God

01 november 2017 door Rogier van Veen

Heeft God ook niet-christenen vergeven? (II)

Toen ik het artikel “Heeft God ook niet-christenen vergeven?” las, was ik verbluft hoe het mogelijk was dat iemand kon denken dat dit de boodschap van de Bijbel is. Hoe kun je redeneren dat ongelovigen ook vergeven zijn, terwijl Gods Woord het onmogelijk acht om God te behagen zonder geloof, volgens Hebreeën 11:6. Daarom besloot ik een artikel te schrijven om de gemaakte fouten aan de orde te stellen en met de Bijbel het absolute levensbelang van het geloof aan te tonen.

Als eerste toont schrijver Daniël van Deutekom van het artikel dat er twee hoofdvisies zijn als het gaat over de vergeving.

De eerste visie beweert dat je je eerst moet bekeren, naar aanleiding van Handelingen 2:38. Dit soort verzen, waarvan hij er slechts één aanhaalt, getuigen dat een mens niet automatisch vergeven is. Hij zegt dat deze verzen de vergeving voorwaardelijk “lijken” te maken. Hij omschrijft dat met de uitspraak: “Wij moeten iets doen voordat God ons vergeeft”. Deze uitspraak ziet hij als fout, en die is ook zeker verkeerd. God geeft wat Hij eist wanneer Hij erom gebeden wordt.

Hier tegenover stelt hij met 2 Korinthe 5:18-20 de andere visie. Hij stelt dat de vergeving hierin iets onvoorwaardelijks is. De adressering van beide teksten is hierin echter van groot belang. Petrus spreekt namelijk in de eerste tekst tot de Joden die enige tijd eerder Christus ter dood lieten veroordelen. Zij werden opgeroepen om zich te bekeren en in Hem te geloven. Zij moesten zich dus bekeren van hun ongeloof.

De tweede tekst komt uit de brief aan de gemeente Gods te Korinthe. Paulus schrijft deze brief dus niet aan onwetende heidenen, maar tot heidenen die al tot het geloof zijn gekomen. Dat zien we onder meer in het 11e vers van het genoemde hoofdstuk: “wij dan wetende de schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof.”

Hij roept dus niet zozeer de gemeente van Korinthe tot bekering op, maar hij spreekt hier van zijn roeping als dienaar van Christus.

Hij roept dus niet zozeer de gemeente van Korinthe tot bekering op, maar hij spreekt hier van zijn roeping als dienaar van Christus. Hij zegt hier de mensen die nog niet geloven op te roepen, te bewegen tot het geloof. En waarom? Omdat een ieder mens voor de rechterstoel van Christus geoordeeld zal worden naar zijn werken. Dáárom beweegt Paulus de mensen tot het geloof, om onder dit verschrikkelijke oordeel uit te komen door Gods onbegrijpelijk grote genade. Overigens, waarom zegt Paulus in vers 20 dan “laat u met God verzoenen” als Christus de hele wereld al met God verzoend heeft?

De schrijver gaat te gemakkelijk voorbij aan het feit dat de Bijbel spreekt over zalig worden en niet alleen over zalig zijn. In dit verband zijn heel veel teksten aan te halen, maar ik beperk mij even tot Markus 16:16: “Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.”

Hier zien we het onverbiddelijk onderscheid tussen gelovigen en ongelovigen, tussen zaligheid en verdoemenis. Hoe kan iemand dan met de Bijbel in de hand beweren dat God ook de ongelovigen in het eindoordeel zal vrijspreken? Als onze Heere Jezus Christus Zelf dit zegt, zal Hij dan bedoelen dat je dan op aarde niet alles uit je zaligheid haalt en dat dat de verdoemenis is? Dat is mensen onverschillig laten en ze zo naar de eeuwige rampzaligheid sturen.

Geen water bij de wijn
De auteur stelt dat als teksten ons tegenstrijdig doen voorkomen, we de teksten met elkaar in overeenstemming moeten brengen. Dat moeten we doen door de teksten goed uit te leggen naar hun inhoud en verband, maar niet door aan één of beide kanten water bij de wijn te doen. Vergelijk dit soort teksten maar met zo’n Rubiks Cube. Je kunt het ding op twee manieren kloppend maken: door de schijven op een bepaalde manier te draaien zodat elke zijde één bepaalde kleur bevat, of door de stickertjes los te trekken en elke kleur op zijn eigen zijde te plakken. Het resultaat is hetzelfde: alle kleuren staan bij elkaar op hun eigen zijde van de kubus. Maar de laatste oplossing zal er nooit zo netjes uitzien als de eerste, omdat dat tegen de regels van het spel was. Daar was die kubus helemaal niet voor gemaakt. Hetzelfde gaat op voor de wijze waarop de schrijver deze teksten met elkaar in verband probeert te brengen: het lijkt goed te gaan, maar helemaal kloppen doet het niet, omdat het eindresultaat tegen de boodschap van de Bijbel in gaat. Om bij het voorbeeld te blijven: er zijn een paar stickertjes die niet netjes vastzitten.

Ik ben mij er overigens wel van bewust dat er wel meer teksten in de Bijbel zijn die lijken te zeggen dat de hele wereld al zalig is in Christus’ offer. Die wil ik ook niet van tafel vegen, alsof zij geen waarde of nut zouden hebben in de Bijbel. Integendeel: daar zit één van de grootste zaken van het evangelie in besloten! God zegt namelijk in die teksten dat Hij genoeg bloed heeft gestort voor de hele wereld, de hele wereld kan zalig worden! Hij heeft genoeg krediet op de bank staan om ons allemaal te verlossen van onze schuld. De Bijbel roept ons juist op om in Christus te geloven en deel te hebben aan Zijn offer. De schrijver gaat dus voorbij aan de essentie van de Bijbel: zondaren die zalig kunnen worden door het geloof in de Messias!

Ik lees in het artikel de volgende uitspraak: “Het is zeker zo dat je zonder het geloof niet veel aan het volbrachte werk van Christus hebt.” Dit klinkt mij wat vreemd in de oren, omdat hij net nog beweerde dat juist dat volbrachte werk van Christus ieder mens het recht gaf om voor eeuwig bij God te zijn. Geen kleinigheid lijkt me.

De schrijver gaat dus voorbij aan de essentie van de Bijbel: zondaren die zalig kunnen worden door het geloof in de Messias!

Uit het vervolg van zijn verhaal blijkt dat hij bedoelt dat je er in dit leven dan niet ten volle gebruik van maakt, als een zwerver die miljoenen op de bank heeft staan, maar daar geen besef van heeft. Ziet hij hier het volbrachte werk van Christus teveel als een fijn hulpmiddel in het aardse leven? Dat je hier pas écht volop kan leven als je christen bent en echt in Christus’ offer gelooft? Wanneer we vandaag de dag vervolgde christenen zouden vragen of ze er in het aardse leven wel bij varen dat ze christen zijn, denk ik niet dat ze daar een volmondig ja op zouden beantwoorden. Ze verdragen de verdrukking namelijk omdat ze zien op de rijkdom die in het vooruitzicht ligt, bij God in de hemel, waar die schat niet door de motten en de roest word aangetast en waar de dieven het niet kunnen stelen. Dat ze eeuwig bij Hem mogen zijn, dát is de schat! En dan valt de vervolging, ondanks dat zij zeer zwaar is, in het niet bij de heerlijkheid van dat vooruitzicht.

We zien ook bij David, Gods kind bij uitstek zouden we zeggen, niet dat het hem voor de wind gaat op elk moment. Wanneer we zijn psalmen lezen, merken we dat er een vooruitzicht is naar God, om bij Hem te wonen.

We hebben zonder God dus niet “weinig” aan Christus’ offer, we hebben er helemaal niets aan. Buiten dat offer zijn we namelijk niet zalig maar doemwaardig. Wanneer wij aan het offer van Christus voorbij gaan, ongelovig zijn en blijven, dan spreekt dat offer ons niet vrij, maar dan veroordeelt het ons. Je hebt dan Gods Zoon verworpen.

Daniël verwijst ook naar Johannes 1:29: “Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt". Ook hier speelt context weer een rol: Johannes de Doper, die dit zei, preekte namelijk de bekering. Maar Johannes wist ook dat de bekering op zichzelf niet genoeg was, iemand moest ook de schuld op zich nemen en ervoor betalen. Die Iemand is Christus. En Hij heeft genoeg bloed gestort voor de hele wereld. Maar dat betekent niet, ook door deze tekst niet, dat het ook zonder meer aan de gehele wereld wordt toegerekend. God is namelijk een rechtvaardig God, die Zijn vijanden niet ongestraft laat. Zou keizer Nero, berucht christenvervolger tot zijn dood toe, nu God in de hemel groot maken?

De extreme alverzoening die Daniël van Deutekom dus uiteenzet moet ik dus afkeuren op grond van Gods Woord, waarin staat dat wij van nature zondig zijn en God haten, maar dat God ons nog wil redden van de ondergang waar wij op afstevenen. En daarmee mag ik, denkend aan onder meer Augustinus, Luther, Calvijn en Spurgeon in goed gezelschap zijn. Daarmee heb ik 2000 jaar kerkgeschiedenis achter mij staan wat ik als geen kleinigheid beschouw. Maar belangrijker is nog, dat ook Paulus, de andere apostelen, en op het hoogst: onze Heere Jezus Christus zelf zich in dit kamp bevinden, het kamp dat Zijn banier draagt!

Rogier van Veen is student Theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA).

Lees ook: Heeft God ook niet-christenen vergeven?

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen

"God is dood, de filosofie is dood en Stephen Hawking is ook dood"

Stephen Hawking was een wereldberoemde wetenschapper met een oneindig geloof in een logische verklaring voor alles. Dat schrijft Volkskrant columnist Bert Wagendorp naar aanleiding van zijn overlijden, vorige week. "God is dood, de filosofie is dood en Stephen Hawking is ook dood." "Niet God, niet het toeval, maar de logica zorgde ervoor dat hij gedurende zijn 76-jarige leven uitgroeide tot een beroemde natuurkundige." Stephen stelde de belangrijke vragen over wie wij zijn, waar wij zijn en waarom. "Oude vragen, die ooit van een antwoor...

Waarom John Legend zijn geloof in God verloor (maar nog wel fan van Jezus is)

John Legend is een van de meest beroemde R&B artiesten in de wereld. Hij leerde zingen in de kerk en was jarenlang christen. In een interview met Relevant Magazine vertelt hij over zijn geloof. Hij beschouwt zichzelf niet meer als religieus, zo vertelt hij. Toch is hij nog wel onder de indruk van Jezus. Sterker nog, in het gesprek vertelt hij dat zijn muziek misschien wel meer dan ooit in lijn is met het leven van Jezus. Ook al is hij zijn geloof in God verloren. Geloof verliezenJohn Legend vertelt in het gesprek hoe het zover gekomen is dat hij z...
CIP+

"Soms voelden we ons superieur binnen de reformatorische gezindte"

Binnen no time een kerk opbouwen na een kerkscheuring. De hersteld hervormden zijn erin geslaagd. “Maar zijn we God in onze ijver vergeten?,” vragen SGP-senator Diederik van Dijk (rechts op de foto) en ds. P. den Ouden (links) zich hardop af. De Hersteld Hervormde Kerk is volwassen geworden, maar een belangrijke vraag ligt volgens hen nog open: wat had God te zeggen door middel van de aangrijpende kerkscheuring in 2004? “Als hervormden voelden we ons soms superieur binnen de reformatorische gezindte,”...
CIP+

Kinga Bán denkt minder aan de toekomst: "Het enige dat telt is vandaag"

“Ik hoef mij geen zorgen te maken en mag genieten van de leuke dingen. Dankbaar zijn is een keuze. Het enige dat telt is vandaag.” Zangeres Kinga Bán lijdt aan een ongeneeslijke vorm van kanker en wil zich minder zorgen maken over de toekomst. Dit brengt ze tot uiting door middel van haar nieuwe album ‘Vandaag’. Wat volgens jou de boodschap is van het lied 'Vandaag'?“Ik heb geleerd dat het geen zin heeft om bezorgd te zijn over wat komen gaat.” Kinga zingt onder andere: ‘Dit is v...

Hoe hoog is mijn geestelijk zuurstofgehalte?

Ik heb een paar keer aan de beademing gelegen. Met had geconstateerd dat het zuurstofgehalte van mijn bloed te laag was. Daar moest ik gisteren aan denken toen we in de kerk aan het bidden waren. Hoe hoog is mijn geestelijk zuurstofgehalte?Hoeveel goede zuurstof adem ik in? Of leef ik van veel vervuilde lucht? Bidden is inademen en uitademen.Daar hadden we het over in de dienst.Adem in- adem uit. Bidden is inademen en uitademen. Zo begon ooit het leven.Met inademen en uitademen.De eerste was God. Hij zorgde voor zuurstof...

Geloofstoerusting en Stichting Jij daar! organiseren Paas Singin

“Het paasverhaal zette het hoofd en hart van Paulus in vuur en vlam. De opstanding laat zien dat de dood van Jezus geen straf is voor wat Hij heeft gedaan. Het offer van Jezus is genoeg voor de zonden van de hele wereld.” Dit was de boodschap van Marcel Vroegop tijdens de Paas Sing-in in Barneveld afgelopen jaar. Ook dit jaar organiseren Geloofstoerustingen Stichting Jij daar! een Singin. Dit keer is jong & oud van harte welkom op 2 april (20:00 uur) in Sporthal West (Veenslag 72-A) in Veenendaal. Een...
Vakanties
Hier adverteren?
CIP+

Leven met een depressie: "Mijn man wil genieten maar hij kan het niet"

“Mijn man hoort wel eens: ‘Maar je hebt alles in je leven om gelukkig te zijn!’ Maar depressie is een ziekte die niet zomaar weg gaat,” vertelt Anita de Graaf-van der Veen (35). Haar man kampt met een depressie. Het gezin wordt daar dagelijks mee geconfronteerd. Op haar website deelt Anita persoonlijke ervaringen hierover. “Het gaat niet om wat je zegt, maar om je aandacht voor de ander.” Je schrijft: ‘Uit ervaring weet ik dat het hard werken is om te leven in een huis waar psychische kla...

'Steeds minder enthousiasme voor landelijke fusie ChristenUnie en SGP'

De animo onder raadsleden van ChristenUnie en SGP voor een landelijke fusie is het afgelopen decennium gedaald. Dat blijkt uit een recent gehouden enquête van het Reformatorisch Dagblad onder 289 raadsleden van die partijen.  In 2006 achtte 55 procent van de CU-raadsleden een landelijke fusie tussen CU en SGP nog (zeer) wenselijk. Nu is dat aandeel gezakt naar 42 procent. Dezelfde trend is zichtbaar binnen de SGP. In 2006 zag 33 procent van de SGP-raadsleden brood in een fusie met de CU. Nu ziet nog 22 procent van de S...

Vijf inspirerende uitspraken van ds. P. L. de Jong

"Laten we ophouden met zaniken over de kerk." Ds. P. L. de Jong houdt van de kerk en in dit boek opent hij zijn hart over dit onderwerp. Hij blikt terug en vooruit, en deelt met ons hoe kerkelijke wendingen ook persoonlijke halteplaatsen werden. Het Reformatorisch Dagblad en Nederlands Dagblad spraken met hem. We zetten een aantal uitspraken op een rijtje. "Laten we ophouden met zaniken over de kerk. Dat is een belangrijke emotie die in het verhaal terugkomt. We moeten niet verongelijkt doen over secularisatie, het christendo...

Waarom christenpolitici zich soms voelen als Mozes en Daniël

Het zal je niet ontgaan zijn: de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Een belangrijke dag waarop je kunt kiezen wie jouw stem – letterlijk – vertegenwoordigt in jouw gemeente. Hoewel het soms niet zo lijkt, worden er hele belangrijke dingen besproken. Denk eens aan de zorg voor je oma, genoeg groen in je stad en voldoende werk voor iedereen. Maar – vaak in de grotere steden – gaat het ook over de kloven in de samenleving. Kloven die daar vaak extra breed lijken te zijn. Denk aan radicalisering, vluchtelingen...
CIP+

Wees niet te volgzaam in je eigen kerk

Wat als je in een kerk zit waar de leider veel macht naar zich toetrekt? Er dingen niet in de haak zijn? In deze videoserie geeft Johan Lock tips voor mensen die in een ongezonde kerk zitten, naar aanleiding van zijn boek De Erfenis van Adriaan. Zijn tip in deze video: neem als christen je verantwoordelijkheid. Johan vertelt over hoe hij zich in zijn kerk steeds vaker begon te af te vragen: zoals het geloof hier beleefd wordt, hoor ik daar wel helemaal bij? Zoals er in deze kerk met mensen wordt omgegaan, is dat wel mijn manier van doen? ...

Staatssecretaris ChristenUnie weer aan het werk na het overlijden van zijn dochter

Staatssecretaris Paul Blokhuis is weer aan het werk. Hij was een aantal weken afwezig na het overlijden van zijn jongste dochter Julia. Op Twitter bedankt hij de mensen voor de berichten die hij kreeg na haar plotselinge dood, meldt onder andere het ANP."Heel veel dank voor de vele warme berichten van medeleven. Met Julia voor altijd in ons hoofd en hart ben ik weer aan het werk. Het voelt gewoon en heel onwerkelijk tegelijk. De steun van zoveel mensen helpt ons als familie enorm."De 18-jarige Julia Blokhuis overleed onlangs plotseling. Ze w...

Tommy Wieringa: "Ik zou graag een ijzeren atheïst zijn, maar het zit er niet in"

Tommy Wieringa is naar eigen zeggen de meest gelovige ongelovige van Nederland. Want God mag wat hem betreft dan dood zijn, het christendom is dat niet. Zondagavond was hij te zien in een nieuwe aflevering van Adieu God? "Ik zou graag een ijzeren atheïst zijn, maar het zit er niet in," vertelt hij. Bekijk een fragment en klik hier voor het volledige gesprek met Wieringa:

In 5 stappen naar een missionaire leefgemeenschap

Toen Ewout en Ali van Oosten pas getrouwd waren, woonden ze in een dichtbevolkt stukje Nederland, met 12.000 mensen bij elkaar op twee vierkante kilometer, in hoge flats. Ondanks deze fysieke nabijheid leefden de bewoners - met 100 verschillende nationaliteiten - geïsoleerd van elkaar. Ook al liepen mensen samen naar de lift en zeiden ze 'hallo' en 'dag', ze maakten nooit echt contact. "Dat moet anders kunnen", dacht Ewout. Fast forward naar nu: Ewout en Ali leven samen met anderen in de missionaire leefgemeenschap TASTE!...
CIP+

De zwarte kant van profetie: hoe ontmasker je valse profeten?

Valse profetieën, die nergens op slaan, die bedoeld zijn om aanzien te krijgen. Of heel algemene voorspellingen, zoals 'je hebt pijn in je leven meegemaakt'. Ze kunnen wantrouwen en scepsis oproepen, maar ook mensen diep beschadigen. Hoe ontmasker je de valse profeten? “God wil dat we een open kanaal zijn, geen rioleringsbuis waar stront doorheen gaat,” zegt Jarno van Dijk. Drie dingen zijn belangrijk: opbouw, vermaning en troost. De kaders die Paulus vast heeft gesteld voor profetie. “Daarnaast zegt Jezus: de He...

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher