Alex Cho

God

30 oktober 2017 door Dirk van Genderen | BreakingIsraëlNews

Predikant: "Holocaust laat zien dat Zacharia 13:8 waar is"

Dominee Alex Cho, betrokken bij het Taiwan Holocaust Vredesmuseum, ziet het als zijn roeping om Taiwanese christenen te laten zien hoe Bijbelse profetie is vervuld gedurende de Joodse geschiedenis en hoe die vervulling nog steeds voortgaat. Onlangs bracht hij zijn twaalfde bezoek aan het land. Er ging een grote groep uit zijn gemeente mee op deze studiereis.

"Toen ik eerder in Jeruzalem was, de Tempelberg bezocht en het Joodse volk leerde kennen, groeide de roeping om Taiwanese christenen te informeren over Israël en over het Joodse volk."
Cho maakte uitgebreid studie van de Bijbel en van de Joodse geschiedenis, omdat hij gelooft dat de geschiedenis van het Joodse volk niet ‘slechts’ geschiedenis is, maar vervulling van Bijbelse profetie. Na een bezoek aan het Yad Vashem Holocaust Museum kwam hij tot de overtuiging dat de profeten in de Bijbel de waarheid spreken. "Zacharia 13 zegt in vers 8 en 9 immers dat twee derde van het Joodse volk zal worden uitgeroeid. Maar het derde deel dat overblijft, zal God in leven houden."

Hij citeert: ‘Het zal gebeuren, spreekt de HEERE, dat in heel het land twee derde ervan uitgeroeid zal worden en de geest zal geven, en een derde ervan zal overblijven. Ik zal dat derde deel in het vuur brengen en het louteren, zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven, zoals men goud beproeft. Het zal Mijn Naam aanroepen en Ik zal het verhoren. Ik zal zeggen: Dit is Mijn volk; en zij zullen zeggen: De HEERE is mijn God.’

Volgens dominee Cho laat de Holocaust zien dat het Gods wil is dat de Joden in Israël zijn, die het overblijvende resterende derde deel van het volk zijn. "Het is Gods roeping voor Zijn volk om terug te keren naar Israël. Dat zal uitlopen op de totale verlossing."
Dominee Cho vindt het belangrijk om groepen christenen uit Taiwan mee te nemen naar Israël, om hun de band te laten zien tussen de Bijbelse profetie en de Joodse volk en de Joodse geschiedenis. "Ook in Taiwan kom je de vervangingstheologie tegen: christenen die de zegen van God voor het Joodse volk bestemmen voor de kerk. Dat leidt ertoe dat ook in Taiwan sommige christenen niets met Joden hebben."

Wel wijst hij erop dat de meeste Taiwanese kerken Israël steunen, hoewel ze in Taiwan niet heel veel informatie over Israël krijgen. "En veel van wat ze horen in het nieuws en oppikken uit de Europese media is negatief richting Israël."

De liefde voor Israël werd bij dominee Cho als het ware ingegoten door zijn vader, die in een seminarie in het Japanse Kiyoto was aangespoord om te bidden voor Jeruzalem. Alex Cho is al de vijfde generatie christen in zijn familie. Er zijn al twaalf dominees uit zijn familie voortgekomen. Alex was de tiende.

Dit bericht verscheen via Breaking Israel News in de nieuwsbrief van Dirk van Genderen.

Foto: Eliana Rudee/Breaking Israel News

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher