1 Korinthe

God

10 november 2017 door Metta Wierenga

Drie waardevolle lessen uit de eerste brief aan de Korinthiërs

Soms vraag je je af hoe goed aan jou te zien is dat je christen bent, dat je anders bent dan mensen die niet in Jezus geloven. In zijn brief aan de Korinthiërs leert Paulus christenen dat bekering een radicale ommekeer inhoudt. Dit is een ommekeer in denken en gedrag: als je christen bent geworden, denk en leef je anders dan vroeger. Hoe maakt Paulus deze ommekeer concreet?

Het Evangelisch College (EC) is een interkerkelijk opleidingsinstituut dat (deeltijd)opleidingen en cursussen aanbiedt op het gebied van de Bijbel, Theologie, Missionair Werk en Pastoraat.

1. Niet achter bepaalde sprekers aanlopen
Sommige voorgangers of predikanten spreken je meer aan dan andere. Maar als mensen zich loyaal verklaren aan bepaalde personen, kan er verdeeldheid ontstaan en groepjes vormen rondom een leider en voorbeeld van hun voorkeur. Blijkbaar deden de Korinthiërs dit. Zij plaatsten mensen op een voetstuk vanwege hun spreekvaardigheden en keken op anderen neer. Paulus maakt daar korte metten mee:

  • Loyaliteit aan mensen in plaats van aan Christus werkt verdeeldheid in de hand, 1:11. Verdeeldheid en afgunst zijn onverenigbaar met het geloof, 3:1-4. Het gaat om de Heer, en niet om de dienaren die die Heer verkondigen, 3:4-9. Als je één bent met Christus Jezus, hoort daar geen verdeeldheid bij.
  • Als je je laat voorstaan op een ander mens, dan vergeet je van wie je werkelijk bent: van Christus, 4:21-23. Zoals Paulus zelf in verbondenheid met Christus Jezus leeft, zo moeten de Korinthiërs dat ook doen, 4:14-19. Verbondenheid met God in Christus brengt immers onderlinge eenheid met zich mee.
Elkaar liefhebben en dienen gaat vóór bepaalde dogmatische standpunten.

Heb dus geen voorkeur voor bepaalde sprekers of leiders op grond van hun vaardigheden. Dat is leven vanuit wereldse maatstaven. Hoe dan wel?
Richt je op de inhoud van de verkondiging. Wordt Christus verkondigd? De verkondiging van redding door Christus, gestorven aan het kruis, dat is wijs in Gods ogen.

2. Liefde is meer dan kennis
Elkaar liefhebben en dienen gaat vóór bepaalde dogmatische standpunten. Doe niet altijd waar je recht op hebt, maar laat je leiden door de liefde voor anderen. Wellicht kun je hen winnen en beschermen voor Christus. Wees dan ook bereid je vrijheid op te offeren omwille van de ander. Je recht op vrijheid moet je niet opeisen ten koste van de liefde!

In zijn eigen leven heeft Paulus zelf ook afgezien van recht, uit liefde. Hij beschrijft hoe hij omgaat met zijn apostelschap: hij maakt geen gebruik van de rechten die apostelen hebben. Hij laat zijn leven slechts door één doel leiden: mensen winnen voor Christus. Dat betekent dat hij zijn eigen geld verdient en daarmee niet tot de rijken, maar tot de werkende klasse behoort, ook als mensen hem daarom zouden minachten.

3. De maaltijd van de Heer: hoe neem je daaraan deel?
Het lijkt erop dat de Korinthiërs de maaltijd van de Heer net zo beleven als maaltijden uit hun cultuur. Bij zulke maaltijden bepaalt je status waar je zit en wat je eet: hoe rijker en voornamer, hoe beter de plaats en hoe lekkerder het eten. Blijkbaar voelt de één zich beter dan de ander in de gemeenschap, terwijl allen de genade van Christus nodig hebben (10:17). Paulus' waarschuwing is:
Wie op onwaardige wijze het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt,
maakt zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer.
Onwaardig aan de maaltijd van de Heer deelnemen is status-gericht deelnemen: je status bepaalt hoe en wat je eet. En je voelt je vrij armere mensen te vernederen (11:22).

Ideeën over sociale status van vóór je bekering moet je helemaal loslaten.

Paulus veroordeelt dit sterk, want Jezus heeft zijn lichaam tot redding van iedereen gegeven (11:24), ongeacht rijkdom of status.
De Korinthische houding past dus absoluut niet bij het karakter van de maaltijd. Ideeën over sociale status van vóór je bekering moet je helemaal loslaten. Kijk met de ogen van het evangelie naar jezelf en elkaar, dat schreef Paulus al eerder (1 Kor. 1:27-29):
Wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen;
wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen;
Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen.
Door hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden.

Kortom
Geloof in Jezus Christus brengt een totale omkering met zich mee. Christenen kijken met de bril van het evangelie naar zichzelf en anderen. Paulus verwoordt deze ommekeer in denken heel krachtig in 2:16: Welnu, onze gedachten zijn die van Christus. Uit de omgang met elkaar blijkt of je vanuit het evangelie leeft en denkt.

Metta Wierenga is docent Nieuwe Testament bij het Evangelisch College. De ETS-Bijbelcursus van het Evangelisch College is een interkerkelijke Bijbelcursus die wordt aangeboden op 55 locaties in Nederland en online. Elke lesmaand behandelt de cursus één Bijbelboek uit het Oude Testament en één Bijbelboek uit het Nieuwe Testament. Onlangs ging de les Nieuwe Testament over het Bijbelboek 1 Korinthe. Klik hier voor meer informatie.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher