Ds. W. Pieters

God

03 november 2017 door Jeffrey Schipper

Hoe ds. W. Pieters strijdt tegen de zonde

"Satan, de wereld en ons zondige ik zijn onze doodsvijanden. Maar geen mens gelooft het. Dit wordt anders, wanneer de Heere in ons gaat werken. De Geest overtuigt ons immers van zonde," vertelt ds. W. Pieters. In de vragenrubriek van Refoweb.nl geeft de hersteld hervormde predikant antwoord op de vraag hoe we als christenen kunnen strijden tegen de zonde.

Pieters: "Door de Heilige Geest gaan we zien, wát in ons leven zondig is en hoe érg het is. (...) Maar we merken met smart iets van de oude mens in ons, die sterk is en die verliefd is op wat onheilig en oneerlijk is. Die macht dringt zich steeds, soms ongemerkt, tussen allerlei heilige verrichtingen. De zonde die we leerden haten, laten we weer toe, terwijl we de HEERE ernstig hadden beloofd, dat we ze niet meer zouden doen, en terwijl we er bittere tranen over hadden gehuild... En nu? Kunnen we nu met zonden leven, die we hartgrondig verwensten en bestreden? Nee, door Gods grote genade en nooit ophoudende trouw kunnen we er toch geen vrede mee houden.

In mijn leven ging het en gaat het als volgt," vervolgt de predikant. "Nooit had ik, sinds de dag dat ik door Gods onuitsprekelijke grote en zoete liefde mocht leren hoe bitter mijn zonde was, nog kunnen denken, dat zondigen ‘zoet’ zou kunnen zijn. Maar toch bleef en blijft óók waar, dat God mij de strijd steeds weer doet opnemen. Hij onderhoudt het nieuwe beginsel dat nooit wordt overwonnen. Wat er ‘gisteren’ ook aan teleurstellingen en verliezen werd beleefd, toch ga ik ‘vandaag’ (beschaamd) weer op de knieën en roep ik (afhankelijker dan eerst) de Almachtige aan, en gesp ik (met steeds minder inbeelding) de Goddelijke wapenrusting van Efeze 6 weer aan. Zo begin ik de strijd weer in de kracht van het geloof. Ik? Nee, de genade van God, die met mij is.

O zeker, ik ben wel eens heel moedeloos en laat het zwaard van Gods Woord wel eens (lang) ongebruikt. Dan geef ik aan satan en zonde ruim baan. Het strijden schijnt immers toch niet te helpen... Maar de Gekruisigde, de Opgestane, de Verrezene, de Verheerlijkte, mijn trouwe Voorbidder schenkt mij door Zijn Woord opnieuw geloofsbemoediging. Dan verzet ik mij weer tegen verleidingen, hoe voordelig of aanlokkelijk ze ook zijn. En in die momenten kan de meest weerbarstige zonde het niet volhouden tegen die liefde van mijn Heiland.

Hierin bestaat de strijd tegen de zonde. Laten we gelegenheden tot zondigen vermijden. Laten we uit ons huis verwijderen wat Gods Naam onteert, wat onze ziel en de zielen van onze kinderen schade berokkent. Laten we dan alles verwerpen wat met de vreze des HEEREN strijdt."

Lees hier de volledige beantwoording van ds. W. Pieters. 

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher