en door het curatorium andere partners benaderd om mee te doen. Wie nu afhaakt, heeft aan de partners en aan christelijk Nederland daarom wat uit te leggen. Het is echt te weinig – of is het typerend? –als de huidige rector, prof. H. J. Selderhuis, tegen het ND zegt het land in te gaan ‘om het besluit van zijn synode uit te leggen aan christelijke gereformeerde kerkleden’. Zijn die kerkleden de enigen die dit proces niet begrijpen? Nee, de andere partners in de GTU hebben meer dan recht op een eerlijke en transparante uitleg. Je durft nauwelijks te denken dat een partner als de Gereformeerde Bond gevraagd is mee te doen om de aandacht af te leiden van interne meningsverschillen.

Waarheid, eenheid, liefde
De voorzitter van de Gereformeerde Bond, ds. A.J. Mensink, sprak op 25 januari jl. de synode van de CGK aan met ‘Geliefde broeders’. Zo’n aanhef geeft ruimte om elkaar vragen te stellen, ook als het scherpe vragen zijn. Paulus (Ef.4) leert ons dat waarheid, eenheid en liefde niet te scheiden zijn. In die toespraak zei ds. Mensink dat je ‘gezond gereformeerd bent in het spanningsveld van waarheid en eenheid’. Hij stelde de vraag of we geloven dat het gereformeerd belijden de vragen van de 21e eeuw aankan, of ‘u een eenduidige visie hebt op gereformeerde theologiebeoefening’. ‘Mijn grootste zorg is niet of u het met ándere kerken en partners eens kunt worden over een GTU, maar of u het met elkaar eens kunt worden.’

Substantieel
Geen enkel christelijk gereformeerd gremium heeft de Gereformeerde Bond in de voorbije jaren uitgelegd waarop concreet gerekend wordt als gevraagd is om een ‘substantiële bijdrage’. Toch niet dat voorbijgezien wordt aan onze roeping in de kerk waartoe we behoren? In zijn toespraak zei ds. Mensink dat ‘de inspanning voor een bond met zeer beperkte mankracht en middelen bij tijden onverantwoordelijk hoog is geweest’. In dit licht stelt de constatering in het besluit van de CGK-synode dat er door de Gereformeerde Bond geen substantiële bijdrage geleverd is teleur.

De positie van gereformeerde christenen in de marge van de maatschappij betekent dat verdeeldheid en versnippering ons kwetsbaarder dan ooit maken. Die komen we alleen te boven in een geloof dat leeft in het Woord van God, dat het van Hem verwacht, dat beseft dat de inhoud van de gereformeerde belijdenis de vragen van onze tijd en cultuur aankan."

Piet Vergunst is hoofdredacteur van De Waarheidsvriend. Hier is zijn volledige commentaar te lezen en klik hier om De Waarheidsvriend te ontvangen.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen

Dr. C. A. van der Sluijs waarschuwt voor een activistisch geloofsleven

'Sinds enige maanden probeer ik ‘s morgens een tijd van bezinning te houden. Een kwartier bidden en een kwartier Bijbellezen. Dat kwartier Bijbellezen gaat wel, maar met bidden loop ik tegen een probleem aan: mijn hoofd zit altijd erg vol met gedachten. Zodra ik de stilte zoek, gaan mijn hersenen in de overdrive. Ik kan amper een hele zin bidden zonder af te dwalen met mijn gedachten,' vertelt een vragensteller op de website van Refoweb. "jij neemt jezelf te serieus. Alsof het van jou afhangt," maakt dr. C. A. van der Sluijs d...

Waarom SGP en ChristenUnie tegen de donorwet stemden

Een meerderheid van de Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met de nieuwe donorwet van D66-Kamerlid Pia Dijkstra. Dat betekent dat alle volwassen Nederlanders voortaan automatisch orgaandonor zijn, tenzij hij of zij expliciet aangeeft dat niet te willen. In de Eerste Kamer stemden onder andere SGP en ChristenUnie. Onlangs legden senatoren Diederik van Dijk (SGP) en Roel Kuiper (ChristenUnie) uit waarom. Uitleg SGP'er Diederik van DijkDe bijdrage van Diederik van Dijk is te lezen op de website van de SGP. "Er is een tijd geweest dat...
CIP+

Albert verklaarde de biddende Martin Koornstra voor gek - en kan nu weer lopen

“Het was een wonderlijke zaterdag.” Albert Bos is nog altijd onder de indruk van wat hem op Urk is overkomen. En wat hem is overkomen kunnen we allemaal zien in dit filmpje. In het inmiddels veelbesproken filmpje dat op social media vaak werd bekeken en gedeeld zou te zien zijn dat hij wonderbaarlijk werd genezen van pijn in z’n been. Er werd triomfantelijk met krukken gezwaaid vanwege de gebedsgenezing. Mensen juichten van blijdschap. CIP.nl sprak maandagmiddag met Albert en zijn vrouw Carla. Wat is er precies gebeur...
CIP+

"De Bijbel zegt niets zegt over duurzame relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht"

Homoseksueel. Je mag het wel zijn, maar niet in de praktijk brengen, is een veelvoorkomende opvatting in christelijk Nederland. Is dat terecht? Wat zegt de Bijbel daarover? Is homoseksualiteit inderdaad een gruwel in de ogen van God? In de tweede video beantwoordt John Lapré dit soort vragen, naar aanleiding van zijn boek De veilige kerk, in gesprek met Rik Bokelman. Hoe wordt er doorgaans gereageerd op een coming out? “Je ziet over het algemeen dat daar redelijk goed mee om wordt gegaan, maar dat het wat moeilijke...

Israël zal leven!

Onlangs las ik dat het aantal Joodse mensen in Israël dat gelooft in de Heere Jezus, de Messias, inmiddels wordt geschat op rond de 30.000. Het zijn niet alleen de immigranten waardoor dat aantal stijgt, maar ook doordat mensen in Israël tot geloof komen. God werkt. Het zijn de ritselingen, die zullen uitlopen op Romeinen 11:26 – ‘En zo zal heel Israel zalig worden’. De profeet Ezechiël schrijft daar zo prachtig over in hoofdstuk 37. Ik ben er vast van overtuigd dat hij hier verwijst naar gebeurtenissen die zullen...

Valentijnsdag: Kees van der Staaij vertelt waarom liefde en trouw zo mooi zijn

SGP-leider Kees van der Staaij vertelt waarom liefde en trouw in zijn ogen zo mooi zijn. Onderstaande boodschap klinkt op deze Valentijnsdag in spotjes op de radio. Deze boodschap klinkt vanmorgen in spotjes op de radio. Vertel vandaag ook waarom liefde & trouw zo mooi zijn! #ikgavoortrouw pic.twitter.com/RalWI6ezEb — Kees van der Staaij (@keesvdstaaij) February 14, 2018

Waarom God Zijn volk de opdracht gaf om de sabbat te houden

"In Deuteronomium 5:15 wordt de reden gegeven waarom God Zijn volk gebiedt de sabbat (rustdag) te houden, namelijk: omdat de Heere Zijn slavenvolk uit Egypte bevrijd heeft. Ik zie de link, de reden, niet in. Kunt u deze relatie met ons duidelijk maken?," aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl. Kandidaat G. K. Terreehorst geeft antwoord."Het rusten op de sabbat is een gebod van de HEERE," antwoordt de hersteld hervormde kandidaat uit Apeldoorn. "Elke Israëliet moet zich daaraan houden. Men moch...
CIP+

Refoweb-boys: "De reformatorische gezindte is volwassen geworden"

“We zien steeds minder oppervlakkige vragen over tv-kijken of een hoed dragen. De reformatorische gezindte is volwassen geworden,” zegt Gert Janssen. Samen met Henk Aalbers is hij initiatiefnemer van Refoweb.nl. Daar kunnen mensen, binnen en buiten de reformatorische gezindte met bijna al hun vragen terecht. CIP.nl zocht het duo op. “Het zou mooi zijn dat er een moment komt dat we onszelf kunnen opheffen.” Wat begon met een chatbox is uitgegroeid tot een vragenrubriek met een enorm archief. Ook is...

Baby Lisa genas van een ernstige huidaandoening

Baby Lisa wordt geboren met een ernstige huidaandoening, Collodion. Artsen zijn verbaasd dat de huid van baby Lisa binnen no-time geneest, schrijft Xpedition Glory. Bekijk het indrukwekkende verhaal van moeder Kim. Bekijk de video en klik hier voor meer fragmenten van Xpedition Glory:

Tommie Christiaan speelt Jezus in The Passion 2018

Tommie Christiaan en Glennis Grace vervullen dit jaar de rollen van Jezus en Maria in de achtste editie van The Passion. Het muzikale paas-evenement vindt op donderdag 29 maart plaats in de Bijlmer. Zanger Jeangu Macrooy en rapper Brainpower (Gertjan Mulder) vertolken de rollen van de discipelen Judas en Petrus. Bert van Leeuwen zal verslag doen van de processie. Tommie Christiaan speelt Jezus. Deze namen werden gisteren onthuld door fans van The Passion via een livestream op Facebook. Bij Jinek werd bekendgemaakt dat Arjan Ede...
CIP+

Moeten we nou vóór of tegen de mogelijk nieuwe Donorwet zijn?

Dezer dagen hebben we het allemaal weer over orgaandonors omdat de initiatiefwet van D66 voor een actief donorregistratiesysteem (ADR), die in september 2016 was aangenomen door de Tweede Kamer. Aanstaande dinsdag wordt het wetsvoorstel in stemming gebracht in de Eerste Kamer. Wat moeten we hopen dat er uitkomt? Moeten de christelijke partijen bij voorbaat tegen zijn omdat het wetsvoorstel van D66 kwam? Of moeten zij het op zijn eigen merites beoordelen? Eerlijk gezegd ben ik nogal geschokt door allerlei gevoelsmatige argum...

SGP en ChristenUnie opnieuw bezorgd over positie eenverdieners

Eenverdieners zijn de laatste jaren relatief flink meer belasting gaan betalen. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) loopt hun belastingdruk komende tijd waarschijnlijk alleen maar verder op, terwijl die voor tweeverdieners is gedaald. Politiek leiders Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Kees van der Staaij (SGP) uiten hun bezorgdheid. -De meeste eenverdieners stemmen geen SGP, maar VVD-Er zijn net zoveel eenverdieners die D66 stemmen als SGP-In totaal zijn eenverdieners goed voor 20 zetels-Onder SGP stemmers is maar 20% eenverdiener...
Vakanties
Hier adverteren?

Lastercampagne tegen Messiaans-Joodse christenen in Israël

Stenen gooien, lastercampagnes in de media, chantage. Ultra-orthodoxe joden doen er alles aan om een ontmoetingscentrum van Messias-belijdende joden in Dimona, Israël, opnieuw te laten sluiten. Het centrum is net weer geopend en dat levert weer nieuwe protesten op, meldt Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK). Het centrum is een ontmoetingsplaats voor joden die in Jezus geloven. Ze drinken en koffie en thee en voeren gesprekken met elkaar. Vorig jaar werd de ontmoetingsplek kortdurend gesloten, na protesten van ultra-or...
CIP+

Mirjam van der Vegt over haar burn-out: “Op de bodem van mijn bestaan ontstond mijn leven”

Ze werkte als journalist, had een boek geschreven en was moeder geworden. Ze leidde een succesvol leven. Maar toen liet haar lichaam het afweten. In deze videoserie spreekt Rik Bokelman met trainer en schrijfster Mirjam van der Vegt over stilte. In het eerste deel vertelt ze over haar burn-out. “Mijn lijf zei: ik doe niet meer mee.”   “Ik had een bruisend levend, ik werkte als journalist bij actualiteitenrubrieken en leidde een vrijwilligersgroep in de wijk waar ik woonde. Ik was een boek aan het schrijven en was m...

Ds. J. J. ten Brinke aan de slag in hervormd Oud-Beijerland

De hervormde gemeente in Oud-Beijerland verwelkomt binnenkort een nieuwe predikant. Ds. J. J. ten Brinke heeft het beroep aanvaard. De kerkenraad zocht een opvolger voor de vorig jaar naar Polsbroek vertrokken ds. C. Boele. Ten Brinke bedankte vorig jaar voor beroepen uit Bodegraven, Giessendam-Neder-Hardinxveld en Woudenberg.

Syrische regering waarschuwt Israël voor "meer verrassingen"

Nieuwe aanvallen van Israël op doelen in Syrië kunnen rekenen op “meer verrassingen”, zo laat de Syrische regering weten, meldt het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël). Afgelopen zaterdag werd een Israelische F-16 neergeschoten na een bombardement op Iraanse doelen.Zaterdagochtend infiltreerde een Iraanse drone het Israelische luchtruim. Het onbemande vliegtuig was vanaf een Syrisch vliegveld opgestegen en werd bediend door een Iraanse eenheid in Syrië. In reactie op de schending van het...
CIP+

Prof. dr. Van Vlastuin: "We hebben geen nieuwe Maarten Luther nodig"

“Een nieuwe Reformatie is ook in onze tijd nodig. Maar er hoeft geen nieuwe Maarten Luther op te staan. God werkt niet in modellen.” Ruim 500 jaar geleden vond een bijzondere revolutie plaats: de Reformatie. In de online videocursus ‘Reformatie Nu’ laat prof. dr. W. van Vlastuin in drie videolessen zien welke blijvende betekenis de Reformatie heeft gehad voor het persoonlijk geloof van christenen en voor hun bijbelgebruik en gebedsleven. CIP.nl sprak de hersteld hervormde theoloog over Maarten Luther, goedkope gen...

Abele Reitsma is tegenstander van de nieuwe donorwet en legt uit waarom

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een nieuwe donorwet. De nieuwe norm is dat je standaard donor bent, tenzij je aangeeft dat niet te willen. Welke bezwaren zijn er op de nieuwe wet? Abele Reitsma van Stichting Bezinning Orgaandonatie geeft antwoord in het Family7-programma Uitgelicht. Bekijk het volledige gesprek en klik hier voor meer video's van Family7: