predikant

God

02 november 2017 door Gerhard Rijksen

Het ambt heeft al heel veel slachtoffers gemaakt

Verleden week zijn door het goede, evenwichtige artikel van Karel Smouter in De Correspondent twee voorgangers die ik goed ken, en waar ik heel positieve ervaringen mee heb gehad, een beetje in diskrediet geraakt. Ik betreur dat om een heleboel verschillende redenen.

Er is al van alles door iedereen over gezegd en ik heb er weinig behoefte aan dat dunnetjes over te doen. Het valt wel op dat vrijwel alle reageerders menen partij te moeten kiezen tussen Karel en de andere twee heren. Het lijkt me dat daar nog een heleboel ruimte tussen zit. Ruimte die recht doet aan het goede en integere schrijven van Karel, én aan de vele goede dingen die genoemde heren ook hebben bijgedragen aan het koninkrijk van God. Ruimte die ook benut moet worden voor het gewoon eerlijk benoemen (en erkennen!) van dat wat nu niet goed is gegaan en waarvoor gewoon verantwoordelijkheid moet worden genomen en waarvoor recht moet worden gedaan.

Ik denk echter dat de in de artikelen besproken problemen, mede het gevolg zijn van een verkeerde kijk op de positie van voorgangers en predikanten. Op het punt van voorgangerschap zijn we in de kerken in Nederland ook na 500 jaar Reformatie nog niets opgeschoten. Sterker: ik denk dat het alleen maar verder degenereert. Waar men vroeger via meneer Pastoor geloofde, gelooft men nu via de plaatselijke predikant of voorganger. Zijn invloed op het geloofsleven van de kudde is zo groot, dat zijn mate van geloof en relatie met God, ook vaak het geestelijk plafond is voor zijn kudde. Terwijl er op het geloofsleven waarvan Jezus de overste Leidsman is volgens mij helemaal geen plafond zit.

Je zult maar voorganger of predikant zijn! Een onmogelijke taak. En sterker nog... een taak die in het totale Nieuwe Testament niet voor komt.

Met het woord voorganger duiden wij gewoonlijk degene aan in de gemeente die de herderlijke rol vervult. Over herders wordt in dat kader bijvoorbeeld gesproken in Efeze 4:11. Daar wordt het woord poimenas gebruikt; het enige vers in het hele NT waarin dat gebruikt wordt. Poimenas is een meervoudsvorm, en duidt dus niet op één enkele herder, maar op meerdere herders. Er is dus geen bijbelse onderbouwing te vinden voor het idee van één herder, één predikant of voorganger voor een gemeente.

Daarbij is het belangrijk dat het in Efeze 4 niet om een functie of titel gaat, maar veel meer om een taak. Of je nu herder, profeet, leraar, apostel, evangelieverkondiger, koster of aanbiddingsleider bent, je bent gewoon één lichaamsdeel van het lichaam van Christus, waarvan Christus het Hoofd is.

We moeten goed beseffen dat de betekenis en inhoud die wij hebben gegeven aan de positie van de herder, voorganger of predikant, een betekenis of inhoud is die in 2000 jaar kerkgeschiedenis is gevormd en die daardoor alleen al niet één op één te leggen is op het woord dat we in Efeze 4:11 lezen. De eerste eeuwse herders waren de plaatselijke oudsten en opzieners van de gemeenschap van gelovigen. En hun functie was een heel andere dan die van de hedendaagse voorganger of dominee.

Maar als de vroege kerk geen voorgangers had zoals wij die kennen, waar komen ze dan vandaan? Hoe zijn ze aan hun prominente positie in het christelijk geloof gekomen? Dit artikel biedt onvoldoende ruimte om die ontwikkeling van 2000 jaar en langer helemaal te beschrijven. Daarvoor verwijs ik graag naar het boek 'Zo zijn onze manieren' dat onlangs werd uitgegeven door Uitgeverij Gideon.

In het kader van de actualiteit, die de aanleiding vormde voor het schrijven van dit artikel, is het vooral van belang dat we beseffen dat voorgangers, predikanten lasten dragen die helemaal niet voor hen bedoeld zijn.

Ik geloof dat God weet wat voor maaksel wij zijn, zoals ons in de Bijbel wordt voorgehouden. Hij weet dat wij mensen maar energie hebben voor 16 uur per dag, en dat we door zoveel verschillende factoren opgebouwd en beschadigd kunnen worden, dat Hij van niemand verwacht dat ze als een soort superman zijn lichaam redden uit talloze gevaren. No man is an island. We vormen een lichaam en als één lichaamsdeel overdreven groot uitvalt spreken we al gauw van een misvormd lichaam. Het lijkt me gezond dat we dat ook zo durven benoemen als een lichaamsdeel binnen het lichaam van Christus te grote vormen gaat aannemen.

Ik kies voor nog wat fellere bewoordingen, in het besef dat talloze voorgangers en predikanten ongelooflijk goede mensen zijn die vanuit een oprecht verlangen God en de gemeente dienen. Als de eenmansbediening geen gegeven van het Nieuwe Testament is, geen opdracht van God, dan is het gevaar zeer reëel te noemen dat zo'n eenmansbediening de overige lichaamsdelen passief maakt. En dat betekent dat het lichaam van Christus, juist door het hebben van een voorganger of predikant, krachteloos wordt.

De positie van hoofd is maar voor één Persoon bestemd, Jezus Christus. Maar door de functie-invulling verdringt en vervangt de voorganger of predikant het leiderschap van Christus, en daarmee bestaat de kans dat de hedendaagse voorgangersrol Gods plan met Zijn lichaam belemmert. Waarom? Omdat er maar één Hoofd is. Omdat binnen de verhoudingen zoals die in onze kerken zichtbaar zijn de rest van het lichaam nauwelijks functioneert. Zo brengt ons model schade toe aan het lichaam zelf en de leden individueel. Zo verzuimt het lichaam zijn plek in de wereld in te nemen. En zo leidt ook de voorganger of predikant zelf grote schade.

Het ambt van predikant en voorganger heeft al heel veel slachtoffers gemaakt. Slachtoffers als Lisa en slachtoffers als dominee Jansen, Paus Huppeldepup en Pastor Pieter, of welke bijbelse of minder Bijbelse namen deze mensen ook mogen hebben. Van voorgangers wordt verwacht dat ze onnoemelijk veel ballen tegelijk in de lucht houden.

De verplichtingen die horen bij het voorgangersambt zijn verpletterend, geen mens is daartegen bestand. De verwachtingen die daarmee gelijk oplopen, maken dat onechtheid in de hand wordt gewerkt. Gemeenteleden verwachten van hun voorgangers en predikanten dat zij weten hoe het zit, dat ze nooit geloofstwijfel hebben, niet of nauwelijks worstelen met zonden, een modelgezin hebben, altijd geestelijk zijn en vooral a la minuut beschikbaar. En daarbij moet hij of zij ten allen tijde de vriendelijkheid zelve zijn. Het werkt beroepseenzaamheid in de hand. En het vraagt om water bij de wijn, ergens op een bepaald moment en een bepaald terrein, in het leven van dergelijke leiders. Want: It's lonely at the top! En God wist het. Daarom was die positie slechts voorbehouden aan Hemzelf, de Zoon.

Terug naar het Huis der helden. Laten we het niet langer iemand aandoen, in geen enkel kerkgenootschap, om die superheld te moeten zijn. Het is gedoemd te mislukken. Het lichaam heeft geen aards waterhoofd nodig, als het het hemelse Hoofd Christus kan hebben. De navel, de kleine teen, de anus, de pink, de arm, de nek en noem alles maar op zijn allemaal even belangrijk en alles moet functioneren zoals God het bedoeld heeft om van een gezond lichaam te kunnen spreken. En alleen gezonde lichamen zijn krachtig. 

Meer lezen over de positie van voorgangers door de eeuwen heen? Koop hier het boek Zo zijn onze manieren.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen

"God is dood, de filosofie is dood en Stephen Hawking is ook dood"

Stephen Hawking was een wereldberoemde wetenschapper met een oneindig geloof in een logische verklaring voor alles. Dat schrijft Volkskrant columnist Bert Wagendorp naar aanleiding van zijn overlijden, vorige week. "God is dood, de filosofie is dood en Stephen Hawking is ook dood." "Niet God, niet het toeval, maar de logica zorgde ervoor dat hij gedurende zijn 76-jarige leven uitgroeide tot een beroemde natuurkundige." Stephen stelde de belangrijke vragen over wie wij zijn, waar wij zijn en waarom. "Oude vragen, die ooit van een antwoor...

Waarom John Legend zijn geloof in God verloor (maar nog wel fan van Jezus is)

John Legend is een van de meest beroemde R&B artiesten in de wereld. Hij leerde zingen in de kerk en was jarenlang christen. In een interview met Relevant Magazine vertelt hij over zijn geloof. Hij beschouwt zichzelf niet meer als religieus, zo vertelt hij. Toch is hij nog wel onder de indruk van Jezus. Sterker nog, in het gesprek vertelt hij dat zijn muziek misschien wel meer dan ooit in lijn is met het leven van Jezus. Ook al is hij zijn geloof in God verloren. Geloof verliezenJohn Legend vertelt in het gesprek hoe het zover gekomen is dat hij z...
CIP+

"Soms voelden we ons superieur binnen de reformatorische gezindte"

Binnen no time een kerk opbouwen na een kerkscheuring. De hersteld hervormden zijn erin geslaagd. “Maar zijn we God in onze ijver vergeten?,” vragen SGP-senator Diederik van Dijk (rechts op de foto) en ds. P. den Ouden (links) zich hardop af. De Hersteld Hervormde Kerk is volwassen geworden, maar een belangrijke vraag ligt volgens hen nog open: wat had God te zeggen door middel van de aangrijpende kerkscheuring in 2004? “Als hervormden voelden we ons soms superieur binnen de reformatorische gezindte,”...
CIP+

Kinga Bán denkt minder aan de toekomst: "Het enige dat telt is vandaag"

“Ik hoef mij geen zorgen te maken en mag genieten van de leuke dingen. Dankbaar zijn is een keuze. Het enige dat telt is vandaag.” Zangeres Kinga Bán lijdt aan een ongeneeslijke vorm van kanker en wil zich minder zorgen maken over de toekomst. Dit brengt ze tot uiting door middel van haar nieuwe album ‘Vandaag’. Wat volgens jou de boodschap is van het lied 'Vandaag'?“Ik heb geleerd dat het geen zin heeft om bezorgd te zijn over wat komen gaat.” Kinga zingt onder andere: ‘Dit is v...

Hoe hoog is mijn geestelijk zuurstofgehalte?

Ik heb een paar keer aan de beademing gelegen. Met had geconstateerd dat het zuurstofgehalte van mijn bloed te laag was. Daar moest ik gisteren aan denken toen we in de kerk aan het bidden waren. Hoe hoog is mijn geestelijk zuurstofgehalte?Hoeveel goede zuurstof adem ik in? Of leef ik van veel vervuilde lucht? Bidden is inademen en uitademen.Daar hadden we het over in de dienst.Adem in- adem uit. Bidden is inademen en uitademen. Zo begon ooit het leven.Met inademen en uitademen.De eerste was God. Hij zorgde voor zuurstof...

Geloofstoerusting en Stichting Jij daar! organiseren Paas Singin

“Het paasverhaal zette het hoofd en hart van Paulus in vuur en vlam. De opstanding laat zien dat de dood van Jezus geen straf is voor wat Hij heeft gedaan. Het offer van Jezus is genoeg voor de zonden van de hele wereld.” Dit was de boodschap van Marcel Vroegop tijdens de Paas Sing-in in Barneveld afgelopen jaar. Ook dit jaar organiseren Geloofstoerustingen Stichting Jij daar! een Singin. Dit keer is jong & oud van harte welkom op 2 april (20:00 uur) in Sporthal West (Veenslag 72-A) in Veenendaal. Een...
Vakanties
Hier adverteren?
CIP+

Leven met een depressie: "Mijn man wil genieten maar hij kan het niet"

“Mijn man hoort wel eens: ‘Maar je hebt alles in je leven om gelukkig te zijn!’ Maar depressie is een ziekte die niet zomaar weg gaat,” vertelt Anita de Graaf-van der Veen (35). Haar man kampt met een depressie. Het gezin wordt daar dagelijks mee geconfronteerd. Op haar website deelt Anita persoonlijke ervaringen hierover. “Het gaat niet om wat je zegt, maar om je aandacht voor de ander.” Je schrijft: ‘Uit ervaring weet ik dat het hard werken is om te leven in een huis waar psychische kla...

'Steeds minder enthousiasme voor landelijke fusie ChristenUnie en SGP'

De animo onder raadsleden van ChristenUnie en SGP voor een landelijke fusie is het afgelopen decennium gedaald. Dat blijkt uit een recent gehouden enquête van het Reformatorisch Dagblad onder 289 raadsleden van die partijen.  In 2006 achtte 55 procent van de CU-raadsleden een landelijke fusie tussen CU en SGP nog (zeer) wenselijk. Nu is dat aandeel gezakt naar 42 procent. Dezelfde trend is zichtbaar binnen de SGP. In 2006 zag 33 procent van de SGP-raadsleden brood in een fusie met de CU. Nu ziet nog 22 procent van de S...

Vijf inspirerende uitspraken van ds. P. L. de Jong

"Laten we ophouden met zaniken over de kerk." Ds. P. L. de Jong houdt van de kerk en in dit boek opent hij zijn hart over dit onderwerp. Hij blikt terug en vooruit, en deelt met ons hoe kerkelijke wendingen ook persoonlijke halteplaatsen werden. Het Reformatorisch Dagblad en Nederlands Dagblad spraken met hem. We zetten een aantal uitspraken op een rijtje. "Laten we ophouden met zaniken over de kerk. Dat is een belangrijke emotie die in het verhaal terugkomt. We moeten niet verongelijkt doen over secularisatie, het christendo...

Waarom christenpolitici zich soms voelen als Mozes en Daniël

Het zal je niet ontgaan zijn: de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Een belangrijke dag waarop je kunt kiezen wie jouw stem – letterlijk – vertegenwoordigt in jouw gemeente. Hoewel het soms niet zo lijkt, worden er hele belangrijke dingen besproken. Denk eens aan de zorg voor je oma, genoeg groen in je stad en voldoende werk voor iedereen. Maar – vaak in de grotere steden – gaat het ook over de kloven in de samenleving. Kloven die daar vaak extra breed lijken te zijn. Denk aan radicalisering, vluchtelingen...

Tommy Wieringa: "Ik zou graag een ijzeren atheïst zijn, maar het zit er niet in"

Tommy Wieringa is naar eigen zeggen de meest gelovige ongelovige van Nederland. Want God mag wat hem betreft dan dood zijn, het christendom is dat niet. Zondagavond was hij te zien in een nieuwe aflevering van Adieu God? "Ik zou graag een ijzeren atheïst zijn, maar het zit er niet in," vertelt hij. Bekijk een fragment en klik hier voor het volledige gesprek met Wieringa:
CIP+

Wees niet te volgzaam in je eigen kerk

Wat als je in een kerk zit waar de leider veel macht naar zich toetrekt? Er dingen niet in de haak zijn? In deze videoserie geeft Johan Lock tips voor mensen die in een ongezonde kerk zitten, naar aanleiding van zijn boek De Erfenis van Adriaan. Zijn tip in deze video: neem als christen je verantwoordelijkheid. Johan vertelt over hoe hij zich in zijn kerk steeds vaker begon te af te vragen: zoals het geloof hier beleefd wordt, hoor ik daar wel helemaal bij? Zoals er in deze kerk met mensen wordt omgegaan, is dat wel mijn manier van doen? ...
CIP+

De zwarte kant van profetie: hoe ontmasker je valse profeten?

Valse profetieën, die nergens op slaan, die bedoeld zijn om aanzien te krijgen. Of heel algemene voorspellingen, zoals 'je hebt pijn in je leven meegemaakt'. Ze kunnen wantrouwen en scepsis oproepen, maar ook mensen diep beschadigen. Hoe ontmasker je de valse profeten? “God wil dat we een open kanaal zijn, geen rioleringsbuis waar stront doorheen gaat,” zegt Jarno van Dijk. Drie dingen zijn belangrijk: opbouw, vermaning en troost. De kaders die Paulus vast heeft gesteld voor profetie. “Daarnaast zegt Jezus: de He...

Staatssecretaris ChristenUnie weer aan het werk na het overlijden van zijn dochter

Staatssecretaris Paul Blokhuis is weer aan het werk. Hij was een aantal weken afwezig na het overlijden van zijn jongste dochter Julia. Op Twitter bedankt hij de mensen voor de berichten die hij kreeg na haar plotselinge dood, meldt onder andere het ANP."Heel veel dank voor de vele warme berichten van medeleven. Met Julia voor altijd in ons hoofd en hart ben ik weer aan het werk. Het voelt gewoon en heel onwerkelijk tegelijk. De steun van zoveel mensen helpt ons als familie enorm."De 18-jarige Julia Blokhuis overleed onlangs plotseling. Ze w...

Terugluisteren: ex-burgemeester Frans de Lange over zijn werk als internetevangelist

Frans de Lange gaf zijn baan als burgemeester van Elburg op om aan de slag te gaan als directeur van zendingsorganisatie Global Rize. Een stap waar hij lange tijd voor heeft gebeden. Hij sprak hierover met Groot Nieuws Radio.De Lange: "Ik probeer mijn hart nauw aangesloten te houden op de Heer. Zo ga ik in de weg die de Heer voor me heeft. Ik had in het ambt van burgemeester kunnen doorgaan. Het lag ook voor de hand dat ik naar een grotere gemeente zou gaan, maar in mij groeide steeds meer het verlangen om bezig te zijn met...

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher