PKN

PKN maakt plannen voor huisgemeentes

07-11-2017 door Reformatorisch Dagblad | Nederlands Dagblad

Daar waar geen kerkelijke gemeente (meer) is, moet de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) ruimte bieden aan huisgemeentes. Dat stelt het generale college voor de kerkorde voor aan de landelijke ­synode, die later deze maand vergadert, laat het Nederlands Dagblad weten. In de voorstellen moeten kerken in de regio via de zogeheten classicale vergadering instemmen met de vorming van een huisgemeente.

Tijdens de komende synodevergadering gaat men ook in gesprek over de vraag of de zegening van homorelaties kerkordelijk gelijkgeschakeld moet worden met de inzegening van een huwelijk. Het moderamen ziet dat het gesprek over homoseksualiteit opener is geworden, schrijft het Reformatorisch Dagblad. Daarom is "bezinning" over het zegenen van deze relaties noodzakelijk.

Op 16 en 17 november komt de generale synode van de PKN bij elkaar. Bekijk hier de onderwerpen die dan aan de orde zullen komen.

Foto: Facebookpagine PKN

De christelijke nieuwsbrief die je ook echt leest!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over PKN maakt plannen voor huisgemeentes
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!