tulpen Christenen voor Israël

Waarom christenen met tienduizenden tulpen naar Israël gaan

03-11-2017 door Jeffrey Schipper
Christenen voor Israël
Christenen voor Israël stelt zich ten doel christenen in Nederland bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld. Zij doet dit door het geven van betrouwbare informatie over Israël.

Jaarlijks reist een team van Christenen voor Israël naar het land Israël om er het Joodse volk te bemoedigen. Tijdens deze bemoedigingsreis worden ongeveer 150.000 tulpenbollen in heel Israël uitgedeeld, als een groet van Nederland aan Israël. Binnenkort wordt deze reis opnieuw georganiseerd. Waarom? We vragen het aan organisator Johan van der Ham.

“Onze stichting is zo’n 35 jaar geleden opgericht om het Joodse volk te bemoedigen en bewustwording in de Nederlandse kerken rondom (Gods beloften aan) Israël te creëren. De tulpentour is één van de vele initiatieven die van daaruit is ontstaan. Tijdens deze tour ontmoeten we de mensen waar duizenden christenen het over hebben als ze bidden voor de vrede van Jeruzalem. Die grote groep christenen krijgt door middel van de tulpentour een gezicht.” Commandanten in het leger krijgen soms tranen in de ogen als deelnemers aan de reis vertellen dat ze solidair zijn met Israël en dat we komen omdat we hen willen zegenen.

Waarom heeft het Joodse volk bemoediging nodig?
“Het Joodse volk is relatief klein, te midden een kolkende en Arabische volkerenmassa waarvan een deel openlijk durft uit te spreken dat Israël vernietigd moet worden. Juist daarom willen we als christenen laten zien dat we met hen meeleven. Ik voel nu nog de trilling in mijn lijf als ik terugdenk aan het moment dat ik bij de burgemeester van Sha’ar haNegev in de buurt van de Gazastrook was. De regering gaf toestemming om doelen in Gaza te bombarderen vanwege de aanhoudende rakettenregen daar vandaan. De toenmalige pesident Shimon Peres belde op naar de burgermeester terwijl wij erbij zaten. Vijf minuten later vlogen de eerste straaljagers over! Terwijl allerlei touroperators zich terugtrokken bleven wij in het land om onze Joodse vrienden te steunen.”

Johan verwijst ook naar het toenemende antisemitisme. “Christenen voor Israël wil van zich laten horen als het Joodse volk onrecht wordt aangedaan. Dus ook op momenten als een bedrijf besluit om Israël te boycotten of er in voetbalstadions weer eens iets naars wordt geroepen over Joden. Wij komen op voor eerlijkheid en rechtvaardigheid. Daar zijn boots on the ground voor nodig om dat handen en voeten te geven. Door middel van de tulpentour komt dat op een mooie manier tot uiting.”

"Wij komen op voor eerlijkheid en rechtvaardigheid. Daar zijn boots on the ground voor nodig om dat handen en voeten te geven."

Valt dat in Israël in goede aarde? Gelet op de zwarte bladzijden uit ruim tweeduizend jaar kerkgeschiedenis zal men in Israël wel eens denken dat jullie een verborgen agenda hebben…
“Dat is een goed punt,” antwoordt Johan. “Dit doet mij denken aan een ontmoeting met een soldaat van het Israëlische leger. Hij was aanvankelijk erg sceptisch en wantouwend naar ons. Op een gegeven moment vertelde ik dat we vrijwillig naar Israël komen om het Joodse volk te bemoedigen. Pas toen zag ik hem ontdooien en ontstond er emotie zijn gezicht. Wantrouwen is er en mag er ook zijn. Gelet op hoe Joden door christenen zijn behandeld, is dat ook niet zo vreemd. En natuurlijk denkt men ook wel eens: ‘Als de christenen komen zal het gesprek over Jeshua moeten gaan.’ We komen altijd uit voor ons geloof. Maar vanwege onze christelijke historie past ons bescheidenheid. De moordpartijen in naam van het christendom liegen er niet om. En we komen niet met een verborgen evangelisatieagenda. Daardoor wordt Christenen voor Israël ook echt vertrouwd.”

Wat staat er tijdens de komende tulpentour op het programma?
“We mogen bijvoorbeeld een Israëlische legerbasis betreden om met soldaten te praten. Dat is bijzonder, omdat je daar als toerist écht niet binnenkomt. Dit jaar zijn we bovendien te gast op een orthodox-Joodse bruiloft. De dochter van een rabbijn met wie we goede contacten hebben trouwt die dag. Dat we daar bij mogen zijn is heel bijzonder en laat de joodse gastvrijheid zien. Het wordt één groot feest met dansgroepen, muziek, echte vrolijkheiden veel wijn.”

Johan van der Ham (derde vanaf links) tijdens de vorige tulpentour

Waarom is deze joods-christelijke vriendschap uniek?
“Dat begon al in Genesis toen God Adam schiep en Abraham riep. Van daaruit bouwde Hij een specifiek nageslacht dat Hij zijn oogappel heeft genoemd. In Exodus noemt God het Joodse volk zelfs Zijn eerstgeboren zoon. Als gelovigen uit de heidenen zijn we er als christenen later bij ingelijfd, door het geloof in de Joodse Messias Jezus, maar we zijn nooit in de plaats van hen gekomen. Die innige relatie met het Joodse volk hebben wij niet bedacht, maar is het plan van God. Onze kerken hadden niet bestaan zonder het jodendom. Dat maakt dat joden en christenen een bijzondere band met elkaar (zouden moeten) hebben.”

Door zijn bezoek aan het beloofde land is Johans geloof in de God van Israël gegroeid. “Het Joodse volk staat in Gods plan nog steeds centraal. Die heerlijke toekomst waar de Bijbel over spreekt wordt voltooid in Jeruzalem. Daar komt de Messias terug. Dat maakt mij bescheiden. Ik vind het dan ook een eer dat we als groep binnenkort weer een inkijkje mogen krijgen in het beloofde land.”

Lees hier meer over de tulpenactie van Christenen voor Israël.

Ontvang het online magazine voor christenen!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over Waarom christenen met tienduizenden tulpen naar Israël gaan
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!