schoolklas

God

27 oktober 2017 door Ronald Remmers, De Waarheidsvriend

Het is een wonder als de Bijbel opengaat in de klas

"Een christelijke school en bijbelonderwijs, die combinatie lijkt een vanzelfsprekendheid. Want waarom heet een school christelijk als de Bijbel een gesloten boek is? Toch blijkt uit een recent onderzoek dat het niet gegarandeerd is dat de Bijbel op een christelijke school de bron of het kompas is," schrijft Ronald Remmers in De Waarheidsvriend.

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

"Het is een bevestiging van wat we al wisten. Toch? Waarom blijven scholen zich christelijk noemen als Christus er niet verkondigd en geëerd wordt? Het lijkt me een goede en eerlijke zaak als alle scholen waar het woord christelijk op de muur prijkt, zich toetsen aan deze ene vraag: geloven wij dat Jezus Christus de Zoon van God is, de enige Weg tot behoud van zondaren? Wanneer dat niet het geval is, dan is het predicaat ‘christelijk’ inhoudsloos. Lucht en leegte, om het met Prediker te zeggen.

Identiteit
Wat is de plaats van de Bijbel als het antwoord op bovenstaande vraag volmondig ‘ja’ is? Wat ervaren we in de ontmoeting met God en in de omgang met het Woord in de groep? Hoe functioneert Gods Woord in de héle geloofsgemeenschap rond de school? Want het mag duidelijk zijn dat ook de ouders en de kerkelijke gemeente(n) eenzelfde taak en verantwoordelijkheid hebben. Belijden is immers niet alleen zeggen, maar vooral ook doen! En dan blijft er nog één spannende vraag over: wat werkt onze inspanning met de Bijbel uit? Het zou mooi zijn als deze vragen op christelijke scholen geregeld diepgaand aan de orde komen. Opdat de identiteit een levende is en blijft. Zo alleen gaat het vanzelfsprekende eraf.

Geloofsgemeenschap
Wat ik hier schrijf, is dan ook voor onze school en voor mijzelf van belang. Het onderlinge gesprek over de persoonlijke beleving van Gods Woord en het bewust invulling geven aan geloofsbegrippen zie ik als twee belangrijke ingrediënten om de identiteit op smaak te houden of te krijgen. Zo ervaar ik het van onschatbare waarde dat we als team aan het begin van het jaar starten met een bijbelgedeelte van waaruit we de lijnen trekken naar ons persoonlijke leven en onze opdracht op school. Daarnaast spreken we regelmatig openhartig over identiteitsthema’s, zoals de waarde van de psalmen en de plaats van het bijbelse lied. Voor mij zijn de openingen van onze studiedagen, ouderavonden, de bestuursvergaderingen en de weekopeningen- en sluitingen momenten waarop ik de geloofsgemeenschap ervaar. Zijn en denken we dan allemaal hetzelfde? Nee, maar het Woord spreekt en bepaalt ons bij de kern: dat de Heere Jezus gekomen is om zondaren te redden van het verderf. Dat is de boodschap die resoneert in de groepen.

'Nu al klaar?'
Een juf vertelt: ‘Voor mij is het begin van de schooldag het gouden moment. De bijbelverhalen zijn de lessen voor het leven. Heerlijk is het om de dag te beginnen met stilte, je mee te laten voeren door het verhaal uit Gods Woord. Soms gebeurt dat letterlijk, bijvoorbeeld die ene keer dat kinderen tijdens het vertellen achterom keken op het moment dat de soldaten van Farao eraan kwamen, toen het volk Israël voor de Rode Zee stond. Ik zie de kinderen voor me die als het ware aan je lippen hangen om het bijbelverhaal uit te horen en aan het einde ervan zuchten: ‘Nu al klaar?’

Kortgeleden begon ik de bijbelles met de vraag: ‘Wat is geloven nu precies?’ Ik vertelde over Abram, die zijn land en familie moest verlaten om een voor hem nog onbekende God te volgen. Een God Die beloofde met Hem mee te gaan. Een leerling gaf spontaan antwoord op mijn vraag vooraf en zei: ‘Juf, geloven is naar God luisteren zonder dat
je Hem ziet!’, waarop een ander verwonderd reageerde: ‘Hé, dat zei de Heere Jezus ook tegen Thomas: ‘Gelukkig ben je als je niet ziet en toch gelooft!’ Dan gaat voor mij het venster van de hemel even open. We sluiten de bijbelles altijd af met een bijpassende psalm of lied. Het is samenbindend om te zingen en in het lied God groot te maken. Dan kan het zomaar gebeuren dat het halfuurtje bijbelles uitloopt.’"

Ronald Remmers is directeur van de christelijke basisschool Rehoboth in Moerkapelle. Het volledige verhaal is te lezen in De Waarheidsvriend. Klik hier om De Waarheidsvriend te ontvangen.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher