ds. J. J. van Eckeveld

God

02 november 2017 door Jeffrey Schipper

Domineeszoon schrijft vermanende open brief aan synodepreses GerGem

"Het verbaast en verdriet mij steeds meer dat een deel van de gereformeerde gezindte haar wortels met eigen uitgangspunt (Bijbel en drie formulieren) kwijt geraakt is, reden waarom ik het bij één van de leidende dominees aangekaart heb." Dit schrijft Cor Verkade, jurist en docent, in een open brief aan ds. J. J. van Eckeveld (foto), synodepreses van de Gereformeerde Gemeenten.

Verkade citeert Van Eckeveld: 'Het woord aannemen wordt vaak misbruikt. Men zegt: 'Neem Jezus aan. Maar over zondeschuld en droefheid wordt weinig gesproken. ... Dat klinkt eenvoudig. Dat zou zo zijn als we de macht en de wil nog hadden om Christus aan te nemen.' "Net zoals de bekering moet adem je gegeven worden, maar als je niet zelf ademhaalt, zul je snel stikken, maar de fysieke mogelijkheid tot ademhalen is ook weer Gods onderhoudende kracht," voegt de briefschrijver toe.

"De reformatorische tegenwerping dat het gegeven moet worden doet mij vrezen dat het gaat als met een echtpaar dat jarenlang samen aan tafel bespreekt dat de kinderzegen gegeven moet worden," vervolgt Verkade. "Als zij daartoe geen activiteit ondernemen zal zo’n echtpaar met de gedachte dat ‘het gegeven moet worden’ hun huwelijksjubilea kinderloos vieren. Kinderen moeten net als het geloof gegeven worden. De dichter Muus Jacobse leert het ons zo fraai: 'Zolang God kinderen in ons midden zendt, heeft Hij Zich nog niet van ons afgewend.'

Net zoals een echtpaar de taak heeft vruchtbaar te zijn en zich te vermenigvuldigen en daartoe te doen wat hun hand vindt om te doen, zo dient een mens die de zeer blijde boodschap van het geloof hoort, deze aan te nemen en de Zaligmaker Jezus Christus met een waar en levend geloven te omhelzen en als hij dat doet, dan zegent God dat en gaat (net zoals op een geboortekaartje) alle eer naar de Drieënige God."

Collegiaal advies
Verkade: "Ds. Van Eckeveld doet er goed aan het advies van zijn ambtsbroeder ds. C. G. Vreugdenhil ter harte te nemen: “Niet discussiëren of we Hem wel mogen aannemen, maar Hem te voet vallen en smeken: ‘Gij Zoon van David, ontferm U over mij.’" In zijn boek ‘De lofzang van Dordt’ leert ds. Vreugenhil het zo zuiver, zo voluit Bijbels, zo in overeenstemming met de leer van de Dordtse Vaderen: “ ‘Aannemen’ is een bijbelse uitdrukking” en “het woord ‘aannemen’ is niet verdacht”.

Terug naar Dordt
Vanaf het moment dat ik de Dordtse Leerregels ben gaan lezen en ze ‘op de school van de Heilige Geest’ ben gaan spellen, verbaast het mij in hoge mate dat een groot deel van de gereformeerde gezindte van haar belijdenis weggegroeid of zelfs losgemaakt is. Er lijkt een lading aan dogmatiek en ‘reformatorische prietpraat’ (citaat ontleend aan prof. dr. ir. Johan Blaauwendraad) tussen Dordt en de prediking ingegroeid te zijn. En als dat ertoe geleid zou hebben dat er meer mensen waarachtig tot God bekeerd zouden worden, zou dat natuurlijk geen enkel probleem zijn, maar het omgekeerde lijkt het geval.

Wat zou het een zegen zijn als de zeer blijde boodschap van heil en redding voor verloren zich tot Jezus wendende zondaren (met recht en reden leert Jan Hinlopen ons zingen: “Gij laat geen bidder staan”), van het algemeen aanbod van genade in de gehele gereformeerde gezindte niet onder een deksel gehouden zou worden, maar schriftuurlijk, in de lijn met de traditie verspreid. De prins der predikers, Charles Haddon Spurgeon (geboren in het jaar waarin in Nederland de afscheiding was…) heeft het geleerd en God zegende het zo dat hij wekelijks de brieven kreeg van mensen voor wie zijn prediking gebruikt was.

Jezus
Om te voorkomen dat iemand denkt dat het gevaarlijk is om uit Dordt te putten zonder de Bijbel rechtstreeks te laten spreken, nog één citaat, nota bene uit de mond van onze Heere Jezus Messias: 'Zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal worden opengedaan, bidt en u zal gegeven worden.' Op Hem kunnen we aan en wat Hij belooft doet Hij!," aldus de ondernemer.

Lees hier de volledige open brief van Cor Verkade.

Lees ook: Open brief aan alle reformatorische kerken.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher