Lindeboom Instituut

Medici en ethici op zoek naar het Higgs-deeltje voor goede zorg rondom een goed levenseinde

03-11-2017 door Lindeboom Instituut

Wat is het Higgs-deeltje in de zorg rondom het levenseinde? Wat maakt de zorg in de laatste levensfase geslaagd voor zowel jonge als oude patiënten, hun naasten en zorgverleners? Op die vraag geven artsen en ethici antwoord in het boek Het goede levenseinde in casussen. Het eerste exemplaar wordt op 7 november om 15.30 uur overhandigd tijdens een boekpresentatie aan René Héman, voorzitter van het bestuur van de artsenorganisatie KNMG en aan André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland.

Palliatieve zorg, pijn- en symptoombestrijding bij een ernstige ziekte, krijgt in Nederland steeds meer aandacht; ook in het nieuwe regeerakkoord is hier meer geld voor gereserveerd.
De vraag is wat goede zorg aan het einde van het leven inhoudt. De auteurs van het boek Het goede levenseinde in casussen geven handvatten op basis van hun onderzoek dat voorafging aan het boek.
In het boek zijn ook 50 voorbeelden opgenomen, real life, van geslaagde en minder geslaagde zorg rond het levenseinde. Prof. dr. Theo Boer, hoogleraar ethiek van de zorg: “Tussen de patiënt en de persoon aan het bed zijn minder verschillen dan we denken. Uiteindelijk zijn beiden kwetsbaar.”

Ziekte en afhankelijkheid
Een van de conclusies is dat goede zorg niet alleen draait om medische begeleiding; dit vraagt ook om spirituele, emotionele, morele en sociale zorg. Uit de vele casussen in het boek blijkt dat er bij ‘geslaagde zorg’ aandacht was voor wat ziekte en afhankelijkheid voor de specifieke patiënt betekenen. Zo is er het verhaal van de vegetariër die in de laatste levensfase toch nog graag een kroket wil eten. Of het relaas van de weduwe van een aan kanker overleden man, die naderhand verzoekt om een gesprek met de oncoloog. Zij vraagt hem waarom hij nooit aan het bed van haar man is geweest. De specialist is verbaasd; hij was immers van dag tot dag via het digitale dossier op de hoogte? De weduwe verlaat de arts met een onbevredigend gevoel.

Slipcursus
Volgens ethicus Theo Boer is er voor een goed levenseinde niet alleen goede zorg nodig: “Het is belangrijk dat mensen zich ook zelf op het levenseinde voorbereiden. Velen doen dat door het schrijven van een euthanasieverklaring, maar er kan zóveel meer, zoals blijkt uit casussen die we in dit boek beschrijven. Pas nadenken over je levenseinde als je stervende bent, is net zoiets als je inschrijven voor een slipcursus als je al op een spekgladde weg beland bent.”

Overigens blijkt uit de casussen dat in de 145 hospices in Nederland de palliatieve zorg vaak beter geregeld is dan in de 2300 verpleeghuizen.

Ontvang het online magazine voor christenen!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over Medici en ethici op zoek naar het Higgs-deeltje voor goede zorg rondom een goed levenseinde
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!