President Egypte

Uniek: President Egypte ontmoet twaalf christelijke leiders

06-11-2017 door Dirk van Genderen | Joel Rosenberg

Afgelopen week had de Egyptische president Abdul Fatah al-Sisi in zijn presidentiële paleis een ontmoeting met twaalf Amerikaanse evangelische leiders. Ze spraken met hem over de strijd tegen IS, de kansen op vrede tussen Israël en de Arabische wereld en de situatie van de christenen in Egypte en elders in het Midden-Oosten.

Ook de directeur van de Egyptische geheime dienst was aanwezig, evenals Andrea Zaki, de leider van de Protestantse Kerken in Egypte. Zaki noemde de samenkomst ‘profetisch’, mede met het oog op de toekomst van Egypte zoals de profeet Jesaja die schetst, onder meer in hoofdstuk 19. De Heere noemt daar Egypte: ‘Mijn volk’. Vers 21 zegt dat de Egyptenaren op een dag de HEERE zullen kennen. ‘Zij zullen zich tot de Heere bekeren en Hij zal Zich door hen laten verbidden en Hij zal hen genezen’ (vers 22).

"De kerk in Egypte groeit," stelt Zaki. "Wij vertrouwen op God en Hij bouwt hier Zijn gemeente. We zetten ons in voor vrede en nodigen mensen uit om tot Jezus te komen."

Nooit eerder is er in Egypte zo’n ontmoeting geweest, die maar liefst drie uur duurde en was georganiseerd door Joel Rosenberg. Hij is een bekende christelijke auteur en kenner van het Midden-Oosten, die in Jeruzalem woont. Begin dit jaar was Rosenberg aanwezig bij een ontmoeting die Sisi had in Washington met Midden-Oosten experts, leiders van Joodse organisaties en politici.

Rosenberg vertelt dat president Sisi aangaf dat hij wil bouwen op de nalatenschap van voormalig president Sadat, de Egyptische leider, die in 1978 een vredesverdrag met Israël ondertekende en dat later betaalde met zijn leven. "Sisi hoopt dat ook andere Arabische landen vrede met Israël zullen sluiten. Hij steunt de initiatieven van de Amerikaanse president Trump om tot een overeenkomst tussen Israël en de Palestijnen te komen," aldus Rosenberg.

Na afloop van de ontmoeting vroegen de christelijke leiders om gebed voor de kerk in Egypte, om bescherming van de christenen in Egypte en in het hele Midden-Oosten, waar velen van hen worden vervolgd. Heel bijzonder was het dat de Egyptische president Sisi om gebed voor zichzelf vroeg. "Alstublieft, bid voor mij, bid voor Egypte, omdat we ons hier middenin een strijd bevinden."

Joel Rosenberg merkt nog op: "Dit is een zeldzaam moment in de geschiedenis, waarop God het zo leidt dat volgelingen van Jezus Christus relaties mogen bouwen met wereldleiders om ambassadeurs van Christus te zijn. Het is zoals 2 Korinthe 5:20 het zegt, dat we gezanten namens Christus mogen zijn."

Dit verhaal verscheen via de nieuwsbrief van Joel Rosenberg in de nieuwsbrief van Dirk van Genderen.

De christelijke nieuwsbrief die je ook echt leest!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over Uniek: President Egypte ontmoet twaalf christelijke leiders
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!